Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RPBA – Hvordan har oppfølgingen vært fra kommunene? Kompetansesamling Year of Soils 25.03.2015 VFK, plansjef Linda Lomeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RPBA – Hvordan har oppfølgingen vært fra kommunene? Kompetansesamling Year of Soils 25.03.2015 VFK, plansjef Linda Lomeland."— Utskrift av presentasjonen:

1 RPBA – Hvordan har oppfølgingen vært fra kommunene? Kompetansesamling Year of Soils 25.03.2015 VFK, plansjef Linda Lomeland

2 Kort om hensikten med RPBA

3 Behov Reserve Fortetting Nytt arealbehov Innenfor/utenfor langsiktig utviklingsgrense Rammer for kommunenes arealbruk

4 Nøtterøy og Tjøme har ikke langsiktig utviklingsgrenser Tjøme: vektlegger utvikling nær sentrum og skole, men legger i tillegg opp til mye spredt arealbruk. Ikke konflikt med jordbruk. Nøtterøy: legger til grunn kommunens utbyggingsmønster hvor konflikt med jordbruksareal unngås. Fører til en spredt utvikling, med mye boligområder i skogsområder. Utbyggingsmønsteret er ikke helt i tråd med RPBA, men inneholder heller ingen store konflikter. Kommuneplanene – en gjennomgang

5 Holmestrand, Hof og Re har felles planavdeling. Alle kommuneplanene legger RPBA til grunn. Hof: veksler ut noen forhåndsavklarte arealer med nye. Utsetter bruk av jordbruksareal. Holmestrand: velger å legge inn ett jordbruksareal til bolig i første kommuneplan med begrunnelse i knutepunktsutvikling knyttet til heis og jernbane. Re: venter med landbruksareal nær sentrum. Utfordrer utbyggingsmønster ved å legge til rette for mye vekst i Undrumsdal. Kommuneplanene – en gjennomgang

6 Sande har mye vekst, legger RPBA til grunn. Unngår konflikt med jordbruksareal. Svelvik: Planen ikke på høring enda. Kommunen legger opp til at en større del av utviklingen skjer i nordbygda enn forutsatt i RPBA. Lav vekst er begrunnelsen for at kommunen vil tenke nytt. Tønsberg: legger RPBA til grunn! Har valgt å ikke ta inn jordbruksområde ved Presterød. Kommuneplanene – en gjennomgang

7 Sandefjord fikk forhåndsavklart store arealer, mye landbruksareal. Kommuneplanen legger RPBA til grunn. Noe jordbruksareal ved Sørby ble vekslet ut med annet areal. Kommuneplanen utfordret RPBA gjennom å ta inn Store Bergan samt gjennom å flytte streken for langsiktig utviklingsgrense slik at flere mindre jordbruksområder ble innlemmet. Etter prosessen, med mekling og vedtak, gjenstår det en gjennomgang for å se hva som er endelig resultat opp mot RPBA. Må gjøres! Kommuneplanene – en gjennomgang

8 Larvik, 3 planer: Legger RPBA til grunn, men kommuneplanene inneholder mange utfordringer: Kommunedelplan Stavern legger opp til å innlemme mye landbruksareal innenfor ny langsiktig utviklingsgrense. Planene legger inn alt for mye nytt areal, og tydeliggjør ikke at fortettingsandelen skal oppfylles. Planen viser langsiktig utviklingsgrenser rundt små tettsteder hvor det ikke er ønskelig å legge til rette for stor vekst. Kommuneplanene – en gjennomgang

9 1.Kommuneplanene legger i hovedsak RPBA til grunn. 2.Kommunene legger generelt opp til høyere vekst enn det som vil komme, dermed også mer areal inn i planene enn nødvendig. 3.Regionalt nivå er i en utfordrende posisjon: på den ene siden er konfliktfylte arealer forhåndsavklart for kommuneplanene. På den andre siden har vi nå fått et mindre spillerom for å bruke innsigelse på konfliktfylte arealer som ikke er forhåndsavklart. Oppsummering


Laste ned ppt "RPBA – Hvordan har oppfølgingen vært fra kommunene? Kompetansesamling Year of Soils 25.03.2015 VFK, plansjef Linda Lomeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google