Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

"Etter Kirkemøtet - Muligheter for en felles arbeidsgiverpolitikk" KAs Landsråd 29.04.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""Etter Kirkemøtet - Muligheter for en felles arbeidsgiverpolitikk" KAs Landsråd 29.04.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 "Etter Kirkemøtet - Muligheter for en felles arbeidsgiverpolitikk" KAs Landsråd 29.04.2014

2 Kirkemøtet 2013: to faser Forvaltningsreform for tydelig skille mellom kirke og stat, rettssubjektivitet og virksomhetsoverdragelse frem til 2017 Kirkeordning frem til 2020 2017 2020 Lovgrunnlag Virksomhetsoverdragelse Kirkeordning

3 1. jan 2017 – med forbehold: Statens forbehold Politisk vilje hos minister til å gjennomføre Administrativ kapasitet til å følge opp lovarbeid så fort Stortingets vilje Kapasitet til å forberede iverksetting Kirkens forbehold Kirkemøtets og BDRs vilje Kirkerådet og BDRs evne og kapasitet til å bygge opp administrative funksjoner Teoretisk tidligste tidspunkt Arbeidshypotese: lovreform i kraft, deretter gjennomføre virksomhetsoverdragelse

4 Litt formalisme: Kirkeordning – noe annet enn ”Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat” –Jobbes med parallelt, men avgjøres senere –Høringsnotat ved årsskiftet Dnk ikke rettssubjekt – ikke part – kan bl.a. ikke «melde oss inn i KA» som statlig forvaltningsorgan Plan for virksomhetsoverdragelse – omforent med staten – planlegge alle trinn – ta ett av gangen

5 Andre øko/adm forhold: Vi må som ikke-statlig kirke anskaffe IKT- systemer til å kjøre personal, lønn og regnskap på egen kjøl (Kirkepartner) Kompetanse og kapasitet i KR og BDR må bygges opp for å ivareta økonomi- styring, rapportering og tilskuddsforvaltning Skal håndtere ca kr 1,7 mrd i 2017 gjennom Kirkemøtet Må utvikle nye mål- og styringssystemer

6 Kirkemøtets vedtak KM 13/14: Kirkemøtet ber Kirkerådet opprette et Arbeidsgiverutvalg. Kirkemøtet ber om at det blir forhandlet fram en samarbeidsavtale med en arbeidsgiverorganisasjon, fortrinnsvis KA, og gir Kirkerådet fullmakt til å godkjenne denne. Kirkemøtet tar stilling til endelig innmelding i en arbeidsgiverorganisasjon så snart det er ønskelig og juridisk mulig. Kirkemøtet vil på et senere tidspunkt i arbeidet med kirkeordningen ta endelig stilling til hvordan arbeidsgiverorganiseringen skal utformes.

7 Det som er gjort Opprettet et arbeidsgiverutvalg som øverste arbeidsgiverfunksjon i «statlig sektor» av Dnk. Består av 4 personer: leder, nestleder, ett valgt medlem og preses. Det er sondert med 3 organisasjoner – Spekter, Virke og KA – valget falt på KA Nå må vi sammen arbeide frem det som er nødvendig for å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse i 2017

8 Det som skal gjøres på kort sikt Forhandle frem en samarbeidsavtale med KA: –Interessepolitiske standpunkter og håndteringen av slike spørsmål må avklares –Parallelle demokratiske strukturer må unngås for de samme problemstillinger –Kan det være lurt å se på oppgave- og ansvarsfordelingen mellom KR og KA i lys av dette? Alt dette er av betydning frem til 2017

9 Veien videre - Felles arbeidsgiverpolitikk Premiss: Vil være en del av kirkeordningsprosessen (2020), IKKE forvaltningsreformen (2017) Med KA som arbeidsgiverorganisasjon for alle arbeidsgivere i Dnk, ligger mye til rette for å utvikle en felles arbeidsgiverpolitikk Finansiering, organisering, ansvar og myndighet i HELE Dnk skal gjennomgås i tiden frem til 2020.


Laste ned ppt ""Etter Kirkemøtet - Muligheter for en felles arbeidsgiverpolitikk" KAs Landsråd 29.04.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google