Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Juridisk metode innen forvaltningsinformatikken Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Juridisk metode innen forvaltningsinformatikken Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Juridisk metode innen forvaltningsinformatikken Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN

3 Bruk av rettsteori i forvaltningsinformatiske oppgaver Valg av rettsteori –Velg “verktøytilnærming” til rettsteorien –Velg rettsteori som i størst mulig grad passer til problemstillingen Dimensjonering og fargelegging –Gi oversikt over den aktuelle rettsteorien –Gjør utvalg av teorien som er begrunnet i problemstillingen –Diskuter teorien i lys av caset, annen teori mv –Vær om mulig kritisk-konstruktiv til teorien - kom med egne synspunkter!

4 Rettsdogmatisk metode i forvaltningsinformatiske oppgaver Ta stilling til om du skal redegjøre for “gjeldende rett” eller om ambisjonen er mer begrenset Redegjør for den planlagte anvendelsen av rettsmaterialet –Som rettskildemateriale Full rettsdogmatisk metode Modifisert rettsdogmatisk metode –Som eksempelmateriale

5 Rettskildeprinsippene Er uskrevne normer om –hva som kan telle som rettskildefaktor –hvilke argumenter som kan utledes av rettskildefaktorene –hvordan rettskildefaktorene skal samordnes Basert på den “juridiske kulturarv” –Rettsvitenskapen –Domstolspraksis, særlig høyesterett

6 Rettskildefaktorer (argumentkilder) Lovgivning Forarbeider og etterarbeider til lovgivning Rettspraksis (særlig Høyesterett) Andre myndigheters praksis Rettsoppfatninger i juridisk litteratur mv Reelle hensyn (hensynet til et godt resultat)

7 “Rettskildestudier” i forvaltningsinformatiske oppgaver Kildekritisk metode –Hvem har utferdiget materialet? –Hvordan har materialet blitt til? –Er materialet utarbeidet som del av et større arbeid? –Særlige forhold ved tilblivelsen av materialet? –osv Analyser av syntaktiske spørsmål Ananlyse av semantiske spørsmål Komparative analyser (internasjonalt, historisk mv) mv


Laste ned ppt "Juridisk metode innen forvaltningsinformatikken Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google