Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EN BEDRE ORGANISERT KIRKE ? Respons og innspill til høringsprosessen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EN BEDRE ORGANISERT KIRKE ? Respons og innspill til høringsprosessen."— Utskrift av presentasjonen:

1 EN BEDRE ORGANISERT KIRKE ? Respons og innspill til høringsprosessen

2

3 Bilde 3 Hva skal det ryddes opp i? Blir det enklere? Blir det klarere? Blir det maktspredning eller maktkonsentrasjon? Får vi en god/bedre folkekirke? Får vi «lyst» til å engasjere oss i det vi ser konturene av? Får vi penger til å være folkekirke

4 Bilde 4 Arbeidet er påbegynt… Rydde i forholdet stat og kirke Gi tydelig ansvar til sentrale kirkelige organer Gir frihet til å organisere virksomheten Det er opp til det nye rettssubjektet å organisere virksomhetene med noen unntak KM kan vedta å opprettholde oppgavefordelingen, men har frihet til å endre uten å gå vei om lovendringer

5 Bilde 5 Viktige spørsmål/dilemmaer Handlingsrom for ny arbeidsgiver vs Trygghet for arbeidstaker Og Hva legger man lovbindinger på vs Hva vil man ikke binde i lov Og * Hvem har «fått» «hva» ?

6 Bilde 6 Hvem har «fått» «Hva»? Soknet har fått beholde selvstendigheten (?) Kirkemøtet har fått frihet til å organisere Prestetjenesten har fått lovfesting av selvstendighet og lovfesting av biskop, prost og prest Staten bevilger tilskudd, men kirken ikke konkursbeskyttelse mm

7 Bilde 7 Forbedringspunkter? Hovedgrep: Fra Tjenestemannslov til Arbeidsmiljølov Unntak: Lovfesting av selvstendighet/ hierarki Nytt klageorgan ( § 27) i oppsigelse/avskjed mv ( rett saksøkt i arbeidsrettssaker) Begrunnelse: Kvalitet i avgjørelser og rettssikkerhet

8 Bilde 8 Er dette nødvendig? Hvorfor ikke følge normalordning i kommune, fylkeskommune og den lokale kirke? Ansvarliggjøring av arbeidsgiver Ryddig organisatorisk arbeidsmiljø Rettsapparatet er instituttet som kan håndtere det Konklusjon: Bestem i loven hvilket organ som er arbeidsgiver- lett overgangen til fase 2

9 Bilde 9 Omtalen av arbeidsgiveransvar Å være arbeidsgiver handler ikke om «distribuering av funksjoner», men å sammenholde: Styringsrett Omsorgsplikt Ledelse Dette har vi lært i 15 år og det bør man tydeliggjøre i en «midlertidig» modell

10 Bilde 10 Delegasjon og delegasjonssperre Kirkemøtet kan delegere til : Kirkeråd Bispedømmeråd Biskop Prost Men ikke til soknets organer ( eks FR) Er dette et godt forslag?

11 Bilde 11 Hva er det å være arbeidsgiver Underkommunisert i notatet Styringsrett, omsorgsplikt, ledelse Hvorfor fraviker de ? Totrinnsbehandling- hvordan løses det?

12 Bilde 12 Økonomi Kirkemøtet får overført 1, 8 milliarder som skal dekke lønn til prester ( herunder pensjon), regionale og sentrale organer, trosopplæring, diakoni og kirkemusikk med mer Hva vil skje med fordelingen? Er økonomiparagrafen god nok eller er dette et privatiseringsprosjekt? Hva skjer med tilskudd til den lokale kirke når rammetilskuddet

13 Bilde 13 Pensjon…. Ansvarliggjør kirken til å tenke pensjon i et større økonomisk bilde Pensjon fra to vinkler: - Prosess - Substans Lovfestet, tariffestet mm

14 Bilde 14 Finnes alternative løsninger? Arbeidsgiveransvar: Lovfest KR som arbeidsgiver og bispedømmerådet som tilsetter / sier opp og biskopen som leder Fører til Klageorgan som et viktig organ, men ikke i arbeidsgiversaker Gi klarere økonomibestemmelser Åpne for delegasjonsadgang

15 Bilde 15 Hvem er Den norske kirke? Løsning: Soknene er selvstendige og er uløselig knyttet trossamfunnet Dnk Soknene inngår ikke i det nasjonale rettssubjekt Myndigheten til å pålegge oppgaver som staten har overføres ikke til Kirkemøtet

16 Bilde 16 Generelle betraktninger Styrker det todelingen? Hvor lenge skal vi ha en todelt struktur Kan vi gå rett på en annen løsning når kommunereformen er på plass i 2020 Hvem har dårlig tid? Hva skjer med finansieringen som dep setter i gang utredning på?

17 Bilde 17 Forventninger At man har et helhetlig blikk Til staten: Økonomisak raushet i skilsmisse oppgjøret Ha fortsatt et helhetlig blikk på Kirkeloven Til Kirkerådet: Tenk helhetlige løsninger som er gode lokalt Tenk forenkling Tenk løsninger som sikrer folkekirken på sikt

18 Bilde 18 Hva med virksomhetsoverdragelsen? Den får vi til Det kritiske punkt er opprydding på mottakersiden KA ny rolle: Bistå KR/BDR i å bli god arbeidsgiver Bistå i tariffer som gjør kirken til et attraktivt sted å jobbe


Laste ned ppt "EN BEDRE ORGANISERT KIRKE ? Respons og innspill til høringsprosessen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google