Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte Modum Næringsråd 24.03.2015. Modum Næringsråd Vi skal bidra til at bedrifter og næringsdrivende i Modum har best mulig rammebetingelser og utviklingsmuligheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte Modum Næringsråd 24.03.2015. Modum Næringsråd Vi skal bidra til at bedrifter og næringsdrivende i Modum har best mulig rammebetingelser og utviklingsmuligheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte Modum Næringsråd 24.03.2015

2 Modum Næringsråd Vi skal bidra til at bedrifter og næringsdrivende i Modum har best mulig rammebetingelser og utviklingsmuligheter

3 Kompetanseheving/ styrke utdanningsnivå Bolyst/trivsel Vekst i næringslivet Sammenhengen mellom bolyst, kompetanseheving i befolkningen og vekst i næringslivet SNF rapport

4 Bostedsattraktivitet + bedriftsattraktivitet+ besøksattraktivitet = vekst Telemarksforskning

5 Kjennetegn på et positiv næringsutvikling  Vekst i antall arbeidsplasser  Endogen utvikling – interne krefter som stimulerer til vekst  Styrke det eksisterende og fornyelse hånd i hånd  Avhengig av en god stedsutvikling  God samhandling mellom kommunal sektor og næringslivet  Langsiktige og forutsigbare rammevilkår skaper forutsigbarhet  Optimisme og stolthet blant innbyggere og næringsliv bidrar til økt investeringsvilje

6 Ved større stedsutviklingsprosjekt bør det etableres forpliktene og varig samarbeid mellom kommunen og private næringsdrivende. Tre forhold er viktige:  Kommunen må organisere seg slik at den fremstår som samlet ovenfor resten av aktørene  De private næringsaktørene bør samarbeide eller være organisert i en felles interesseorganisasjon  Forpliktende og gjensidig bindende avtaler som avklarer ansvarsforhold, oppgavefordeling og finansiering www.regjeringen.no Stedsutviklingsprosjekt og næringslivet

7 Næringsutvikling og kommunen Vi mener i likhet med beskrivelser fra regjeringen, at en god stedsutvikling betinger at kommunen har en god visjon, legger langsiktige mål, og rammer til grunn for utviklingen av lokalsamfunnet. Det gjelder i særlig grad for næringslivet, som er avhengig av langsiktige og forutsigbare rammevilkår for å lykkes. Den lokale politikken må være i overensstemmelse med nasjonal politikk (samordnet areal- og transportplanlegging og lokalisering av handel og service). Det bidrar til å skape forutsigbarhet.

8 Stedsutvikling Stedsutvikling består av prosesser og tiltak som påvirker attraktiviteten og veksten til et sted. Det kan dreie seg om:  tilrettelegging for næringsetablering.  sentrumsopprusting  boliger/tomter  kommunikasjon – vei/bane  etablering av møteplasser  fysisk utforming av offentlige rom  festivaler og kulturelle hendelser

9 Hvorfor stedsutvikling? God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv. www.regjeringen.no

10 Hvorfor angår dette oss? Gjennom et aktivt stedsutviklingsarbeid der alle berørte trekkes med, også handel, service og annen næring, skapes det optimisme og stolthet blant stedets innbyggere og næringsliv. Dette kan bidra til økt interesse for nyetablering og økt investeringsvilje hos bedrifter som allerede et etablert.

11 Et attraktivt sted har blant annet:  Attraktive boligområder – med godt fysisk miljø, variert befolkningssammensetning, trygghet til alle døgnets tider, god tilgjengelighet med offentlig kommunikasjon og godt utbygget offentlig og privat infrastruktur (skole, handel, mv.)  Attraktive næringsområder – både for handel (kundegrunnlag, tilgjengelighet og varelevering) og for annen næringsvirksomhet (variert arbeidsmarked, bred næringsstruktur, godt utbygget offentlig infrastruktur)  Attraktive besøksmål for byens egne, for hele regionen og turister (hotell, uteliv, kultur, sport, shopping, m.m.)

12 Hva gjør vi i Modum Næringsråd?  Fokus på næringsutvikling og stedsutvikling  Utvikler nettverk  Frokostmøter  Dialogmøter med kommunen og arbeid med oppdatering av næringsplanen  Oppstart av kompetanseforum med relevante kurs for SMB  Utdanningsmessa  Handelskonferansen  Mentorer i videregående  Modum Appen  Ja bedrift  Ungdommen tilbake til Modum

13 Hva nå, Modum? If you can’t fly, then run If you can’t run, then walk If you can’t walk, then crawl but whatever you do, You have to keep moving forward - Martin Luther King Jr. Dette kan vi få til gjennom samarbeid, inkludering, engasjement, vilje, tro på fremtiden og en god porsjon dugnadsånd – og det er vi jo kjent for

14 Yes, we can!  Modum – verden navle!  Innbyggere som er stolt av Modum  Modum som begrep – ikke konger på hver vår haug  Næringsliv som samarbeider og forstår at vi er bedre sammen  Levende og myldrende sentrum med attraktive butikker  En aktiv Tyrifjord med bading, muligheter for padling, roing, seiling, brettseiling og en båt som seiler fjorden med muligheter for servering  Utvikling av aktiviteter i tillegg til eksisterende, som tiltrekker folk som ellers ville kjørt forbi – klatrepark på Furumo, hoppe i Vikersundbakken med vaier  Norgesmesterskap i hopp på akebrett i Vikersundbakken  Norgesmesterskap i dugnad  Forsknings- og utviklingssenter for SMB  Norges største videregående, Norges beste skoler  Høyt utdannet ungdom vil til Modum pga rimelige boliger, attraktive arbeids plasser, gode skoler, barnehager og andre tjenestetilbud

15 Tror vi på Modum? Tror du på Modum?


Laste ned ppt "Årsmøte Modum Næringsråd 24.03.2015. Modum Næringsråd Vi skal bidra til at bedrifter og næringsdrivende i Modum har best mulig rammebetingelser og utviklingsmuligheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google