Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Forvandlingstenkning om medier og kommunikasjon Forelesning 3, 7/9 2007, Espen Ytreberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Forvandlingstenkning om medier og kommunikasjon Forelesning 3, 7/9 2007, Espen Ytreberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Forvandlingstenkning om medier og kommunikasjon Forelesning 3, 7/9 2007, Espen Ytreberg

2 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) To syn på medienes rolle i kommunikasjonen 1.De er speil for det som kommuniseres 2.De er forvandlere av det som kommuniseres

3 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Eksempler Klokka: Viser den tiden eller er den tiden? “Avisen er sakenes medium, TV er personenes medium” http://www.youtube.com/watch?v=ZF8jej3j5vA

4 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Grunntrekk i forvandlingstenkning Mediene (medieteknologiene) er bærere av essensielle egenskaper Fokus på betydningen av materialet (plattformer og grensesnitt) Mediene er selvstendige årsaker til effekter i samfunnet rundt

5 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Utvidede mediumdefinisjoner Leksikal definisjon: “Middel som noe blir spredt igjennom” (Bokmålsordboka) Restriktiv definisjon: Teknologisk basert grensesnitt og plattform for kommunikasjon Vid (mediumteoretisk) definisjon: Prosedyrer og redskaper for kommunikasjon

6 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Teknologideterminisme Sentralt vitenskapsteoretisk problem i studiet av teknologi og moderne samfunn Hvis medieteknologien er årsak til effekter i samfunnet, hva er da teknologiens årsak? Alternativ: Teknologiens “handlingsspekter” Sterk vs. svak mediumsentrering

7 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Eksempel: Den uformelle mediepersonligheten Joshua Meyrowitz: TV fremmer “middle region behavior” Walter Ong: TV fremmer “sekundær muntlighet” Neil Postman: “tenkning tar seg ikke bra ut i fjernsynet”

8 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Woody Allens “Annie Hall”: Den irriterende foreleseren i “TV, media and culture” får tyn av Marshall McLuhan http://www.youtube.com/watch?v=OpIYz8tfGjY

9 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Kjente idéer hos McLuhan Idéen om at “the medium is the message” Idéen om at mediets materiale er primært Idéen om medier som sanseforlengere og proteser Idéen om mediet som årsak og sivilisasjonen som effekt Idéen om den “globale landsby”

10 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) McLuhans samfunnskontekst Amerika på 1960-tallet: kald krig og motkulturer Framveksten av et mediemettet samfunn McLuhan: “Den elektroniske alderens profet” Rettet mot et utdannet allmennpublikum, mer enn mot akademia

11 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) McLuhans stil Idé-mitraljøsen Konstaterende, ikke pro et contra Innsikt gjennom metaforikk og neologismer Collage-preget og sirkulær Profetisk, samtidsdiagnostiserende

12 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Mennesket og media, s. 6 “Etter tre tusen år med “eksplosjoner”, dvs. sprengninger og utvidelser ved hjelp av enkeltstående teknologier, har den vestlige verden nå begynt å “implodere”, dvs. trekke seg sammen. Under de mekaniske tidsaldre har vi forlenget våre legemer til rommet. I dag har vi etter mer enn hundre år med elektrisk teknologi forlenget selve vårt sentral-nervesystem, slik at det omfavner hele kloden og avskaffer tid og rom, iallfall på vår egen planet.”

13 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Utlegning av sitatet Teknologiers iboende egenskaper som fundamentalt faktum (enkeltstående teknologier) Sivilisatoriske stadier oppkalt etter teknologier (mekanisk/elektrisk) Teknologier som forlengelse av kroppene våre (Forlenget sentralnervesystem) Nåtiden som inngangsport til en global omveltning (omfavner hele kloden og avskaffer tid og rom)

14 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Iboende egenskaper I materialet, ikke innholdet: elektrisk lys og klokker er medier uten innhold Innholdet “henger etter” mediet: den skrevne tekstens innhold er det talte ord, TVs innhold er radio og film “... innholdet i et hvilket som helst medium er alltid et annet medium” (MoM, s. 9)

15 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) “Varme” og “kalde” medier Varm ”En sansefornemmelse med høy definisjon” (mye informasjon) Lav deltakelse; spesialisert, for få Eks: skrift, fotografi Overført eks: bymenneske, hot jazz Kald Sansefornemmelse med lav definisjon (lite informasjon) Høy deltakelse; intuitivt, for alle Eks: tale, tegneserie, TV Overført eks: bonde, cool jazz

16 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Medier og samfunn Tradisjonssamfunnenes kalde medier (eks. hieroglyfer, tale) = intuitivt, stabilt deltakersamfunn Typografisamfunnet (eks. bok, avis) = rasjonalistisk, dynamisk spesialistsamfunn Det elektriske/elektroniske samfunnet (eks. radio, TV) = ny bevegelse mot deltakelse og det intuitive, nå globalt


Laste ned ppt "Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Forvandlingstenkning om medier og kommunikasjon Forelesning 3, 7/9 2007, Espen Ytreberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google