Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital eksamen Prosjektledersamling 26. Mars 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital eksamen Prosjektledersamling 26. Mars 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digital eksamen Prosjektledersamling 26. Mars 2015

2 Agenda TIDTEMA 09.30-09.45Status v/Freddy Barstad, UNINETT 09.45-10.00Kost-/nyttevurdering v/Kjersti Listhaug, NTNU 10.00-10.15Arkitektur, info fra arbeidsgruppa v/Ingrid Melve, UNINETT 10.15-10.30Kaffepause 10.30-10.45Innkjøp, anbefalinger v/Alice Sporstøl, UNINETT 10.45-13.00Workshop, v/Kirsti Møller (HiST) og Karin Brennholm (UiT) 13.00-14.00Lunsj 14.00-16.00Workshop forts. 16.00-16.30Oppsummering, tiltaksliste og veien videre v/Freddy SLIDE 2 26. Mars 2015

3 Status(1) Erfaringsutveksling: Seminarer: https://www.uninett.no/digitaleksamen/arrangementer-om-digital-eksamenhttps://www.uninett.no/digitaleksamen/arrangementer-om-digital-eksamen Felles web-portal: https://www.uninett.no/digitaleksamenhttps://www.uninett.no/digitaleksamen Deltakende institusjoner: https://www.uninett.no/digitaleksamen/nasjonal-prosjektgruppe-digital-eksamenhttps://www.uninett.no/digitaleksamen/nasjonal-prosjektgruppe-digital-eksamen Nasjonal ekspertgruppe Digital eksamen: https://www.uninett.no/digitaleksamen/status-mars-2014https://www.uninett.no/digitaleksamen/status-mars-2014 Internasjonalt: http://www.jisc.ac.uk/guides/improving-student-assessment & GEANT & EUNIS & SUNEThttp://www.jisc.ac.uk/guides/improving-student-assessmentEUNISSUNET Piloteringer: Kontraktsmaler: https://www.uninett.no/digitaleksamen/alt-om-kontrakterhttps://www.uninett.no/digitaleksamen/alt-om-kontrakter Felles oversikt: https://agora.uninett.no/web/digital-eksamen-apen/utredninghttps://agora.uninett.no/web/digital-eksamen-apen/utredning Erfaringsrapport: https://agora.uninett.no/web/digital-eksamen-apen/utredninghttps://agora.uninett.no/web/digital-eksamen-apen/utredning Markedskartlegging: https://www.uninett.no/seminar-om-digital-eksamen/leverand%C3%B8rerhttps://www.uninett.no/seminar-om-digital-eksamen/leverand%C3%B8rer Leverandørsamarbeid: 3 utviklingsavtaler, flere lokale avtaler Forberede anskaffelse Felles anskaffelse for sektoren Anskaffelsesstrategi 3

4 Status(2) Arbeidsgrupper: Digital arbeidsprosess: https://www.uninett.no/sites/drupal.uninett.no.uninett/files/arbeidsprosesser_digital_ek samen.pdf https://www.uninett.no/sites/drupal.uninett.no.uninett/files/arbeidsprosesser_digital_ek samen.pdf IKT-arkitektur: Ingrid Integrasjoner: 3 leverandører Infrastruktur: https://www.ecampus.no/wp-uploads/2014/11/UFS145-Versjon-1.0.pdfhttps://www.ecampus.no/wp-uploads/2014/11/UFS145-Versjon-1.0.pdf Klientutstyr: versjon 1 4

5 Arkitektur, info fra arbeidsgruppa Mål: definere IT-arkitekturkrav Leveranse blir rapport med dokumentasjon av Informasjonsmodell for eksamen (basert på arbeidsflytgruppas notat og jusrapporten) Hvilke konsekvenser har digitalisering av eksamen for omkringliggende IT-systemer Prinsipper for integrasjoner som skal gjøres Målbilde for tjenestearkitektur Veikart for videre arbeid, inkludert røffe kostnadsoverslag Har hatt problemer med framdrift pga sykdom, er i gang igjen BI stiller opp med god kompetanse, går inn i prosjektet Framdrift: ønsker utkast til dokument i løpet av april 5

6 Applikasjonskart 6

7 7

8 8

9 Innkjøp, anbefalinger Alternativene: 1.Tilknytning til FoU (OFU-kontrakt) mlm UNINETT og leverandør Må derfor tilføre fellesprosjektet ny utvikling eller kunnskap/erfaring. Rapportering i Erfaringsrapport UNINETT kan i utgangspunktet inngå kontrakt med alle leverandørene Alle kontrakter utgår 1. mars 2016 I perioden 01.03.16 – til ny løsning(er) rulles ut anbefales det at ny kontrakt skrives som i alternativ 2, med protokollføring 2.Egen kontrakt direkte med leverandøren Institusjonen må selv sikre at LOA/FOA blir fulgt Anbefaler protokollføring uansett kostnad 9 Les mer: https://www.uninett.no/digitaleksamen/alt-om-kontrakterhttps://www.uninett.no/digitaleksamen/alt-om-kontrakter

10 SLIDE 10

11 Linker 11 Felles hjemmeside: https://www.uninett.no/digitaleksamenhttps://www.uninett.no/digitaleksamen Leverandøroversikt: https://www.uninett.no/digitaleksamen/leverand%C3%B8rerhttps://www.uninett.no/digitaleksamen/leverand%C3%B8rer Kontraktsmaler: https://www.uninett.no/digitaleksamen/alt-om-kontrakterhttps://www.uninett.no/digitaleksamen/alt-om-kontrakter Erfaringsrapport, mal: https://www.uninett.no/sites/drupal.uninett.no.uninett/files/Erfaringsrapport%20digital%20e ksamen.docx https://www.uninett.no/sites/drupal.uninett.no.uninett/files/Erfaringsrapport%20digital%20e ksamen.docx Utredningsoversikt: https://agora.uninett.no/web/digital-eksamen-apen/utredninghttps://agora.uninett.no/web/digital-eksamen-apen/utredning

12 Workshop – usikkerhet & erfaringsdeling Usikkerhet? - Kritiske suksessfaktorer - Risikoelementer 12

13 Workshop, fremgangsmåte (10.45-16.00) 1. Ta utgangspunkt i Erfaringsdokumentet og skriv ned alle risikoelementer og tips/suksessfaktorer på de gule lappene (en ny lapp for hver faktor/element). Kl. 11.00 – 11.15 - NB! Husk både de som er usikre mht estimater (tid, kostnad osv.) og konsekvenser (hva skjer hvis…) 2. Ta med lappene til gruppen og diskuter hver lapp. Ta bort doble. Kl.11.15-12.00 (Gruppene bestemmer selv hvilke de vil bruke tid på) 3. En fra hver gruppe henger lappene opp på tavla, sortert på aktuelle område/tema. Plenum: Diskuter! Er alle områder/tema dekket? Doble lapper fjernes (igjen). 4. Plenum: Diskuter! Alle lappene skal sorteres i liste under «Kritiske suksessfaktorer» eller «Risikoelementer» på tavla. 5. Plenum: Alle elementene flyttes fra «Risikoelementer» til «Risikomatrisen». Diskuter hvor de hører hjemme. 6. Plenum: Diskuter hvilke tiltak som må gjøres for å flytte risikoelementene over til «grønt» område i matrisen. (Freddy/Alice noterer risikoelement og tiltak) 7. Lappene fra risikomatrisen flyttes tilbake til listen for «Kritiske suksessfaktorer» Plenum: Lappene prioriteres slik at de største risikoelementene og suksessfaktorene ligger øverst. Deretter nummeres de. (Eks. 1s =suksessfaktor nr 1, 1r =risikoelement nr 1). Freddy/Alice legger de ut på nett m/tiltaksliste senere. 13

14 Suksessfaktorer & risikoelementer Kritiske suksessfaktorer (usortert) Risikoelementer (usortert) 14

15 Kritikalitetsmatrise, risikoelementer KONSEKVENS SANN-SYNLIGHET 1 Svært liten 2 Liten 3 Moderat 4 Alvorlig 5 Svært alvorlig 5 Svært stor 510152025 4 Stor 48121620 3 Middels 3691215 2 Liten 246810 1 Svært liten 12345 15

16 Risikoelementer, tiltaksliste RisikoelementerTiltak 16

17 Suksessfaktorer & risikoelementer (prioritert rekkefølge) 17 Prioritert (viktigste først) Kritiske suksessfaktorer Risikoelementer 1 2 3 4 5 6 etc

18 Oppsummering & veien videre Område/temaTiltakAnsvarligFrist, dato Løsninger Arbeidsflyt Infrastruktur Klient/utstyr Integrasjoner Vurderingsformer Juridiske avklaringer 18

19 Oppsummering & veien videre 19 Område/temaTiltakAnsvarligFrist, dato Organisasjonslæring, fra liten til stor skala Universell Arkitektur Innføringsmodell, prosjektorganisering Fellesprosjektet Kost/nytte Annet


Laste ned ppt "Digital eksamen Prosjektledersamling 26. Mars 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google