Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektledersamling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektledersamling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektledersamling
Digital eksamen Prosjektledersamling 26. Mars 2015

2 Agenda TID TEMA Status v/Freddy Barstad, UNINETT Kost-/nyttevurdering v/Kjersti Listhaug, NTNU Arkitektur, info fra arbeidsgruppa v/Ingrid Melve, UNINETT Kaffepause Innkjøp, anbefalinger v/Alice Sporstøl, UNINETT Workshop, v/Kirsti Møller (HiST) og Karin Brennholm (UiT) Lunsj Workshop forts. Oppsummering, tiltaksliste og veien videre v/Freddy Bidra til at løsning(er) for digital eksamen i stor skala raskere kan komme på plass for den enkelte institusjon. Kortsikt (0-2 år): Få på plass avtaler om programvare for gjennomføring av digital eksamen Etablere nødvendige integrasjonsgrensesnitt for digital eksamen Etablere retningslinjer for teknologi knyttet til digital eksamen (Infrastruktur, Sikkerhet, utstyr) og publisere retningslinjene som UFSer Sektorsamarbeid om erfaringsinnhenting og kravdefinering slik at vi unngår dobbeltarbeid og inkompatible løsninger når alle skal utrede de samme problemstillingene Gjør det mulig å gjennomføre 10% av skoleeksamener i norsk høgere utdanning digitalt 26. Mars 2015

3 Status(1) Erfaringsutveksling: Piloteringer: Forberede anskaffelse
Seminarer: https://www.uninett.no/digitaleksamen/arrangementer-om-digital-eksamen Felles web-portal: https://www.uninett.no/digitaleksamen Deltakende institusjoner: https://www.uninett.no/digitaleksamen/nasjonal-prosjektgruppe-digital-eksamen Nasjonal ekspertgruppe Digital eksamen: https://www.uninett.no/digitaleksamen/status-mars-2014 Internasjonalt: & GEANT & EUNIS & SUNET Piloteringer: Kontraktsmaler: https://www.uninett.no/digitaleksamen/alt-om-kontrakter Felles oversikt: https://agora.uninett.no/web/digital-eksamen-apen/utredning Erfaringsrapport: https://agora.uninett.no/web/digital-eksamen-apen/utredning Markedskartlegging: https://www.uninett.no/seminar-om-digital-eksamen/leverand%C3%B8rer Leverandørsamarbeid: 3 utviklingsavtaler, flere lokale avtaler Forberede anskaffelse Felles anskaffelse for sektoren Anskaffelsesstrategi

4 Status(2) Arbeidsgrupper:
Digital arbeidsprosess: https://www.uninett.no/sites/drupal.uninett.no.uninett/files/arbeidsprosesser_digital_ek samen.pdf IKT-arkitektur: Ingrid  Integrasjoner: 3 leverandører Infrastruktur: https://www.ecampus.no/wp-uploads/2014/11/UFS145-Versjon-1.0.pdf Klientutstyr: versjon 1

5 Arkitektur, info fra arbeidsgruppa
Mål: definere IT-arkitekturkrav Leveranse blir rapport med dokumentasjon av Informasjonsmodell for eksamen (basert på arbeidsflytgruppas notat og jusrapporten) Hvilke konsekvenser har digitalisering av eksamen for omkringliggende IT-systemer Prinsipper for integrasjoner som skal gjøres Målbilde for tjenestearkitektur Veikart for videre arbeid, inkludert røffe kostnadsoverslag Har hatt problemer med framdrift pga sykdom, er i gang igjen BI stiller opp med god kompetanse, går inn i prosjektet Framdrift: ønsker utkast til dokument i løpet av april

6 Applikasjonskart

7

8

9 Innkjøp, anbefalinger Alternativene:
Tilknytning til FoU (OFU-kontrakt) mlm UNINETT og leverandør Må derfor tilføre fellesprosjektet ny utvikling eller kunnskap/erfaring. Rapportering i Erfaringsrapport UNINETT kan i utgangspunktet inngå kontrakt med alle leverandørene Alle kontrakter utgår 1. mars 2016 I perioden – til ny løsning(er) rulles ut anbefales det at ny kontrakt skrives som i alternativ 2, med protokollføring Egen kontrakt direkte med leverandøren Institusjonen må selv sikre at LOA/FOA blir fulgt Anbefaler protokollføring uansett kostnad Les mer: https://www.uninett.no/digitaleksamen/alt-om-kontrakter

10

11 Linker Felles hjemmeside: https://www.uninett.no/digitaleksamen
Leverandøroversikt: https://www.uninett.no/digitaleksamen/leverand%C3%B8rer Kontraktsmaler: https://www.uninett.no/digitaleksamen/alt-om-kontrakter Erfaringsrapport, mal: https://www.uninett.no/sites/drupal.uninett.no.uninett/files/Erfaringsrapport%20digital%20e ksamen.docx Utredningsoversikt: https://agora.uninett.no/web/digital-eksamen-apen/utredning

12 Workshop – usikkerhet & erfaringsdeling
Kritiske suksessfaktorer Risikoelementer

13 Workshop, fremgangsmåte (10.45-16.00)
Ta utgangspunkt i Erfaringsdokumentet og skriv ned alle risikoelementer og tips/suksessfaktorer på de gule lappene (en ny lapp for hver faktor/element). Kl – NB! Husk både de som er usikre mht estimater (tid, kostnad osv.) og konsekvenser (hva skjer hvis…) Ta med lappene til gruppen og diskuter hver lapp. Ta bort doble. Kl (Gruppene bestemmer selv hvilke de vil bruke tid på) En fra hver gruppe henger lappene opp på tavla, sortert på aktuelle område/tema. Plenum: Diskuter! Er alle områder/tema dekket? Doble lapper fjernes (igjen). Plenum: Diskuter! Alle lappene skal sorteres i liste under «Kritiske suksessfaktorer» eller «Risikoelementer» på tavla. Plenum: Alle elementene flyttes fra «Risikoelementer» til «Risikomatrisen». Diskuter hvor de hører hjemme. Plenum: Diskuter hvilke tiltak som må gjøres for å flytte risikoelementene over til «grønt» område i matrisen. (Freddy/Alice noterer risikoelement og tiltak) Lappene fra risikomatrisen flyttes tilbake til listen for «Kritiske suksessfaktorer» Plenum: Lappene prioriteres slik at de største risikoelementene og suksessfaktorene ligger øverst. Deretter nummeres de. (Eks. 1s =suksessfaktor nr 1, 1r =risikoelement nr 1). Freddy/Alice legger de ut på nett m/tiltaksliste senere.

14 Suksessfaktorer & risikoelementer
Kritiske suksessfaktorer (usortert) Risikoelementer (usortert)

15 Kritikalitetsmatrise, risikoelementer
KONSEKVENS SANN-SYNLIGHET 1 Svært liten 2 Liten 3 Moderat 4 Alvorlig 5 Svært alvorlig Svært stor 10 15 20 25 Stor 8 12 16 Middels 6 9

16 Risikoelementer, tiltaksliste

17 Suksessfaktorer & risikoelementer (prioritert rekkefølge)
Prioritert (viktigste først) Kritiske suksessfaktorer Risikoelementer 1 2 3 4 5 6 etc

18 Oppsummering & veien videre
Område/tema Tiltak Ansvarlig Frist, dato Løsninger Arbeidsflyt Infrastruktur Klient/utstyr Integrasjoner Vurderingsformer Juridiske avklaringer

19 Oppsummering & veien videre
Område/tema Tiltak Ansvarlig Frist, dato Organisasjonslæring, fra liten til stor skala Universell Arkitektur Innføringsmodell, prosjektorganisering Fellesprosjektet Kost/nytte Annet


Laste ned ppt "Prosjektledersamling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google