Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En stor utfordring i en skole for alle! Svein H. Torkildsen, NSMO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En stor utfordring i en skole for alle! Svein H. Torkildsen, NSMO"— Utskrift av presentasjonen:

1 En stor utfordring i en skole for alle! Svein H. Torkildsen, NSMO
Tilpasset opplæring En stor utfordring i en skole for alle! Svein H. Torkildsen, NSMO

2 Dilemma Balansen mellom Individuelle behov
Imøtekomme elevenes individuelle behov Arbeidsplaner tilpasser den enkelte elev Individuelt arbeid / små grupper Klassefellesskap Læringsfellesskap i klassen

3 Nivådifferensiering vanlig?
Skille ut «svake elever» i egen gruppe Variere arbeidsmengde etter kapasitet Valg av vanskegrad på oppgaver I læreboka – sporvalg, fargevalg, startpunkt På arbeidsplaner NB Bør være forskjell i tilnærmingen, ikke bare enklere tall eller vanskelig stoff som sløyfes! Hattie og klassestørrelse: Ingen betydning! For lærere flest gjør nøyaktig det samme som med full klasse …

4 Tilpassing på fire måter
4 Nivådifferensiering Læringsstiler Åpne oppgaver Rike oppgaver

5 Nivådifferensiering – det konkrete

6 Nivådifferensiering – halvkonkret

7 Nivådifferensiering – formell matematikk

8 Forskning … Arbeid med konkreter – tegninger – symboler
korte intensive kurs med vekt på begreper og prosedyrer er mer effektivt enn ekstra tid og hjelp i tilknytning til det klassen driver med Metakognisjon hos elev på 2. trinn! Regning med basemateriell

9 Hva er en læringsstil? «Den måten vi konsentrerer oss på, bearbeider, tilegner og husker ny og vanskelig informasjon.»

10 Sosiologiske faktorer
Læringsstiler Sosiologiske faktorer Jobbe alene Pararbeid Gruppe Mester/lærling Samarbeidsoppgave Tallet er delelig med 2 3 7 Tallet er mindre enn 90 Grupper på fire. Informasjon på fire lapper, en i hvert hjørne. De fire går og leser på hver sin lapp. Presentasjon av info til hverandre. Samarbeider om løsningen Alle gruppemedlemmer bidrar i presentasjonen av gruppens løsning.

11 Fysiologiske faktorer
Læringsstiler Fysiologiske faktorer Elevene er forskjellige Praktiske tilnærminger Varierte innfallsvinkler Auditiv – 12 % Visuell – 40 % Taktil – 3+ % Kinestetisk – 18 %

12 Introduksjon av nytt stoff
Læringsstiler Introduksjon av nytt stoff Hva er en vinkel? Wikipedia: En vinkel er den figuren (eller formen) som formes av to stråler som springer ut fra et felles punkt. Et matematikkleksikon: Området mellom to stråler eller linjestykker som møtes i et punkt. Hva er «en 270»?

13 Figur: to stråler/linjestykker
Området mellom? Hvilken vinkel er størst? Vinkelmål i radianer: Forholdet mellom buelengde og radius. 360° = 2π

14 Papirbretting Læringsstiler
Bruk et A4-ark Kan du ved å brette arket lage et kvadrat en likesidet trekant Hvordan få størst mulig figur?

15 Åpne oppgaver Åpne oppgaver Gi rammer for arbeidet
Tall elevene skal bruke får å lage en tekstoppgave Dagens tall Gi et svar, hva kan oppgaven ha vært? Gi en kontekst – hvilken matematikk kan vi finne i den? Problem med mange mulige løsninger. Foreslå mål på en åttekantet boks som skal romme 2 L.

16 Rike oppgaver Hedrén m. fl. En rik oppgave er et problem som byr på muligheter til diskusjoner med andre når det gjelder ideer til løsninger og forståelse av matematiske begreper. DELE DROPS Eva, Ann og Ole skal dele fem drops etter disse reglene: Alle tre skal ha minst ett drops hver Det er avgjørende hvem som får hvilket antall. Det er altså forskjell på om E og A får 2 mens O får 3 - eller om en av de andre får 3!

17 Rike oppgaver Systematisk arbeid E A O 1 5 2 4 Konkreter

18 Kan utvides Rike oppgaver Hva om det var et annet antall drops?
Går det an å finne en generell regel? Hva om det var et annet antall som deler? Kan vi systematisere alle dataene på en god måte?

19 Hvor kan de bo? Rike oppgaver
Det er 6 km mellom skolen og kulturhuset. Ida bor dobbelt så langt fra skolen som fra kulturhuset. Hva kan vi da si om avstanden lengden på mellom hjemmet til Ida og skolen?


Laste ned ppt "En stor utfordring i en skole for alle! Svein H. Torkildsen, NSMO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google