Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jøran Moen - Instituttleder «InterAct som en mulighet» 29. januar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jøran Moen - Instituttleder «InterAct som en mulighet» 29. januar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jøran Moen - Instituttleder «InterAct som en mulighet» 29. januar 2015

2 UTVIKLE ET LÆRINGSROM : LAG m 3 Læringsmiljø Aktualisere kunnskap og ferdigheter (læringsmål) Gjennomstrømning m 3 = motivasjon x mestring x muligheter

3 InterAct vil øke bånd-bredden: Jordnær kommunikasjon ut fra Studentens ståsted og Samfunnets utfordringer Effektiv internkommunikasjon er helt avgjørende for godt læringsmiljø (lærer- team) ELEVSTUDENTARBEIDSLIV

4 La oss spille hverandre gode! Fra FI2020 strategisk plan: «FI skal gjennom å utnytte våre fortrinn bidra til at UiO forsterker sin posisjon som et internasjonalt toppforskningsuniversitet» Samhandle for topp-forskning og utdanning på tvers av faggrupper, seksjons-, og instituttgrenser

5 BSc kravspesifikasjon  Stimuler den «ungdommelige entusiasmen» det første året!  Gi perspektiver, og motiver studentene til en 40 timers uke helt fra starten (sette krav)  Fokus på god arbeidsflyt/problembasert læring som gir mestringsfølelse  Unngå tidlig innlåsing  Forskningsnær - Tilby en vareprøve på forskning allerede det første semesteret (perspektivgivende prosjekt)  Trygt og spennende læringsmiljø

6 InterAct er et stort prosjekt som trenger noen konkrete suksess- kriterier: Eksempler: UiO rekrutterer best til realfag BSc UiO har minst frafall på BSc realfag BSc uten nivåsenkning Vi skal bidra til at UiO skal forsterke sin Europeiske posisjon

7 BSc programmer bør kunne: Rekruttere til arbeidslivet Rekruttere til Disiplinær MSc Rekruttere til Tverrfaglig MSc

8 Nyskapning for attraktive programmer: Tematiske program innen f.eks. Energi, Helse…. Minimum et internasjonalt MSc program Dette må være basert på spesielle fortrinn vi har for nyskapende forskning

9 Utvikle minimum et MN-studieprogram som får >2 x π søkere per studieplass umiddelbart etter at programmet rulles ut

10 FI Interact 2015 Fase 2 Beskrivelse av Faglig Profil Jamfør InterAct Fase 2 dokument + FI2020

11 FI – faglige visjon MN-bestilling ber om: Format 3-5 kulepunkter som beskriver instituttets faglige visjon/profil. Utfyllende beskrevet i en medfølgende tekst Frist 1. februar 2015

12 FI FAGLIG PROFIL «Fysikk løser ikke alle problemer – men heller ikke mye kan løses uten fysikk» Hva er en fysiker: En fysiker kjennetegnes for sine evner til å analysere og bryte ned komplekse problemer i små biter, lage forenklinger og fysiske modeller, generalisere og utvikle systemforståelse.

13 Fysikk ved UiO Studentene trenes i et internasjonalt ledende forskningsmiljø, som stimulerer nysgjerrigheten til å angripe grunnleggende spørsmål, analysere dem, og utvikle metoder for å løse dem. I samarbeid med kolleger innen naturvitenskap og teknologi bidrar fysikere ved UiO innen, energisystemer, miljøvennlige materialer, kreftbehandling, hjerneforskning, klima, romfart, og mye mer Studenter på fysikkutdanningene ved UiO arbeider med teori, eksperimenter og simuleringer/numeriske metoder. Dette gjør at de kan løse reelle problemstillinger tidlig i bachelorstudiet.

14 Generelt om Fysikk Fysikken beskriver egenskapene og oppførselen til naturens bestanddeler, fra elementærpartikler i atomkjernen til galaksehoper i universet. Fysikken beskriver naturens mangfold og kompleksitet ved hjelp av noen få byggesteiner og lovmessigheter For å beskrive fenomener i naturen konstruerer fysikere begreper og teorier, bruker matematikk, gjør observasjoner og eksperimenter, og bruker datamaskiner til beregninger og simuleringer Fysikken griper inn i vårt liv: Den påvirker hvordan vi ser på virkeligheten og hvordan vi lever vårt dagligliv i en teknologisk hverdag

15 FI2020 «Fysikk kan ikke løse alle problemer – men heller ikke mye kan løses uten fysikk» FI2020 Ambisjoner FI skal gjennom å utnytte våre fortrinn bidra til at UiO forsterker sin posisjon som et internasjonalt toppforskningsuniversitet. Våre studenter skal være de beste innen sine fagfelt og de mest etterspurte i arbeidsmarkedet. FI skal være et trygt, spennende og faglig utfordrende miljø for alle studenter og ansatte, og instituttet skal tilby like muligheter for både kvinner og menn.

16 FI2020: Det starter med grunnforskning «Forskningen ved FI spenner fra grunnforskning til anvendt forskning, med hovedtyngde på grunnforskning. Historien har vist at nysgjerrighetsdrevet grunnforskning ofte har ledet til uventede anvendelser. Innovasjon utløses lettere i et grunnforskningsmiljø dersom forskningen relateres til samfunnsmessige utfordringer. Et bevisst forhold til mulige anvendelser skjerper samfunnsbevisstheten, som også er en motivasjon/drivkraft for våre studenter. Vi vil maksimalisere vår deltagelse i MNFs tematiske satsninger og UiOs tverrfakultære satsninger: Livsvitenskap; Jord og Rom; Energi og materialer; Muliggjørende teknologi; UiO Energi. Fysikk kan ikke løse alle problemer, men det er få grunnleggende utfordringer hvor fysikk ikke kan gi bidrag til løsninger.»

17 FI2020: Maksimalisere vår innsats i MNFs- tematiske satsninger og UiOs satsninger Livsvitenskap: CIME, REALOMICS, CINPLA, CELS, PHARMATOX Materialer og Energi: FOXHOUND Jord og rom: 4DSPACE, LATICE, SDI, EARTH FLOWS Muliggjørende teknologier: CONCERNS, DEMCA, DIATECH, MEDIMA

18 MN-Endringsmiljø : FI kobler til alle våre syv søsterinstitutter 4DSpace SDI FLOW FOXHOUND DIATEC REALOMIC S CINPLA FI GEOKI ITA IBV MI FaI IFI


Laste ned ppt "Jøran Moen - Instituttleder «InterAct som en mulighet» 29. januar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google