Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi og plan 2012- 2015 Kopervik Menighet. VISJONSKIRKENVISJONSKIRKEN KOPERVIK MENIGHET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi og plan 2012- 2015 Kopervik Menighet. VISJONSKIRKENVISJONSKIRKEN KOPERVIK MENIGHET."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi og plan 2012- 2015 Kopervik Menighet

2 VISJONSKIRKENVISJONSKIRKEN KOPERVIK MENIGHET

3 Visjonskirken Kopervik Kirke for alle hele livet. Alle innbyggerne skal kjenne seg hjemme i kirken. Menigheten skal preges av evangeliet om Jesus Kristus.

4 Prioriterte satsingsområder for 2012-2015 OmrådeHva er målet?TidAnsvar Ny kirke for alleBruke det folkelige engasjementet på en måte som gir økt aktiv deltakelse i menigheten når ny kirke står ferdig. Oppstart 2012 Hovedansvar: Svein Medansvar: Ingunn Barne- og ungdomsarbeid Alle barn og unge i menigheten skal få tilbud om trosopplæring gjennom breddetiltak og kontinuerlig arbeid. Alle barn og unge i menigheten skal gis mulighet for mestring og utvikling, samt oppleve seg inkluderte. Oppstart 2012 Hovedansvar: Aslaug Medansvar: Irene KvalitetssikringSikre kontinuitet og opprettholde entusiasme blant frivillige ledere og medarbeidere. Alle frivillige skal kjenne seg sett. Oppstart 2012 Hovedansvar: Hild Jorunn Medansvar: Margrethe

5 Tiltak: Ny kirke for alle AnsvarTidsfrist Formulere en PR-strategi for å bevare det folkelige engasjementet. Identifisere støttegrupper og støttepersoner. Rettet generelt for å skape publisitet. Kan spisses mot kirkeåret, målgruppe o.a. (stand, kafé, lotteri…..) Rettet mot målgrupper / interessegrupper (konf/konf.foreldre, handelstanden, historielaget, velforeninger, speider, Jeger&fisk, Rotary, Lions, båt-/seilforening m.fl.) Bruke det folkelige engasjementet på en måte som gir økt aktiv deltakelse i menigheten når ny kirke står ferdig. Ansvar for området: Svein og Ingunn

6 Tiltak: Ny kirke for alle forts. AnsvarTidsfrist Besøke foreninger og lag i Kopervik for å informere og utfordre til å bidra til ny kirke. Identifisere hvem, hvordan og gjennomføre besøk. Hvordan bruke dugnad og frivillige? Tenke bredde/”smart” ved oppnevning av komitéer. Dugnad/dugnadsgrupper/frivillighetssentral/konfirmant- foreldregruppen. Hvem kan vi lære av? Besøke aktuelle menigheter. Vurdere evt arrangement med kulturtilbud, kurs osv Bruke det folkelige engasjementet på en måte som gir økt aktiv deltakelse i menigheten når ny kirke står ferdig. Ansvar for området: Svein og Ingunn

7 Tiltak: Barne- og ungdomsarbeidet TiltakAnsvarTidsfrist Musikkutvalget skal evaluere og utvikle barnekor-arbeidetØystein31.12.12. Etablere et ”fredagsklubb”-tilbud for 4.-7.klasse. Utvikle konsept og få på plass ledere. Irene, Janne, Solveig Fr a 2013 Innen 30.10.12 Utvikle tilbud for 1.-4.klasse (for eksempel KRIK)AslaugInnen 30.10.2013 Trosopplæringsplan vedtas av Menighetsrådet og sendes til biskopen. Solveig3.kv.2012 Alle barn og unge i menigheten skal få tilbud om trosopplæring gjennom breddetiltak og kontinuerlig arbeid. Alle barn og unge skal gis mulighet for mestring og utvikling, samt oppleve seg inkluderte. Ansvar for området: Aslaug og Irene.

8 Tiltak: Kompetanseheving og kvalitetssikring TiltakAnsvarTidsfrist Ledere og frivillige skal regelmessig tas med i forbønn i gudstjenesten. KristianLøpende Kartlegg alle ledere knyttet til menighetens arbeid på UAS og lage en gjennomføringsplan som skal behandles i MR. Alle ledere skal få tildelt en kontaktperson. Evaluere tiltaket. Hild Jorunn og Margrethe Fordeles på MR Hild Jorunn Innen 31.12.12 2013 1.Kv 2014 L age en beskrivelse av hvordan oppfølgingen skal være. (Se eget lysbilde) Hild Jorunn Margrethe 31.12.12 Formidle informasjon om relevante kurs til frivillige medarbeidere, evt selv arrangere kurs (ansvar MR) Ansatte innen sitt fagområde Løpende Årlig medarbeiderfestAnsatte4.kv. årlig Sikre kontinuitet og opprettholde entusiasme blant frivillige ledere og medarbeidere. Alle frivillige skal kjenne seg sett. Ansvar for området: Hild Jorunn og Margrethe ledere

9 Tiltak: Kompetanseheving og kvalitetssikring Beskrivelse av oppfølgingen. Tiltak/OppfølgingAnsvarTidsfrist Sende ut brev til alle frivillige ledere med tildeling av kontaktperson. Informere om brevet og bakgrunn for brevet i forkant på høstens inspirasjonssamling Hild Jorunn og Margrethe. Hild Jorunn og Margrethe Ta kontakt med den/de frivillige lederne de er kontaktperson for. Være tilgjengelig for den enkelte leder ved behov Oppsøke aktuell aktivitet minimum en gang pr. semester Være et bindeledd mellom frivillig, MR og stab Kontakt- personene Januar Sikre kontinuitet og opprettholde entusiasme blant frivillige ledere og medarbeidere. Alle frivillige skal kjenne seg sett. Ansvar for området: Hild Jorunn og Margrethe ledere

10 Sikre at planen blir et levende dokument. Adm.leder er sekretær for planen. Strategiplanen er fast sak på møtene i MR. Strategiplanen revideres midt i perioden.


Laste ned ppt "Strategi og plan 2012- 2015 Kopervik Menighet. VISJONSKIRKENVISJONSKIRKEN KOPERVIK MENIGHET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google