Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi og plan 2012- 2015 Kopervik Menighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi og plan 2012- 2015 Kopervik Menighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi og plan Kopervik Menighet

2 V I S J O N K R E KOPERVIK MENIGHET

3 Visjonskirken Kopervik Kirke for alle hele livet.
Alle innbyggerne skal kjenne seg hjemme i kirken. Menigheten skal preges av evangeliet om Jesus Kristus.

4 Prioriterte satsingsområder for 2012-2015
Hva er målet? Tid Ansvar Ny kirke for alle Bruke det folkelige engasjementet på en måte som gir økt aktiv deltakelse i menigheten når ny kirke står ferdig. Oppstart 2012 Hovedansvar: Svein Medansvar: Ingunn Barne- og ungdomsarbeid Alle barn og unge i menigheten skal få tilbud om trosopplæring gjennom breddetiltak og kontinuerlig arbeid. Alle barn og unge i menigheten skal gis mulighet for mestring og utvikling, samt oppleve seg inkluderte. Oppstart 2012 Hovedansvar: Aslaug Medansvar: Irene Kvalitetssikring Sikre kontinuitet og opprettholde entusiasme blant frivillige ledere og medarbeidere. Alle frivillige skal kjenne seg sett. Hild Jorunn Medansvar: Margrethe Behov for redigering av mål: Barne og ungdomsarbeid.

5 Tiltak: Ny kirke for alle
Bruke det folkelige engasjementet på en måte som gir økt aktiv deltakelse i menigheten når ny kirke står ferdig. Ansvar for området: Svein og Ingunn Ansvar Tidsfrist Formulere en PR-strategi for å bevare det folkelige engasjementet. Identifisere støttegrupper og støttepersoner. Rettet generelt for å skape publisitet. Kan spisses mot kirkeåret, målgruppe o.a. (stand, kafé, lotteri…..) Rettet mot målgrupper / interessegrupper (konf/konf.foreldre, handelstanden, historielaget, velforeninger, speider, Jeger&fisk, Rotary, Lions, båt-/seilforening m.fl.) Vurdere evt arrangement med kulturtilbud, kurs osv.

6 Tiltak: Ny kirke for alle forts.
Bruke det folkelige engasjementet på en måte som gir økt aktiv deltakelse i menigheten når ny kirke står ferdig. Ansvar for området: Svein og Ingunn Ansvar Tidsfrist Besøke foreninger og lag i Kopervik for å informere og utfordre til å bidra til ny kirke. Identifisere hvem, hvordan og gjennomføre besøk. Hvordan bruke dugnad og frivillige? Tenke bredde/”smart” ved oppnevning av komitéer. Dugnad/dugnadsgrupper/frivillighetssentral/konfirmant-foreldregruppen. Hvem kan vi lære av? Besøke aktuelle menigheter. Vurdere evt arrangement med kulturtilbud, kurs osv Vurdere evt arrangement med kulturtilbud, kurs osv.

7 Tiltak: Barne- og ungdomsarbeidet
Alle barn og unge i menigheten skal få tilbud om trosopplæring gjennom breddetiltak og kontinuerlig arbeid. Alle barn og unge skal gis mulighet for mestring og utvikling, samt oppleve seg inkluderte. Ansvar for området: Aslaug og Irene. Tiltak Ansvar Tidsfrist Musikkutvalget skal evaluere og utvikle barnekor-arbeidet Øystein Etablere et ”fredagsklubb”-tilbud for 4.-7.klasse. Utvikle konsept og få på plass ledere. Irene, Janne, Solveig Fr a 2013 Innen Utvikle tilbud for 1.-4.klasse (for eksempel KRIK) Aslaug Trosopplæringsplan vedtas av Menighetsrådet og sendes til biskopen. Solveig 3.kv.2012

8 Tiltak: Kompetanseheving og kvalitetssikring
Sikre kontinuitet og opprettholde entusiasme blant frivillige ledere og medarbeidere. Alle frivillige skal kjenne seg sett. Ansvar for området: Hild Jorunn og Margrethe ledere Tiltak Ansvar Tidsfrist Ledere og frivillige skal regelmessig tas med i forbønn i gudstjenesten. Kristian Løpende Kartlegg alle ledere knyttet til menighetens arbeid på UAS og lage en gjennomføringsplan som skal behandles i MR. Alle ledere skal få tildelt en kontaktperson. Evaluere tiltaket. Hild Jorunn og Margrethe Fordeles på MR Hild Jorunn Innen 2013 1.Kv 2014 L age en beskrivelse av hvordan oppfølgingen skal være. (Se eget lysbilde) Margrethe Formidle informasjon om relevante kurs til frivillige medarbeidere, evt selv arrangere kurs (ansvar MR) Ansatte innen sitt fagområde Årlig medarbeiderfest Ansatte 4.kv. årlig

9 Tiltak: Kompetanseheving og kvalitetssikring Beskrivelse av oppfølgingen.
Sikre kontinuitet og opprettholde entusiasme blant frivillige ledere og medarbeidere. Alle frivillige skal kjenne seg sett. Ansvar for området: Hild Jorunn og Margrethe ledere Tiltak/Oppfølging Ansvar Tidsfrist Sende ut brev til alle frivillige ledere med tildeling av kontaktperson. Informere om brevet og bakgrunn for brevet i forkant på høstens inspirasjonssamling Hild Jorunn og Margrethe. Hild Jorunn og Margrethe Ta kontakt med den/de frivillige lederne de er kontaktperson for. Være tilgjengelig for den enkelte leder ved behov Oppsøke aktuell aktivitet minimum en gang pr. semester Være et bindeledd mellom frivillig, MR og stab Kontakt-personene Januar

10 Sikre at planen blir et levende dokument.
Adm.leder er sekretær for planen. Strategiplanen er fast sak på møtene i MR. Strategiplanen revideres midt i perioden.


Laste ned ppt "Strategi og plan 2012- 2015 Kopervik Menighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google