Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dawkins: Et forferdelig moralsk kompass Bibelen er et forferdelig moralsk kompass når du tenker deg om. Naturligvis kan du plukke ut de versene du.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dawkins: Et forferdelig moralsk kompass Bibelen er et forferdelig moralsk kompass når du tenker deg om. Naturligvis kan du plukke ut de versene du."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Dawkins: Et forferdelig moralsk kompass
Bibelen er et forferdelig moralsk kompass når du tenker deg om. Naturligvis kan du plukke ut de versene du liker, dvs. vers som tilfeldigvis samstemmer med våre moderne verdslige meninger, men da trenger du et rasjonale for å utelate de som sier at man skal steine mennesker til døde hvis de bryter sabbaten, eller driver hor. Det er et forferdelig moralsk kompass. “The bible is a terrible moral compass, if you think about it. Of course, you can cherry pick the verses that you like, which means the verses that happen to coincide with our modern secular consensus, but then you need to have a rationale for leaving out the ones that say stone people to death if they break the Sabbath, or if they commit adultery. It’s an appalling moral compass.”

4 Gud i Det gamle testamentet
«Gud i Det gamle testamentet kan sies å være den mest frastøtende skikkelsen i all skjønnlitteratur; sjalu, og stolt av det, en smålig, urettferdig, uforsonlig kontrollfreak, en hevngjerrig, blodtørstig etnisk renser, en kvinnehatende, homofobisk, rasistisk, barne-morderisk, folkemordersk, pestbringende, stormannsgal, sadomasochistisk, ustabil ondsinnet og brutal bølle.» The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.

5 Sam Harris Hvis en person ikke allerede forstår at grusomhet er galt vil han ikke oppdage det ved å lese Bibelen eller Koranen, siden disse bøkene er fylt til randen med feiring av grusomhet, både menneskelig og guddommelig. "If a person doesn't already understand that cruelty is wrong, he won't discover this by reading the Bible or the Quran, as these books are bursting with celebrations of cruelty, both human and divine." 

6 Gud i det gamle testamentet
Hvordan kunne Gud gi israelittene befaling om å overta noen andres land? Hvordan kunne Gud befale israelittene å drepe uskyldige sivile i krig. Hvordan kunne Gud befale dødsstraff for seksuelle synder, frafall eller for opprør mot foreldrene dine? Hvordan kunne Gud gi instruksjoner om slaveri? Hvordan kan noen i det hele tatt tenke at de skal få sin moral for det 21. århundre fra fortellinger om voldelige bronsealder stammer?

7 Fire svar Å abdisere Det er ikke fullt så ille som det ser ut
Bibelen som en fortelling Hvordan kristne kan bruke Bibelen som et moralsk kompass

8 1. Å abdisere – å ikke en gang prøve å svare…
Guds suverenitet: Ingenting skjer uten Guds vilje eller tillatelse. Gud vet best. Gud er kjærlig. Gud er rettferdig Gud har et evighetsperspektiv GT = Teokrati -> Ingen overføringsverdi til vår tid

9 2. Ikke fullt så ille som det ser ut.
Kilder Bibelen selv gir hint om hva som faktisk foregår bak retorikken Arkeologiske utgravninger og andre gamle tekster fra midtøsten- Tidlige jødiske tolkninger av teksten

10 2. Ikke fullt så ille som det ser ut.
Hvordan kunne Gud befale israelittene å overta landet til andre nasjoner? Bibelens svar 1: «Et mindre onde»: Sette en stopper for en voldelig, fornedrende og dehumaniserende sivilisajon. Et mindre onde? Var det riktig å stoppe nasistene? (Hiroshima – Nagasaki) Hadde det vært fint med et regime-skifte i Nord-Korea? Er det helt greit å overlate Afghanistans kvinner tilm Taliban Burde vi skutt ned et kapret fly på vei for å krasjlande på Karl Johan 17. mai? Bibelens svar 2: Landet var svært tynt befolket. Gradvis infiltrasjon var den originale planene – og også det som faktisk hendte.

11 2. Ikke fullt så ille som det ser ut?
Hvordan kunne Gud befale Israelittene å drepe uskyldige sivile i sin krigføring? 16 However, in the cities of the nations the Lord your God is giving you as an inheritance, do not leave alive anything that breathes. 17 Completely destroy them. (Deut 20,16-17) Men i de byene som tilhører disse folkene, og som Herren din Gud vil gi deg til eiendom, skal du ikke la en eneste skapning få leve. 17 Du skal slå dem alle med bann og utrydde dem. (5 Mos 20,16-17)

12 2. Ikke fullt så ille som det ser ut?
Hvordan kunne Gud befale Israelittene å drepe uskyldige sivile i sin krigføring? This is what the Lord Almighty says: ‘I will punish the Amalekites for what they did to Israel when they way laid them as they came up from Egypt. 3 Now go, attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them; put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys.’” (1 Sam 15,2-3) Så sier Herren over hærskarene: Jeg krever amalekittene til regnskap for det de gjorde mot israelittene da de dro opp fra Egypt. De sperret veien for dem. 3 Dra nå ut og slå amalekittene. Slå alt som tilhører dem, med bann. Spar ingen. Drep menn og kvinner, småbarn og spedbarn, okser og sauer, kameler og esler!» (1 Sam 15,2-3)

13 2. Ikke fullt så ille som det ser ut?
Hvordan kunne Gud befale Israelittene å drepe uskyldige sivile i sin krigføring?  Then Saul attacked the Amalekites all the way from Havilah to Shur, near the eastern border of Egypt. 8 He took Agag king of the Amalekites alive, and all his people he totally destroyed with the sword. (1 Sam 15)   7 Saul slo amalekittene og forfulgte dem fra Havila til bortimot Sjur, like ved Egypt.  8 Han fanget amalekittkongen Agag levende. Hele folket slo han med bann og hogg dem ned med sverd.   Men hvorfor er da Amalekittene svært så i live i 1 Sam 27, 28 og 30?

14 2. Ikke fullt så ille som det ser ut?
Hvordan kunne Gud befale Israelittene å drepe uskyldige sivile i sin krigføring? Så tok Josva hele landet, slik Herren hadde sagt til Moses. (Jos 11,23) Men hele Dommernes bok forteller om 400 år med gradivis asimilasjon med alle folkene rundt fremdeles boende der.

15

16

17

18

19

20

21 2. Ikke fullt så ille som det ser ut?
Språk-konvensjoner i midtøsten.

22 2. Ikke fullt så ille som det ser ut?
Hvordan kunne Gud befale Israelittene å drepe uskyldige sivile i sin krigføring? De befestede byene Jeriko, Hasor og Ai som ble fullstendig ødelagt av Israelittene var forsvars-verker hvor de militære troppene bodde. Første forsvarslinje ved grensen av landet. Aldri befaling eller aksept av tortur av krigsfanger.

23 2. Ikke fullt så ille som det ser ut?
Hvordan kunne Gud befale dødsstraff for seksuelle synder, frafall eller for opprør mot foreldrene dine?

24 Dødsstraff Mord Kidnapping Voldtekt av noen som er forlovet eller gift
Ligge med noen andres kone Lyve om at man er jomfru Datter av en prest som prostituerer seg Sex med dyr Incest Bryte sabbaten Blasfemi Være en falsk profet Slå foreldrene dine Forbanne foreldrene dine Være en sta og opprørsk sønn

25 2. Ikke fullt så ille som det ser ut?
Hvordan kunne Gud befale dødsstraff for seksuelle synder, frafall eller for opprør mot foreldrene dine? Interessant å sammenlikne med Hamurabis lover Hamurabi: Dødsstraff for å stjele, kjøpe tyvgods, forsøk på tyveri Grafiske staffer: Kutte av leppene for å kysse noens kone. Finger kuttet av for å slå noen. Øyne stukket ut for å ødelegge noens øye (eller betale et kilo gull). Bøter så høye at bare de rikeste kunne betale. For tyveri – 30 ganger kompensasjon. Moseloven Dødsstraff kun for forbrytelser mot mennesker og mot Gud. Bøter man hadde råd til (Dobbel kompensasjon ved tyveri) Tilfluktsbyer Strenge regler for vitner før noen kunne bli dømt. 4 Mos 35:31 forteller om to typer mord hvor du ikke kunne kompensere med å betale en bot. (Underforstått – I de andre tilfellene kunne man betael) Rabbienes tolkning: Torah viser for my respekt for menneskelivet til å utføre dødsstraffen. Reglene for bevisførsle er også så strenge at det blir umulig å gjennomføre.

26 2. Ikke fullt så ille som det ser ut?
Hva var poenget med dødsstraff om den ikke ble gjennomført? Ingen fengsler- Ingen måte å beskytte seg mot farlige kriminelle. Døds-straffen betydde død eller landsforvisning. Å forlate landet var alltid en mulighet siden det ikke fantes fengsler. Ikke noe abstrakt språk for å fortelle om alvorlighetsgraden til synden eller nåden og tilgivelsen til Gud og fellesskapet. Show- don’t tell

27 2. Ikke fullt så ille som det ser ut?
Noen lover i perspektiv Kvinner hadde ingen rettigheter – de var mannens eiendom Voldtatte kvinner hadde ingen fremtid. De var nå ubrukelig eiendom. Bibelen gir dem rettigheter. Voldtektsmannen må sørge for henne økonomisk så lenge hun lever. Den som voldtar en forlovet eller gift kvinne må dø (eller kompensere tilsvarende) Sammenliknet med våre voldtekts-straffer…. Hvor inhumane er de?

28 2. Ikke fullt så ille som det ser ut?
Blasfemi eller å trosse sabbaten. Sosiologisk sammenlignbart med å brenne flagget, spytte på grunnloven mens man høylytt sverger lojalitet til Al Qaida. Du satte deg selv utenfor det organiserte samfunn og ville bli bedt om å angre eller reise.

29 2. Ikke fullt så ille som det ser ut?
Hvordan kunne Gud gi instruksjoner om slaveri? Bibelen er første eksempel i historien hvor slaver blir gitt rettigheter som mennsker for sin egen skyld og ikke bare i sin herres interesse. Hamurabis lov: Dødsstraff for å skjule en rømt slave Moseloven: Du skal ikke returnere en rømt slave. Hvis du skadet slaven din måtte du sette ham fri – nulltoleranse for fysisk mishandling. Slaveriet var svært annerledes enn det vi forbinder med det Det var for en tidsbegrenset periode for å nedbetale gjeld. I vanskelige tider når du ikke hadde noe igjen, kunne du “selge” deg selv. Du kunne dra når som helst om gjelden ble betalt. Annerledes for krigsfanger – men også de hadde rettigheter.

30 2. Ikke fullt så ille som det ser ut?
Hvordan kunne Gud gi instruksjoner om slaveri? Når en landsmann, en hebreer, mann eller kvinne, blir solgt til deg, skal han tjene deg i seks år. I det sjuende året skal du sette ham fri og la ham gå. 13 Og når du setter ham fri, skal du ikke sende ham tomhendt fra deg. 14 Utstyr ham med rikelig av småfeet ditt og av det som kommer fra treskeplassen og vinpressen; slik Herren din Gud har velsignet deg, skal du også gi ham. 15 Husk at du selv var slave i Egypt, og at Herren din Gud fridde deg ut. Derfor gir jeg deg dette påbudet i dag. (5 Mos 15,13-15)

31

32 Fire svar Å abdisere Det er ikke fullt så ille som det ser ut
Bibelen som dokumenter fra en fortelling Hvordan kristne kan bruke Bibelen som et moralsk kompass

33 Bibelen som dokumenter fra en fortelling
Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene.  2 Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.  3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord.  (Hebr 1,1-3)

34 Bibelen som dokumenter fra en fortelling
Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem,  3 og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite.  4 Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus.  […] 7 Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!»  8 Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus; bare han var hos dem. (Mark 9,2-8)

35 Bibelen som dokumenter fra en fortelling
I begynnelsen var Ordet.           Ordet var hos Gud,           og Ordet var Gud. Og Ordet ble menneske           og tok bolig iblant oss,           og vi så hans herlighet,           en herlighet som den enbårne Sønn           har fra sin Far,           full av nåde og sannhet. For loven ble gitt ved Moses,           nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.                18 Ingen har noen gang sett Gud,           men den enbårne, som er Gud,           og som er i Fars favn,           han har vist oss hvem han er.  (Joh 1, )

36 Jesus er Guds ord! Først med Jesus ser vi Guds plan og vilje. Det gamle testamentet er på vei mot Jesus. Vi ser glimt av en guddommelig veiledning bak all elendigheten. Vi ser glimt av riktig retning Men vi ser også veldig mye typisk bronse-jernalder normer og etikk. Gud er gjemt bak fortellingene.

37 Dokumentarfilm: Noe har hendt…

38

39 Kritisk dokumentarfilm om Obamacare?

40 Det gamle testamentet som en dokumentar om Gud laget 1500 – 400 år før Kristus.

41 Tankeeksperiment Gud ønsker å kalle en Taliban-leder til å arbeide for å gi kvinner bedre kår i samfunnet. Hvordan når Gud inn til denne lederen? Hvilken sjanse har lederen til å få gjennomslag for endringer? Hvor lang tid vil det ta å snu en kulturs verdier? Hva skal det til for at folk skal høre på denne lederen?

42 Bibelen som dokumenter fra en fortelling
Bronsealderen var en brutal tid. (sml Vikingtiden) «Den sterkestes rett.» Makt talte høyere enn ord. Ære og skam viktigere enn liv og død. Brutalt, konkret og malende språk. Territoriale Guder. Hvordan hører man egentlig Guds stemme? Søker å kjenne Gud? Hører en stemme tale? Åpner seg for tanker fra Gud? En følsom samvittighet for rett og galt? Studerer hellige skrifter og står opp for det som synes rett?

43 Guds vilje i møte med menneskene
Guds ideelle vilje Guds tilpassing til menneskenes omveier. Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne  5 og sa: ‘ Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.’  6 Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.»  7 De spurte ham: «Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi kvinnen skilsmissebrev før han kan sende henne fra seg?»  8 Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses tillatt dere å skilles fra konene deres. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. (Matt 19,4-8)

44 Bibelen som dokumenter fra en fortelling
Bibelen selv sier det har vært en utvikling i åpenbaring og forståelse. Jesus sier at en del av det som gikk for å være Guds vilje i Det gamle testamente ikke var Gud opprinnelige eller egentlige vilje. Men at Gud tilpasset seg menneskenes harde hjerter. Det betyr også at Gud ser ut til å støtte noe som i ettertid kan ses på som det minste onde, heller enn det største gode. Måten fortellingen fortelles på er også en del av historien. Fortellerne er preget av sin samtids kultur og verdier slik vi lesere er preget av vår kultur og verdier.

45 Fire svar Å abdisere Det er ikke fullt så ille som det ser ut
Bibelen som dokumenter fra en fortelling Hvordan kristne kan bruke Bibelen som et moralsk kompass

46 Forestill deg Et nytt skuespill av Shakespear. Manger femte akt.
Likevel så bra at man føler man må fremføre det. Respektløst å skrive det ferdig i Shakespears navn. Erfarne Shakespear-skuespillere og –kjennere bestemmer seg for å improvisere slutten basert på det forutgående.

47 Forestill deg Teksten (de fire aktene vi fant) vil være autoritativ for oppgaven. Gir ingen mening å repetere dem i femte akt. Oppgaven krever både lojalitet, kunnskap og fantasi. Utførelsen av improvisasjonen kan kritiseres og diskuteres basert på teksten som foreligger.

48 Hvordan Bibelen kan være et moralsk kompass…
Det gamle testamentet er en del av historien, men vi lever etter Det nye. Det gamle testamentet er ikke preskreptivt for oss. Vårt mål er ikke å kopiere Bibelen eller gjenta den eller blindt Vår oppgave er å fullføre historien… improvisere sammen basert på Jesus og hans etterfølgeres verdier og eksempel. Dette skjer best i et større fellesskap der man åpent kan diskutere og evaluere hverandres improvisasjon og lytte til hverandres kritikk. Teksten forblir likevel grunnlaget og autoriteten for å være kristen er jo å velge nettopp den fortellingen som sin fortelling.

49


Laste ned ppt "Dawkins: Et forferdelig moralsk kompass Bibelen er et forferdelig moralsk kompass når du tenker deg om. Naturligvis kan du plukke ut de versene du."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google