Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda Velkommen v/ Kristin Tverå, Helse Midt-Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda Velkommen v/ Kristin Tverå, Helse Midt-Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring av e-handel og Inngåelse av samhandlingsavtaler Leverandørsamling 25. mars 2015 Stjørdal

2 Agenda Velkommen v/ Kristin Tverå, Helse Midt-Norge
Innledning, v/Bjørn Ragnar Albrigtsen, Helse Midt-Norge Elektronisk samhandling, v/Jan Mærøe, Difi Samhandlingsavtalen, v/Ingrid Fagerholt, Helse Midt-Norge Spørsmål og dialog

3 Ny logistikk- og økonomiløsning i Helse Midt-Norge

4 Bakgrunn - Hvorfor gjør vi dette?
Helse Midt-Norge må skifte ut dagens økonomi- og logistikksystem fordi: Systemene tilfredsstiller ikke lover og regler, herunder bokføringsregelverket Systemene blir ikke lengre vedlikeholdt og oppgradert i nødvendig omfang Innenfor økonomi og logistikk er det behov for større grad av: Standardisering Automatisering Effektivisering Elektronisk samhandling Styringsinformasjon HMN LØ

5 Overordnede mål Helse Midt-Norge har følgende overordnede mål for ny økonomi- og logistikkløsning: Løsningen for økonomi og logistikk skal gi grunnlag for god og pålitelig økonomistyring Løsningen skal dekke alle oppgaver, funksjoner og prosesser i forsyningskjedene fra det oppstår et behov for å kjøpe eller selge en vare eller tjeneste til og med rapportering av styringsinformasjon og årsregnskap Løsningen skal legge til rette for en effektivisering av og økt kvalitet på ikke-medisinske tjenester, for å gi bedre støtte til gjennomføring av hovedoppgavene som er pasientbehandling, forskning, undervisning, opplæring av pasienter og pårørende Det skal være en integrert løsning for all økonomi, regnskap, innkjøp og logistikk i Helse Midt-Norge Det skal etableres en felles regional implementering med felles regionale prosesser for forvaltning HMN LØ

6 Planlagt omfang Første implementering Implementering 2….n Økonomi
Forsyningskjeder: Alle (14) Økonomi Forsyningskjeder (5): Forbruksvarer Medisinsk Teknisk utstyr (MTU) Helsetjenester Tjenester IKT Forsyningskjeder (9): Sterilt sirkulasjonsutstyr Mat og næringsmidler Tøy Behandlingshjelpemidler MTU FDV Blod Utstyr Eiendom, bygg og anlegg Legemidler Logistikk Forsyningskjedene kjennetegnes ved at de representerer ulik egenart av varer og tjenester, til dels med sine spesielle forretningsmessige behov, men samtidig stor grad felles forretningsmessige behov på tvers av forsyningskjedene. Helse Midt-Norge har en rekke ulike forsyningskjeder (eksempelvis legemidler og MTU) representert i sin virksomhet. Forsyningskjedene bruker i dag ulike randsystem som i ulike grad dekker behovet for økonomi- og logistikkfunksjonalitet Dokumenter: EHF Katalog EHF Ordre (innkjøpsordre, salgsordre, ordrebekreftelse) EHF Pakkseddel EHF Faktura (inngående, utgående og kreditnota) EHF Purring Påkobling av leverandører for E-handel vil skje kontinuerlig gjennom første Implementering og etter at den er sluttført E-handel 2016

7 Hva kreves for å realisere gevinstene?
Innføring av HMN LØ legger til rette for økt avtalelojalitet og -dekning Gir reduserte innkjøpskostnader Krever at alle avtaler er tilgjengelig i systemet Krever at alle innkjøp registreres i systemet Økt avtalelojalitet og avtaledekning Gir reduserte kostnader og kan bidra til økt kvalitet Krever standardiserte prosesser i hele HMN Krever felles masterdata av god kvalitet Effektivisering Gir bedre styringsverktøy, beslutningsstøtte og grunnlag for bedre økonomi- og logistikkstyring Krever standardiserte prosesser Kvalitet Gir mulighet for utfasing av eksisterende system innenfor økonomi og logistikk, og på sikt utfasing av ytterligere randsystem System Gir mulighet for kompetanseheving og større sammenheng mellom logistikk og økonomi Krever kompetansehevende tiltak Krever involvering gjennom HMN LØ og lokale innføringsprosjekt Kompetanse HMN LØ

8 Samhandlingsavtalen gjelder
For alle innkjøpskontrakter som til enhver tid er gjeldende for et eller flere foretak i Helse-Midt- Norge Nasjonale avtaler (HINAS) Regionale avtaler (HMN) Lokale avtaler (STO, HNT, HMR……) KUN 1 samhandlingsavtale når en leverandør har flere avtaler/avtaleområder

9 Tidslinje implementering SAP

10 St. Olavs Hospital HF Benytter i dag elektronisk handel
Inngår egne samhandlingsavtaler Benytter Ehandelsplattformen IBX Leverandør inngår avtaler med IBX Nye samhandlingsavtaler inngått av Helse Midt-Norge vil erstatte samhandlingsavtaler inngått av St. Olavs Hospital HF. Noen leverandører må i en periode kjøre dobbelt «løp» via Ehandelsplattformen (STO) og Aksesspunkt (HMN)   Når St. Olavs Hospital HF går over til SAP i 2016 iverksettes nye krav i egne inngåtte samhandlingsavtaler.

11 Signering av samhandlingsavtalen
Signering av samhandlingsavtalen * Prioriterer leverandører innen forsyningskjedene: forbruksvarer, tjenester, helsetjenester, Medisinteknisk utstyr og IKT * Få signert samhandlingsavtaler med leverandører før implementering HMN må få signert samhandlingsavtalen med våre leverandører for å få sikret en elektronisk samhandling.


Laste ned ppt "Agenda Velkommen v/ Kristin Tverå, Helse Midt-Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google