Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring av e-handel og Inngåelse av samhandlingsavtaler Leverandørsamling 25. mars 2015 Stjørdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring av e-handel og Inngåelse av samhandlingsavtaler Leverandørsamling 25. mars 2015 Stjørdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring av e-handel og Inngåelse av samhandlingsavtaler Leverandørsamling 25. mars 2015 Stjørdal

2 Agenda 1.Velkommen v/ Kristin Tverå, Helse Midt-Norge 2.Innledning, v/Bjørn Ragnar Albrigtsen, Helse Midt-Norge 3.Elektronisk samhandling, v/Jan Mærøe, Difi 4.Samhandlingsavtalen, v/Ingrid Fagerholt, Helse Midt-Norge 5.Spørsmål og dialog

3 Ny logistikk- og økonomiløsning i Helse Midt-Norge

4 Bakgrunn - Hvorfor gjør vi dette? Helse Midt-Norge må skifte ut dagens økonomi- og logistikksystem fordi: Systemene tilfredsstiller ikke lover og regler, herunder bokføringsregelverket Systemene blir ikke lengre vedlikeholdt og oppgradert i nødvendig omfang Innenfor økonomi og logistikk er det behov for større grad av: Standardisering Automatisering Effektivisering Elektronisk samhandling Styringsinformasjon HMN LØ4

5 Overordnede mål Helse Midt-Norge har følgende overordnede mål for ny økonomi- og logistikkløsning: 1.Løsningen for økonomi og logistikk skal gi grunnlag for god og pålitelig økonomistyring 2.Løsningen skal dekke alle oppgaver, funksjoner og prosesser i forsyningskjedene fra det oppstår et behov for å kjøpe eller selge en vare eller tjeneste til og med rapportering av styringsinformasjon og årsregnskap 3.Løsningen skal legge til rette for en effektivisering av og økt kvalitet på ikke-medisinske tjenester, for å gi bedre støtte til gjennomføring av hovedoppgavene som er pasientbehandling, forskning, undervisning, opplæring av pasienter og pårørende 4.Det skal være en integrert løsning for all økonomi, regnskap, innkjøp og logistikk i Helse Midt-Norge 5.Det skal etableres en felles regional implementering med felles regionale prosesser for forvaltning HMN LØ5

6 Planlagt omfang Første implementeringImplementering 2….n Økonomi Logistikk 2016 Forsyningskjeder: Alle (14) Forsyningskjeder (5): Forbruksvarer Medisinsk Teknisk utstyr (MTU) Helsetjenester Tjenester IKT Forsyningskjeder (9): Sterilt sirkulasjonsutstyr Mat og næringsmidler Tøy Behandlingshjelpemidler MTU FDV Blod Utstyr Eiendom, bygg og anlegg Legemidler E-handel Dokumenter: EHF Katalog EHF Ordre (innkjøpsordre, salgsordre, ordrebekreftelse) EHF Pakkseddel EHF Faktura (inngående, utgående og kreditnota) EHF Purring Påkobling av leverandører for E-handel vil skje kontinuerlig gjennom første Implementering og etter at den er sluttført

7 Hva kreves for å realisere gevinstene? HMN LØ7

8 Samhandlingsavtalen gjelder For alle innkjøpskontrakter som til enhver tid er gjeldende for et eller flere foretak i Helse-Midt- Norge Nasjonale avtaler (HINAS) Regionale avtaler (HMN) Lokale avtaler (STO, HNT, HMR……)

9 Tidslinje implementering SAP

10 St. Olavs Hospital HF Benytter i dag elektronisk handel Inngår egne samhandlingsavtaler Benytter Ehandelsplattformen IBX Leverandør inngår avtaler med IBX Nye samhandlingsavtaler inngått av Helse Midt-Norge vil erstatte samhandlingsavtaler inngått av St. Olavs Hospital HF. Noen leverandører må i en periode kjøre dobbelt «løp» via Ehandelsplattformen (STO) og Aksesspunkt (HMN)

11 Signering av samhandlingsavtalen * Prioriterer leverandører innen forsyningskjedene: forbruksvarer, tjenester, helsetjenester, Medisinteknisk utstyr og IKT * Få signert samhandlingsavtaler med leverandører før 1. implementering


Laste ned ppt "Innføring av e-handel og Inngåelse av samhandlingsavtaler Leverandørsamling 25. mars 2015 Stjørdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google