Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Statsråd Erna Solberg, Viten og verdi, Oslo 19.10.2004 Utfordringer til Oslo-regionen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Statsråd Erna Solberg, Viten og verdi, Oslo 19.10.2004 Utfordringer til Oslo-regionen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Statsråd Erna Solberg, Viten og verdi, Oslo 19.10.2004 Utfordringer til Oslo-regionen

2 Kommunal- og Regionaldepartementet 2 Utfordringer for hele landet Vi lever i en globalisert verden. Dette gjør at vi alle deltar i et verdensmesterskap. Opprettholdelse av dagens velferdsnivå forutsetter økt innovasjon og omstillingsevne.

3 Kommunal- og Regionaldepartementet 3 Regjeringen har bedret rammebetingelsene Bidratt til lav lønnsvekst, lavere rente og lavere kronekurs. Skatte- og avgiftsreduksjoner på 21,6 mrd. kr. (inkl. forslag 2005). Forenklet regelverk for bedriftene. Styrket FoU-innsats. Forslag 2005: Øke forskningsfondet med 3,2 mrd. SkatteFUNN – 4 mrd. kr. i skattefradrag (2002 – 2004) Tre nye såkornfond i 2005.

4 Kommunal- og Regionaldepartementet 4 Oslo-regionen og FoU-aktivitet Oslo/Akershus har hele 45% av landets totale FoU-utgifter. Oslo/Akershus andel av forskning i næringslivet er også 45%. Funksjoner som mottar FoU-støtte er konsentrert i Oslo-regionen. Effekten av innsatsen for verdiskaping skjer i hele landet.

5 Kommunal- og Regionaldepartementet 5 Regjeringen bidrar til Oslo- regionens utvikling ut fra Ønske om å realisere Oslo- regionens potensial for innovasjon. Kunnskap om innovasjonsprosesser Å nå visjonen om ”Norge som et av verdens mest nyskapende land”. Hvis ikke, så kan Norge bli liggende med ”brukket rygg” og bli en sinke i forhold til våre naboer.

6 Kommunal- og Regionaldepartementet 6 Regjeringen bidrar til Oslo- regionens utvikling ved Å utarbeide en hovedstadsmelding. At KRD samarbeider med Oslo- regionen om mulighetene. Et eget storbyprosjekt innenfor Innovasjon 2010.

7 Kommunal- og Regionaldepartementet 7 Oslo-regionen har et uutnyttet potensial for innovasjon Oslo-regionen har de beste forutsetningene: Viktige FoU-miljø bl.a. landets største (og beste?)universitet. Høy andel av forskningsinnsatsen. Høyeste andel teknologisk og naturvitenskaplig utdanning. Investorenes hovedbase. Men, resultatene kan bli bedre?

8 Kommunal- og Regionaldepartementet 8 Utfordringer til Oslo-regionen Hvorfor er ikke Oslo-regionen bedre på innovasjon? Hva skal regionen gjøre for å bli bedre? Hvordan skal dere følge opp de positive initiativ som er på gang?

9 Kommunal- og Regionaldepartementet 9 Oppsummering: Regjeringen mener det har stor betydning for Oslo og hele landet at Oslo-regionen får realisert sitt potensial. Regjeringen bidrar med bedrede rammebetingelser og initiativ til samarbeid. Forutsetningen for å lykkes er at FoU-miljøer, næringsliv og myndigheter i regionen er aktive og samarbeider.


Laste ned ppt "1 Statsråd Erna Solberg, Viten og verdi, Oslo 19.10.2004 Utfordringer til Oslo-regionen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google