Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjettarbeid i styret Finn Lea: Rektor Tastaveden skole Økonomistyring og økonomiansvar 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjettarbeid i styret Finn Lea: Rektor Tastaveden skole Økonomistyring og økonomiansvar 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjettarbeid i styret Finn Lea: Rektor Tastaveden skole Økonomistyring og økonomiansvar 1

2 STAVANGER KOMMUNE Økonomistyring på skoleområdet ■ Driftsstyret skal innenfor gjeldende budsjettfullmakt delegere myndighet til rektor, som sikrer den daglige driften av skolen. ■ Rektor har resultatansvaret for sin skole. ■ Rådmannsnivået skal være rådgiver, veileder og støttefunksjon samt ha overordnet ansvar for økonomien. ■ Planlegging og kontroll av ressurstilgang og ressursbruk ■ Økonomi på dagsorden i alle driftsstyremøtene ■ Skoleøkonomi styres GODT 2

3 STAVANGER KOMMUNE Budsjett-/ ressursfordeling ■ Budsjettfordeling ordinære skoler: ■ Basisressurs til alle skoler ■ Elevtelling, alle elever, ordinær elevressurs ■ Elever med større utfordringer/spesielle behov ■ Levekår ■ Tillegg til små skoler ■ Hver skole har sin unike gjennomsnittlige lønn ■ Andre budsjett-tildelinger til skolene: ■ Minoritetsspråklige elever ■ Seniorer ■ Drift ■ Bygg og energi ■ SFO for skoler med barnetrinn 3

4 STAVANGER KOMMUNE Budsjett- 2014

5 STAVANGER KOMMUNE Hvordan styre økonomien? ■ Hva/hvilke forhold er det som gjør at det økonomiske resultatet for 2014 ble akkurat så stort på din skole? ■ Utgangspunkt for planleggingen av 2015 : ■ Har din skole en reserve, eller skal dere ta inn merforbruk fra 2014? ■ Hvordan er elevtallsutviklingen på din skole? ■ Satsingsområder og prioriteringer 5

6 STAVANGER KOMMUNE Hva gjør vi på Tastaveden Ledelse - Rektor/lederteam analyserer og vurderer tildelt budsjett - Lovpålagt undervisning og adm. trekker over 95% av lønnsbudsjettet (Skolebygg/leie ligger i budsjett) - Et beskjedent driftsbudsjett (mulighet for ompostering) - Investeringer? - Handlingsrom vurderes på bakgrunn av: - Satsningsområder (lokale og nasjonale) - Hvilke ekstratilbud (tilbud som ikke er lovpålagt) har skolen mulighet til å tilby med innværende ressurser og kompetanse 6

7 STAVANGER KOMMUNE Hva gjør vi på Tastaveden Prosess - Rektor legger frem forslått budsjett for driftsstyret etter prosess i personalet (medbestemmelse og orientering). - Budsjett er oppdelt i vår/høst (skoleår) - Eventuelt under/overforbruk fra foregående år er lagt inn. - Budsjett blir presentert med oppsett på både penger* og timer* 7

8 STAVANGER KOMMUNE Budsjett (penger*) Budsjettrundskriv med vedlegg. - Tildelingen sendes skolene i et Budsjettrundskriv med vedlegg. Personalkostnadsskjema - Vi setter tallene inn i et Personalkostnadsskjema. - I dette skjema ligger kostnadene for alle ansatte både vår og høst. - Her får vi data vedr. kostnader for alt personell. - Viktig å merke seg endringer fra vår til høst - Brukes ved eventuell tilsetning/overtallighet til nytt skoleår (årsverket) 8

9 STAVANGER KOMMUNE Budsjett- 2014

10 STAVANGER KOMMUNE Lønnsbudsjett- 2014 Økt lærertetthet Kategorielever

11 STAVANGER KOMMUNE Budsjett (timer*) «økonomisk» - I skolen brukes timer som et «økonomisk» begrep. - Fordeling av timer er en måte å skape forståelse for økonomien i skolen - Hvor mye undervisning kan vi tilby ut fra vår lærerstab. Antall klasser, - Hvilke timer skal brukes på våre satsningsområder. - Viktig å merke seg endringer fra vår til høst - Forståelsen av økonomi for styret (fau og foresatte) og de ansatte blir bedre ved bruk av timer som økonomisk begrep. 11

12 STAVANGER KOMMUNE Lønn (vår) Penger og timer 12

13 STAVANGER KOMMUNE Lønn (høst) Penger og timer 13

14 STAVANGER KOMMUNE 14

15 STAVANGER KOMMUNE Regnskap - Driftsstyret får presentert regnskap (status økonomi) på hvert møte (månedlig). ikke detaljer - Gjennomgang av hovedposter (ikke detaljer) - Fokus på prognose og trend - Års-hjul for rapporteringer m.m. foreligger fra sentralt hold (kommune) - Mulighet for utjevning av større utgifter/kostnader på hele regnskapsåret - (Lønnsoppgjør, refusjoner, elevtelling, større investeringer, annet (leirskole, studietur, elevtilbud – Lundsvågen, tfo), m.m., 15

16 STAVANGER KOMMUNE Mål ■ Målet er økonomisk balanse og 100% forbruk. ■ Jevnest mulig forbruk gjennom året. ■ Budsjettet er periodisert ved unike elevtall for vår og høst. ■ (Mål og resultatstyring i form av årlige ledersamtaler.)

17 STAVANGER KOMMUNE Konklusjon - «Keep it simple» - Legg vekt på at atyret har en felles forståelse mhp utvikling pr. måned/møte (ikke alltid forutsigbart) - Planlegg over/underforbruk og protokollfør dette (2014 ble ikke +/ 3% regelen gejnnomført) - Ha kontroll på budsjettendringer - Ha kontroll på overgang vår - høst - Se på bunnlinjen 17


Laste ned ppt "Budsjettarbeid i styret Finn Lea: Rektor Tastaveden skole Økonomistyring og økonomiansvar 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google