Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

23.01.081 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Modellering økonomi – miljø Avsnitt 2.5 – 2.7 Foreleser: Finn R. Førsund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "23.01.081 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Modellering økonomi – miljø Avsnitt 2.5 – 2.7 Foreleser: Finn R. Førsund."— Utskrift av presentasjonen:

1 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Modellering økonomi – miljø Avsnitt 2.5 – 2.7 Foreleser: Finn R. Førsund

2 Konflikten mellom naturmiljøets tjenester Ekstraherings- og rekreasjonstjenester Renovasjons- tjenester Fri renovasjon Fri renovasjon Negative virkninger Utslipp av spillprodukter

3 Miljøøkonomiens 3 modell-blokker Sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og utslipp av spillprodukter –Masse kan ikke forsvinne Utslippenes virkninger i naturmiljøet –Dose - respons Verdsetting av miljøendringer som utlipp forårsaker –Prioritering miljø – produserte goder

4 Hvorfor formelle modeller Økonomenes standardverktøy for analyse av prioritering mht bruk av ressurser Oppnår innsikt av pedagogisk art, dvs på et høyt abstraksjonsnivå Ikke uten videre grunnlag for konkrete politiske beslutninger, men kan rydde av veien misforståelser Kan gi innsikt mht bruk av virkemidler i miljøpolitikken

5 En grunnleggende miljømodell Samfunnets målfunksjon Sammenheng produserte goder – utslipp Dose – respons

6 Det samfunnsøkonomiske optimaliseringsproblem Forutsetning: ingen begrensning på ressurser mht tilgang på y (manna) Det samfunnsøkonomiske optimaliseringsproblem

7 Transformasjonsfunksjonen Innsetting for variabelen spillprodukter –T(y): transformasjonsfunksjonen mellom miljøgoder og manna –T´(y): transformasjonsbrøken; endringen (nedgangen) i miljøgodet ved en enhets økning i forbruket av manna

8 Det reduserte optimaliseringsproblem Nødvendig førsteordensbetingelse Hjørneløsninger

9 Fisk og grøt-modellen Eksplisitt bruk av miljøindikator Det samfunnsøkonomiske problem

10 Den optimale løsning Eliminering av utslipp og miljøindikator Nødvendig førsteordensbetingelse

11 Reduksjon av forurensninger Redusere produksjonen Endre sammensetning av innsatsfaktorer Endre teknologi Rensing Resirkulering Relokalisering av aktiviteten Endring av produktene

12 Modell med ressurser og rensing Produktfunksjonen Rense – produktfunksjonen Ressurstilgangen Reduksjon av utslipp –Mindre ressursbruk i produksjon –Mer ressurser i renseaktivitet

13 Modell med 1 ressurs og rensing Det samfunnsøkonomiske optimaliseringsproblem

14 Løsning ved innsetting Transformasjonsfunksjonen Nødvendig førsteordensbetingelse for maks av velferdsfunksjonen


Laste ned ppt "23.01.081 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Modellering økonomi – miljø Avsnitt 2.5 – 2.7 Foreleser: Finn R. Førsund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google