Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

23.01.081 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Modellering økonomi – miljø Avsnitt 2.5 – 2.7 Foreleser: Finn R. Førsund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "23.01.081 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Modellering økonomi – miljø Avsnitt 2.5 – 2.7 Foreleser: Finn R. Førsund."— Utskrift av presentasjonen:

1 23.01.081 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Modellering økonomi – miljø Avsnitt 2.5 – 2.7 Foreleser: Finn R. Førsund

2 23.01.082 Konflikten mellom naturmiljøets tjenester Ekstraherings- og rekreasjonstjenester Renovasjons- tjenester Fri renovasjon Fri renovasjon Negative virkninger Utslipp av spillprodukter

3 23.01.083 Miljøøkonomiens 3 modell-blokker Sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og utslipp av spillprodukter –Masse kan ikke forsvinne Utslippenes virkninger i naturmiljøet –Dose - respons Verdsetting av miljøendringer som utlipp forårsaker –Prioritering miljø – produserte goder

4 23.01.084 Hvorfor formelle modeller Økonomenes standardverktøy for analyse av prioritering mht bruk av ressurser Oppnår innsikt av pedagogisk art, dvs på et høyt abstraksjonsnivå Ikke uten videre grunnlag for konkrete politiske beslutninger, men kan rydde av veien misforståelser Kan gi innsikt mht bruk av virkemidler i miljøpolitikken

5 23.01.085 En grunnleggende miljømodell Samfunnets målfunksjon Sammenheng produserte goder – utslipp Dose – respons

6 23.01.086 Det samfunnsøkonomiske optimaliseringsproblem Forutsetning: ingen begrensning på ressurser mht tilgang på y (manna) Det samfunnsøkonomiske optimaliseringsproblem

7 23.01.087 Transformasjonsfunksjonen Innsetting for variabelen spillprodukter –T(y): transformasjonsfunksjonen mellom miljøgoder og manna –T´(y): transformasjonsbrøken; endringen (nedgangen) i miljøgodet ved en enhets økning i forbruket av manna

8 23.01.088 Det reduserte optimaliseringsproblem Nødvendig førsteordensbetingelse Hjørneløsninger

9 23.01.089 Fisk og grøt-modellen Eksplisitt bruk av miljøindikator Det samfunnsøkonomiske problem

10 23.01.0810 Den optimale løsning Eliminering av utslipp og miljøindikator Nødvendig førsteordensbetingelse

11 23.01.0811 Reduksjon av forurensninger Redusere produksjonen Endre sammensetning av innsatsfaktorer Endre teknologi Rensing Resirkulering Relokalisering av aktiviteten Endring av produktene

12 23.01.0812 Modell med ressurser og rensing Produktfunksjonen Rense – produktfunksjonen Ressurstilgangen Reduksjon av utslipp –Mindre ressursbruk i produksjon –Mer ressurser i renseaktivitet

13 23.01.0813 Modell med 1 ressurs og rensing Det samfunnsøkonomiske optimaliseringsproblem

14 23.01.0814 Løsning ved innsetting Transformasjonsfunksjonen Nødvendig førsteordensbetingelse for maks av velferdsfunksjonen


Laste ned ppt "23.01.081 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Modellering økonomi – miljø Avsnitt 2.5 – 2.7 Foreleser: Finn R. Førsund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google