Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte for 5. – 7.trinn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte for 5. – 7.trinn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte for 5. – 7.trinn

2 Plan for møtet Kl : Felles informasjon ved avd.leder og rektor Kl : Trinnvise møter 5.trinn: Rom 11 6.trinn: Personalrommet 7.trinn: 7a: rom 31, 7b: rom 15

3 Eidsvåg skole 2011-12 441 elever SFO – 150 barn Personale: 59
Antall elever på trinn: 5.trinn: 47 6.trinn: 51 7.trinn: 36 Totalt: 134

4 Rektor: Linda Stub Nilsen
SFO-leder: Aslak Raknes Avdelingsleder tr: Unni Wefring Avdelingsleder tr: Randi Eide Avdelingsleder tr: Martin Aas Rådgivere: Torhild Sletten Korsnes (b.tr), Hege Augestad (ung.tr) Konsulent: Nina Fonnes Helsesøster: Hildegunn Kvåle (tirsdager og fredager)

5 Lærere på 5.- 7.trinn 5.trinn:
Kontaktlærere: Ingvild Syversen , Marita Rusten Fag-/timelærere: Tom Kjærstad, Randi Eide, Lars Ivar Papp, Bodil Stene Strømsnes 6.trinn: Kontaktlærere: Eirik Augestad, Nina Wiesener Fag-/timelærere: Bodil S. Strømsnes, Helge Olsen, Randi Eide, Tom Kjærstad

6 7.trinn: Kontaktlærere: Marie Brækkan, Christian Egeberg Fag-/timelærere: Egil Vikdal, Torhild S Korsnes, Helge Olsen, Lars Ivar Papp, Tom Kjærstad

7 Skolens hjemmeside www.bergensskolen.no/eidsvag
Mye generell informasjon: epost-adr til alle ansatte Arb.planer Tiltaksplaner Arb/satsingsfelt Skolerute Ordensreglement Handlingsplan mot mobbing mm

8 Skolens ordensreglement:
En forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen Ett avsnitt som gjelder lokalt for Eidsvåg skole På skolens hjemmeside

9 Handlingsplan mot mobbing
Alle skoler er pålagt å ha en handlingsplan Til bruk i aktuelle situasjoner Som forebyggende tiltak

10 Permisjon for elever: Bruk av meldebok og epost
Utover 3 dager: Søke digitalt på (tjenester og skjema)

11 Praktisk informasjon:
Kjøring til – og fra skolen Melkeordning Fruktordning

12 Skolens - og kommunens satsingsområder 2011-12:
Lesing Leseutviklingsplan for trinn ”LeseLos” Digital kompetanse Plan for digital læring fra trinn Realfag NORM- pakke 3 Sosial kompetanse Ulike tiltak klassevis/trinnvis * Tidspunkt for kartlegging og nasjonale prøver

13 Skole- hjem- samarbeid: Ansvarsfordeling mellom hjem og skole Jfr. St
Skole- hjem- samarbeid: Ansvarsfordeling mellom hjem og skole Jfr. St. meld. 31 Departementet mener at skolens ansvar er dette: Skolen har det faglige ansvaret for opplæringen, og lærerne har den faglige og pedagogiske kompetansen Skolen skal klargjøre skolens mål, innhold og arbeidsformer og hvilke rettigheter og plikter elever og foresatte har Skolen skal dokumentere og informere de foresatte om elevenes læring og utvikling Skolen skal bidra til utvikling av elevenes sosiale ferdigheter og skape et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring Skolen skal støtte foresatte i deres oppdragelse av barna Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmene

14 Skole- hjem- samarbeid: Ansvarsfordeling mellom hjem og skole Jfr. St
Skole- hjem- samarbeid: Ansvarsfordeling mellom hjem og skole Jfr. St. meld. 31 Departementet mener at foresattes ansvar er dette: Foresatte har hovedansvaret for sine barns opplæring De foresatte har ansvar for daglig omsorg De foresatte har ansvar for at barna møter forberedt på skolen, og med mat og egnet påkledning De foresatte skal se til at barna gjør leksene sine De foresatte skal holde seg orientert om sine barns skolesituasjon De foresatte har best kjennskap til sine barn og bør derfor gi skolen del i denne De foresatte skal være kjent med skolens regelverk og bidra til at barna respekterer dette

15 K-06; Generell del; ”Det arbeidende menneske”
”Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner.”


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte for 5. – 7.trinn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google