Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til FRM1110-Grunnleggende Farmasi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til FRM1110-Grunnleggende Farmasi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til FRM1110-Grunnleggende Farmasi
Førsteamanuensis Trond Vidar Hansen Farmasøytisk institut Leder av Driftsgruppen for FRM1110 Avdeling for Farmasøytisk kjemi

2 FRM1110-Grunnleggende Farmasi
Innledning til Farmasistudiet Basisfag Senere kurs bygger på basisfagene som er i FRM1110

3 FRM1110- Innhold Innledning til farmasi og farmasøytiske fag
Generell/fysikalsk kjemi Organisk kjemi Biologiske fag Fysiologi, anatomi, cellebiologi, biokjemi, mikrobiologi Samfunnsfarmasi Etikk Helsepersonell Farmasøytens rolle i samfunnet Legemiddelbruk i befolkningen

4 FRM1110: Mål og Intensjoner
Forståelse av fremtidig yrkesrolle i samfunnet Kjennskap til hvor jobber farmasøyter Kjennskap til de farmasøytiske fagene Motivasjon for videre farmasistudier Gi basiskunnskaper i kjemiske, biologiske og samfunnsfarmasøytiske emner

5 FRM1110: Undervisningsformer
Forelesninger Ikke obligatorisk Kollokvier Laboratoriekurs Obligatorisk og må være godkjent for å få ta tverrfaglig slutteksamen Kjemiske emner Biologiske emner PBL-undervinsing Obligatorisk og oppmøte må være godkjent for å få ta tverrfaglig slutteksamen Prosjektoppgave Seminar Selvstudium Egne kollokvier

6 FMR1110: Tverrfaglige- og Farmasøytiske problemstillinger
Emnet varer i 24 uker En introduksjonsuke Tverrfaglige problemstillinger PBL undervisning Administrasjonsformer av legemidler Prosjekt Enzymer, DNA, cytokrom P450, membrantransport Adrenalin, citalopram, benzodiasepiner, lidokain, warfarin, penicilliner, sulfonamider

7 FRM1110: Mappe og mappe-evaluering
Mappen består av: - Prosjektoppgave, labjournaler, oppmøte på PBL-gruppemøter Mappen må være godkjent før adgang til tverrfaglig slutteksamen Godkjent mappe består av: Godkjent prosjekt 9 Godkjente laboratorie journaler i kjemi 5 Godkjente laboratorie journaler i biologiske emner Godkjent oppmøte på PBL gruppemøter

8 Eksamener Deleksamen I i generell/fysikalsk kjemi Tirsdag 20. september 2005 3 Timer Karakter A-F Må være bestått for å få adgang til Tverrfaglig slutteksamen Kontinuasjonseksamen avholdes Tirsdag 20. desember 2005 Deleksamen II i organisk kjemi Tirsdag 1.november 2005 Journaler for laboratoriekurset i kjemi for oppgave 1-5 må være godkjent for adgang til denne eksamen Stryk på begge deleksamener gir 2x3 timers kontinuasjonseksamen Tirsdag 20. desember

9 Eksamener Tverrfaglig slutteksamen 6. februar 2006 Mappen godkjent
Begge deleksamener godkjent 6 Timer Karakter A-F Må være bestått for å få FRM1110 godkjent Består av 3 områder: Kjemi, biologiske emner og samfunnsfarmasi hvor alle 3 områdene må være bestått for å få bestått i Tverrfaglig slutteksamen Stryk i Tverrfaglig slutteksamen gir mulighet for kontinuasjonseksamen i april 2006

10 Timeplan Timeplan finnes på emnets hjemmeside på nettet
Timeplan er også i Kursheftet for FRM1110 Hvor undervisningen avholdes er gitt i Timeplan Undervisningspersonell ofte gitt i Timeplan Eventuelle endringer i Timeplan vil det bli gitt beskjed om via nettet eller på annen måte Alle har ansvar for å følge med på emnets hjemmesider

11 Fravær og med obligatorisk oppmøte
Eventuelt fravær ifb med sykdom krever legeattest Legeattest leveres studiekonsulent All obligatorisk undervisning krever 100 % fremmøte Eventuelt fravær pga sykdom, velferdspermisjoner etc. meldes fra eventuelt avtales med de som har ansvar for undervisning du må være borte fra Eventuelt fravær i laboratoriekurs krever innlevering av journal eventuelt at oppgaven må gjøres til annen tid

12 Lærere i FRM1110 Forelesere Kollokvieveiledere Laboratorieveildere
Prosjektveiledere PBLveiledere Bibliotekansatte Seminarveiledere Disse personene svarer på faglige spørsmål mens andre henvendelser går til studieadministrasjon for reglement, fravær, stryk, permisjoner osv

13 Studentkontakter og Kommunikasjon
Studentkontakter for FRM1110 Studentkontakter kommuniserer med leder av Driftsgruppen Skriftlig kommunikasjon Muntlig kommunikasjon 1 av studentkontaktene skal være medlem i fagutvalget

14 Driftsgruppen for FRM1110 Førsteamanuensis Trond Vidar Hansen, leder, Avd. for farmasøytisk kjemi Førsteamanuensis Pål Rongved, medlem, Avd. for farmasøytisk kjemi Professor Else-Lydia Toverud, medlem, Avd. for farmasi Førsteamanuensis Rigmor Solberg, medlem, Avd. for farmasøytisk biovitenskap

15 Studenter i FRM1110 …”I am only curious”…
… ”I am not very clever”… …”I am only curious”… …”All I do is asking questions”… VELKOMMEN TIL FRM1110 OG FARMASØYTISK INSTITUTT


Laste ned ppt "Velkommen til FRM1110-Grunnleggende Farmasi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google