Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18. august 2003 HLED1101 Innføring i helseledelse og organisering Forelesning 1: Hovedtrekkene i helsesektorens organisering Terje P. Hagen Senter for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18. august 2003 HLED1101 Innføring i helseledelse og organisering Forelesning 1: Hovedtrekkene i helsesektorens organisering Terje P. Hagen Senter for."— Utskrift av presentasjonen:

1 18. august 2003 HLED1101 Innføring i helseledelse og organisering Forelesning 1: Hovedtrekkene i helsesektorens organisering Terje P. Hagen Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo

2 Helsetjenesten - aktører Tjenesteprodusent (sykehus, lege) Forsikringsselskap Pasienten

3 Pasient - forsikringsselskap Forsikringsordninger i alle ”utviklede” land –Usikkerhet om framtidig helse –Risikodeling To organisasjonsmodeller –Frivillige forsikringsordninger –Obligatoriske forsikringsordninger To finansieringsmåter –Premier (USA, kontinental-Europa) –Skattebasert (UK, Skandinavia) utvikling av ordninger for egenbetaling –resulterer i private forsikringsordninger

4 Problemstillinger: –Hvordan er forsikringsordningene oppbygd i ulike land? –Hvordan er betalingsstrømmene mellom forsikringsselskap, helsetjenesten og pasientene? –Hva finnes av egenbetalingsordninger og hvor høye er prisene (out-of-pocket)?

5 Helsetjenesten - aktører Tjenesteprodusent (sykehus, lege) Forsikringsselskap Pasienten

6 Forsikringsselskap - tjenesteprodusent Eierskap og tilknytningsformer Integrerte styringsmodeller –Forsikringsselskap og tjenesteyter er samme ”juridiske person” –Hierarkisk styring Kontraktsstyring –Forsikringsselskap og tjenesteyter er ulike juridiske ”personer” –Elementer av konkurranse

7 Problemstillinger: –Hva er hovedelementene i de ulike modellene? –Hvilke finansierings- og organisasjonsformer benyttes? –Hva er erfaringene med ulike modeller?

8 Helsetjenesten - aktører Tjenesteprodusent (sykehus, lege) Forsikringsselskap Pasienten

9 Pasient - tjenesteprodusent Pasientrettigheter –Fritt eller begrenset valg av tilbyder –Rett til vurdering, ”fornyet vurdering”, behandling, informasjon,.... Egenbetalingsordninger Problemstillinger: –Hva finnes av rettigheter for pasientene? –Hvilke effekter har ulike rettigheter?

10 Trender i utviklingen av helsetjenestesystemer Europa: Introduksjon av markedsmekanismer –økonomiske insentiver (stykkprising) –interne markeder –fritt forbrukervalg (sykehus) –brukerbetaling (egenandeler) –frivillige (tilleggs-)forsikringer

11 USA: ”Managed care” –konkurranse mellom HMOs –integrasjon mellom forsikringsselskap og tjenesteyter –mindre valgfrihet? Konvergens mellom EU og USA? Mer pragmatisk virkemiddelbruk?

12 Samfunnsfaglig analyse Beskrivende analyse –Hvordan er det? Forklarende analyse –Hvorfor er det slik? –Teoribasert, empiriske tester Normativ analyse –Hvordan bør det være? –Hvilke hensyn ivaretas? –Hvilke virkemidler skal benyttes for å nå et bestemt mål?

13 Helsetjenesten - aktører Tjenesteprodusent (sykehus, lege) Forsikringsselskap Pasienten


Laste ned ppt "18. august 2003 HLED1101 Innføring i helseledelse og organisering Forelesning 1: Hovedtrekkene i helsesektorens organisering Terje P. Hagen Senter for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google