Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Metode – eksempler på alternativer til det kvalitative intervjuet Tool 3100 19/2-08 Annett Hillestad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Metode – eksempler på alternativer til det kvalitative intervjuet Tool 3100 19/2-08 Annett Hillestad"— Utskrift av presentasjonen:

1 Metode – eksempler på alternativer til det kvalitative intervjuet Tool 3100 19/2-08 Annett Hillestad annett.hillestad@ped.uio.no

2 Salmer fra kjøkkenet

3 Forelesningsplan Life histories, kap. 2 Attributional coding, kap. 5 Qualitative research diaries, kap. 6 Template analysis, kap. 7 The use of stories, kap. 8 Tips til neste ukes leveranse – bearbeidet metode Pensum Catherine Cassell, Gillian Symon: Qualitative Methods in Organizational Research: A Practical Guide, 1994. SAGE Publications Ltd. Kap 1-2 og 5-9. Opptrykk fra Unipub.

4 Life histories Fokus på hvordan individer forteller om, og forklarer sine handlinger over tid Bakenforliggende forståelse av virkeligheten som menneskeskapt - gjør livshistorier til et egnet verktøy for å få innsyn i individers virkelighetsforståelse Forskeren tar ikke et individs fortelling for å være hele sannheten - men en sannhet, som kan ses opp mot andre versjoner (inkludert forskerens egen versjon) I studier av organisasjoner: metoden kan blant annet kaste lys over hvorfor aktører handler som de gjør, samt gi en bedre forståelse av konflikter

5 Life histories forts. Eksempler på bruk - fortellinger om hvordan suksessfulle ledere bygde opp sin bedrift - fortellinger rundt betydningsfulle hendelser i en organisasjon -fortellinger om erfaringer fra tidligere organisasjon sammenlignet med nåværende Eksempel i pensum: studie av allemennpraktikere i Storbritannia i forbindelse med en nasjonal helsereform Forskerens jobb å trekke ut de underliggende prinsippene, mekanismene i historiene

6 Attributional coding Handler om hvordan årsakssammenhenger trer frem gjennom språket Kan brukes både i kvantitativ og kvalitativ forskning Ser på ytringer av årsakssammenhenger - både et individuelt og et sosialt fenomen Dukker ofte opp i vanlige samtaler - spesielt når temaet er noe uvanlig, viktig eller interessant Eksempel på forskning: ansettelsesintervjuer Problematisk: hvor transparent er språk?

7 Attributional coding forts. 5-stegs fremgangsmåte etter Leeds Attributional Coding System – LACS 1- Identifiser kilder til attribuering 2- Velg utdrag (extract) 3- Identifiser agent og target Eksempel agent-target: Jeg studerte medisin fordi jeg kommer fra en legefamilie Jeg = target, legefamilie = agent 4- Kode attribueringene etter årsaksforhold 5- Analyser

8 Attributional coding – forts. Unstable – vet ikke – Stable = 1,2,3 Stable/unstable, Global/specific, Internal/external, Personal/universal, Controllable/uncontrol. Side 86 i pensum

9 Qualitative research diaries Å utstyre forskningsobjektene med dagbøker Krever motiverte deltakere Utfordrende å utforme dagboken slik at den relevante informasjonen fanges opp Eks: systemutviklingsprosjekt

10 Qualitative research diaries forts.

11 Template analysis Koding på bakgrunn av temaer, delt inn i over- og underordnede grupper En mellomting mellom ”grounded theory” og koding på bakgrunn av et sett forhåndsbestemte kategorier Mange studentprosjekt bruker denne metoden ubevisst, ved å gruppere funn etter tema

12 Template analysis forts. Fleksibelt - skjemaet endres mens man analyserer Gir oversikt over materialet NUD¨IST, programvare som støtter metoden Materialet kan gis en form som kan samkjøres med programvare for statistikk

13 The use of stories Utradisjonell metode Samler historier, myter, vitser o.l. fra organisasjonen Ikke fakta som er viktig, men meningen bak Må tolkes - kan gi uttrykk for organisasjonskultur, kan inneholde lærdom i en humoristisk/fargerik versjon, kan være politisk ladet mot noen (for eksempel ledelsen), kan gi uttrykk for undertrykte meninger m.m.

14 Neste ukes leveranse – bearbeidet metode Delinnlevering 3. mars: Bearbeidet metode med pilottestet intervjuspørsmål, spørreskjema eller lignende. 1. utkast til rapport med innledning, teori, prosjektsted og metode. 2-5 sider

15 Tips til neste leveranse Arbeidstittel eller illustrasjon på oppgaven gir liv til prosjektet. Innledningen kan være en skikkelig ”spoiler” – som avslører hva oppgaven handler om. Innledningen bør inneholde tema for oppgaven, ett klart spørsmål (eller tese som skal undersøkes) og relevant kontekstinformasjon, samt gangen i oppgaven. Prosjektstedet. Gi relevant kontekstinformasjon om prosjektstedet. Teoridelen redegjør for den relevante forskningslitteraturen, deretter kritikk og diskusjon av sentrale deler av litteraturen. Denne delen munner gjerne ut i en begrunnelse, presisering og diskusjon av problemstillingen. Metodedelen presenterer opplegget for oppgaven, og inkluderer grunner for valg av fremgangsmåte. Diskusjon av metodevalg.


Laste ned ppt "Metode – eksempler på alternativer til det kvalitative intervjuet Tool 3100 19/2-08 Annett Hillestad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google