Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppeoppgave – Kort refleksjonsmodell

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppeoppgave – Kort refleksjonsmodell"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppeoppgave – Kort refleksjonsmodell
Nettverk i strategisk kompetanseplanlegging, oktober 2012 Christine Næss Evensen, KS

2 Etisk refleksjon - systematisk utforsking av en situasjon
Se en sak fra flere sider, få nye perspektiver Identifisere en verdikonflikt. Hvilke hensyn veier tyngst? Hvilke verdier er sentrale og for hvem? Ta en begrunnet og informert avgjørelse: Hva er det beste, gitt de rådende omstendigheter? Bidrar til faglig og etisk skjønn fremfor synsing! Ryddearbeid En viktig del av etisk refleksjon er ryddearbeidet 1. Å snevre inn hva saken egentlig dreier seg om Kanskje inneholder en vanskelig situasjon flere etiske utfordringer eller dilemma som bør behandles hver for seg? Kanskje kan det å rydde i det som oppleves vanskelig være nok til å se en løsning? 2. Hvem har problemet? Hvem er problemeier? 3. Formulere en klar og tydelig problemstilling: - Utfordringer kan være faglige, juridiske, personlige, knyttet til arbeidsmiljø eller personalhåndtering. - De fleste utfordringer knyttet til arbeidet med mennesker har et etisk aspekt - Ikke alle utfordringer hører hjemme i en etisk refleksjon ( f.eks. problemstillinger knyttet til enkeltpersoner i personalgruppa

3 Etisk refleksjon – kort refleksjonsmodell
Se en sak fra flere sider, få nye perspektiver: Hva er problemet? Og hva er de etiske aspektene? Hvem har problemet? Hvordan / hvorfor har problemet oppstått? Hva dreier dette seg egentlig om? Hvilke hensyn veier tyngst? Hvordan skal problemstillingen håndteres videre? Ta en begrunnet og informert avgjørelse: Hva er det beste gitt de rådende omstendigheter? NB! Disse spørsmålene kan man også behandle hver for seg. Husk imidlertid alltid å ikke gå rett på siste punkt, dvs. gode råd og løsning av problemstillingen. Hensikten med etisk refleksjon er å utforske en problemstilling mest mulig!

4 Case «I vår kommune ønsker vi å satse på kompetanseheving bl.a. ved å sende ansatte på aktuelle etterutdanninger, internundervisning og refleksjonsgrupper ol. Samtidig får vi tilbakemeldinger fra andre ansatte, pårørende og brukere på at de opplever at vi i perioder «tapper» avdelingen for ressurser. Hva skal vi prioritere: kompetanseheving for fremtida som “tapper” avdelingen for hender, gir økt innleie og sprenger rammer eller fortsette praksis som vi har den?”


Laste ned ppt "Gruppeoppgave – Kort refleksjonsmodell"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google