Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Samling 1: Norgesuniversitetets mentorordning for lærerutdanning Hvordan jobbes det med IKT i undervisning ved LUI, HiO? Allmennlærerutdanninga.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Samling 1: Norgesuniversitetets mentorordning for lærerutdanning Hvordan jobbes det med IKT i undervisning ved LUI, HiO? Allmennlærerutdanninga."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Samling 1: Norgesuniversitetets mentorordning for lærerutdanning Hvordan jobbes det med IKT i undervisning ved LUI, HiO? Allmennlærerutdanninga som eksempel IKT-seksjonen, Vibeke Bjarnø Matematikkseksjonen, Bjørn Smestad Studieleder alu, Hans Jørgen Brucker

2 A) Hvordan har vi jobbet med IKT i undervisning Hvilke prinsipper har vi jobbet etter? l Strategi og prinsipper - todelt: –Integrering av IKT i fag (IKT og læring 1) –Egen fordypning i IKT (IKT og læring 2) –Tidligere IKT og læring 3 avvikles, master i IKT-støttet læring fra høsten 2009 –Egen IKT-plan i allmennlærerutdanninga –IKT integrert i alle fag- og studieplaner de to første årene (både under innhold, mål, vurdering, pensum) –Matrise som styringsverktøy

3 Opplæring... l Organisering –Egen IKT-tid på timeplanen »Veiledning og undervisning på datarom –Introduksjonsforelsninger –2003-2008 Nettbasert undervisningsopplegg2003-2008 Nettbasert undervisningsopplegg –Utfordring – ikke nok fokus på didaktikk –2008 Lærebok og nettsted bygget opp rundt de fem basisferdigheteneLæreboknettsted

4 –Undervisninga knytta til arbeidskrav og eksamener i fag »IKT-krav på andre fags eksamener l Må bestå IKT-krav for å få studiepoeng En MATRISE-styrt utdanningMATRISE

5 Remediering IKT Matematikk Didaktikk Ny didaktikk Eks: Formeleditor og tegneverktøy i matematikk Tekstbehandler: Sette inn objekter Formeleditor Tegneverktøy: Lage bilder Raster og vektor grafikk Bildestørrelse Editere bilder Visualisere for barn Formler: Polynomiske uttrykk ( ) Marginale uttrykk (1/4) Bruken av likhetstegnet (=) Figurer: Tegne grafer og figurer Presise former for uttrykk: Behov for å utvikle oppgaver til elever I skolen Arbeide med symboluttrykk Opprinnelig didaktikk i Matematikk og IKT Digital formeleditor og digitalt tegneverktøy er relevant

6 Remediering IKT Norsk Didaktikk Ny didaktikk Eks: - Responsskriving Tekstbehandler: Spor endringer Merknader Sammenligne og flette dokumenter Stave- og grammatikkkontroll LMS: Verktøy for å samskriving Diskusjonsforum Chat Blogg Wikier Metode for å skrive, lære å skrive: Grammatikk Ord og tekstkomposisjon Sjanger Fra symbol til lyd Responsskriving : Fokus på prosess mer enn produkt, Vygotsky, lære av interaksjon Hvorfor kollektiv læring? IKT som verktøy for kommunikasjon Opprinnelig didaktikk i norsk og IKT Digital tekstproduksjon relevant

7 Finansiering... l Tas av den totale ramma fra departementet –IKT-undervisning og veiledning prioriteres av ledelse og fagkollegaer

8 B) Hva er vi gode på og hvilke felt/fokusområder mhp IKT i undervisning har vi jobbet mest med? l Vi er gode på samarbeid mellom fagkollegaer i ulike seksjonen –Resultat er flerfagsdidaktikk med IKT l Satset bredt på oppøvelse av grunnleggende ferdigheter – et helhetlig perspektiv l Standard programvare brukt i læringsprosesser l Valg og vurdering av digitale læringsressurser

9 C) Hvordan foregår deling av kunnskap og læring ved LUI, HiO? l IKT-seksjonen legger absolutt alt på fellesområder l Flerfaglig nettverk med møteplasser for faglig utveksling l Svært aktiv bruk av LMS –Satt i system –Alle må bruke! –Designa for å støtte studiemodellen

10 D) Hva kan vi tenke oss å jobbe konkret med (bli fulgt opp på) til neste samling? (hvilke problemstillinger?) Og hvordan vil vi organisere og gjennomføre dette arbeidet? l Ny allmennlærerutdanning –En trinndelt allmennlærerutdanning? –Konsekvenser for IKT-undervisninga og veiledninga? –Nye muligheter og behov? –Organisering av innhold? –Faglig spissing?

11 Utfordringer det bør jobbes med… l Studenter som overvurderer egen kompetanse l Behov for differensiering l Fra prosjekt til daglig drift!


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Samling 1: Norgesuniversitetets mentorordning for lærerutdanning Hvordan jobbes det med IKT i undervisning ved LUI, HiO? Allmennlærerutdanninga."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google