Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ministry of Culture and Church Affairs 1 Mediepolitikk En presentasjon av Kultur- og kirkedepartementets arbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ministry of Culture and Church Affairs 1 Mediepolitikk En presentasjon av Kultur- og kirkedepartementets arbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ministry of Culture and Church Affairs 1 Mediepolitikk En presentasjon av Kultur- og kirkedepartementets arbeid

2 Ministry of Culture and Church Affairs 2 Kort om Kultur- og kirkedepartementet Politisk ledelse: statsråd, 2 statssekretærer, politisk rådgiver Departementsråd 5 fagavdelinger (kultur, kirke, idrett, media, samfunn & frivillighet) Administrasjons- og økonomiavdeling Informasjonsenhet Arkiv

3 Ministry of Culture and Church Affairs 3 To hovedoppgaver Sekretariat for politisk ledelse Utrede saker Forberede og utarbeide dokumenter til Stortinget Div. bakgrunnsmateriale for statsråden Iverksette politiske vedtak Gjennomføre stortingsvedtak og regjeringens politikk Styre virksomheten i de underliggende virksomheter

4 Ministry of Culture and Church Affairs 4 Organisasjonskart - Medieavdelingen

5 Ministry of Culture and Church Affairs 5 Etatstyring og eierstyring Underliggende virksomheter –Medietilsynet –Norsk filminstitutt NRK Filmparken AS

6 Ministry of Culture and Church Affairs 6 Mediepolitikk – å planlegge for det ukjente Sikre ytringsfrihet, rettssikkerhet og et levende demokrati Stimulere til mangfold og kvalitet i norske medier Sikre sterk allmennkringkasting Mangfold i medieeierskap Styrke norsk filmproduksjon Likestilling på medieområdet Modernisering gjennom digitalisering

7 Ministry of Culture and Church Affairs 7 Virkemidler i mediepolitikken Lover og forskrifter -Kringkastingsloven -Medieeierskapsloven -Åndsverksloven -Lov om film og videogram Tilskuddsordninger - Pressestøtte -Støtte til audiovisuelle produksjoner Kringkastingsavgiften Allmennkringkasting

8 Ministry of Culture and Church Affairs 8 Omfattende internasjonalt engasjement Tilsluttet alle EU-direktiv på området EUs støtteprogrammer for AV-sektoren WIPO Internasjonalt nettverk

9 Ministry of Culture and Church Affairs 9 Aktuelle saker M1 Arbeid med ny åndsverklov Tredjelandsavtaler Oppfølging av diverse EU-initiativ Safer Internet Plus

10 Ministry of Culture and Church Affairs 10 Aktuelle saker (forts.) M2 Oppfølging av filmmeldingen, St.meld. nr. 22 (2006– 2007) Veiviseren Koordinering av statsrådens festivaldeltakelse Gjennomgang av medieeierskapsloven Budsjettarbeidet i avdelingen

11 Ministry of Culture and Church Affairs 11 Aktuelle saker (forts.) M3 Oppfølging av St.meld. nr. 30 (2006–2007) Kringkasting i en digital fremtid Gjennomføring av nytt tv-direktiv Digitalt bakkenett for fjernsyn – analog slokking Digitalisering av radio Klagebehandling lokalradio


Laste ned ppt "Ministry of Culture and Church Affairs 1 Mediepolitikk En presentasjon av Kultur- og kirkedepartementets arbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google