Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PSY (Videregående modeller i arbeids- og organisasjonspsykologi)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PSY (Videregående modeller i arbeids- og organisasjonspsykologi)"— Utskrift av presentasjonen:

1 PSY4401 - (Videregående modeller i arbeids- og organisasjonspsykologi)
Dag 5: Oppsummering av foregående 4 dager SWOT-analyse av gruppearbeid Eksamensforberedelse Eksamensoppgaver 

2 Agenda 09.15 – 11.30: Ref. dagsorden 11.30 – 12.15: Lunsj
12.15 – 13.00: Eventuelt

3 Overordnet mål Velge ut sentrale tema fra daglig A&O arbeid og inkludere disse i undervisningen Innøve ferdigheter i arbeidsform som anvendes i arbeidslivet Utvikle fagligdyktighet og refleksjon Tema: Kartlegging med spørreskjema Tema: Debrief med 3 F-modellen og SWOT Tema: Utvikling av effektive team Tema: Kommunikasjon og konfliktløsning Tema: Team-orientert eksamensarbeid

4 Eksamensordning for 4401 Studentene fordeles på 3 grupper på ca 7 ("eksterne studenter" blir fordelt likt utover gruppene). Eksamensoppgaver blir gitt og fordelt siste dag av undervisningen i 4401 (dvs. 11 oktober). Eksamensdato er tirsdag 30. oktober fra kl Gruppene har da nær 3 uker til å arbeide med oppgaven. Sted: Auditorium 2 (56 plasser) Gruppene presenterer sine oppgaver i plenum fra kl To faglærere fungerer som opponenter. De øvrige studentene stiller spørsmål ex auditorium. Presentasjonen skal være med Powerpoint. Alle deltagere i gruppen skal legge frem minst et tema fra en disposisjon av besvarelsen.

5 Besvarelsen bør ha noe av den samme struktur som en artikkel, men noe justert i forhold til eksamensformen. Tema som kan være med: - sammendrag - innledning med bakgrunn for problemstillinger - problemstillinger - metode - resultater i form av teoridel - drøfting av teoriene - konklusjon - henvisning til referanser - oppsummering på engelsk

6 Roald er åpen for at erfaringene underveis vil endre eksamensformen noe.
Tidsramme (foreløpig): fremleggelse 1 time, spørsmål fra faglærere + studenter 1/2 time. Første gruppe starter (etter loddtrekning) kl Neste gruppe kl Tredje gruppe kl 14.30 Per er kontaktperson underveis for tekniske spørsmål

7 Oppgave 1. Kartlegging av arbeidsmiljøet.
Dere har som oppgave å delta i kartlegging av arbeidsmiljøet i en større norsk organisasjon. Valget er falt på bruk av spørreskjema fordi mange respondenter skal nåes på kort tid. Velg et spørreskjema egnet til å måle organisasjonsklima. Hvilke hensyn er vurdert ved valg av det aktuelle spørreskjema. Beskriv hvordan spørreskjemaet er konstruert (reliabilitet og validitet). Diskuter fordeler og ulemper med spørreskjema som kartleggingsmetode av organisasjonsklima. Hvordan kan spørreskjemaet benyttes for å påvirke arbeidsmiljøet i positiv retning.

8 Oppgave 2. Organisasjonsutvikling
En stor statsorganisasjon har nylig gjennomført en Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS). Det fremkom her et sterkt ønske om å utvikle mer fremtidsrettede arbeidsformer med vekt på mer samarbeid. Organisasjonen har besluttet at den trenger bistand fra eksterne konsulenter til å bidra i en slik utvikling og konkret hjelp til å utvikle effektive team og benytte teamene i en del arbeidsoppgaver i fremtiden. Arbeidsoppgaver har hittil vært utført av enkeltpersoner og organisasjonen har nærmest ingen erfaring med teamarbeid. Diskuter tema som bør vurderes i forkant før teamene etableres. Diskuter hvilke tema som bør inngå ved utviklingen av effektive team. Diskuter hvordan man opprettholder effektive team i organisasjonen. Diskuter hvordan det er mulig å evaluere effekten av å benytte team i organisasjonen.

9 Oppgave 3. Kommunikasjon og konflikthåndtering
En person ble ansatt i en offentlig barnehage i 2000 i en kommune med om lag innbyggere. Personen opplevde å bli dårlig behandlet av andre ansatte og ble i 2003 sykemeldt for ett år grunnet depresjon, angivelig forårsaket av mobbing på arbeidsplassen. I 2005 fikk personen jobb ved annen barnehage i kommunen og i 2006 overført til annen barnehage. Personen føler at det er iverksatt en kampanje mot henne som er preget av mobbing. Kommunen selv stiller seg uforstående til dette. Den ansatte ble i 2006 på ny langtidssykemeldt med et betydelig redusert selvbilde og har nå gått over på rehabiliteringsmidler. Den ansatte ønsker fremdeles å jobbe i barnehage men under gode og trygge betingelser. Kommunen og de ansatte mener at de ikke trakasserer noen av de ansatte, men at kollegaen ikke fungerer sammen med de andre og heller ikke sammen med barna. Situasjonen er fastlåst. Gruppen er kalt inn som sakkyndige for å avklare forholdet. Hva vil gruppen gjøre. Lag er fremdriftsplan for arbeidet og drøft mulige problemstillinger og løsningsforslag. Hvordan vil gruppen kvalitetssikre arbeidet.


Laste ned ppt "PSY (Videregående modeller i arbeids- og organisasjonspsykologi)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google