Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av digitale læremidler LAVA-LU prosjektet høst98- vår 99.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av digitale læremidler LAVA-LU prosjektet høst98- vår 99."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av digitale læremidler LAVA-LU prosjektet høst98- vår 99

2 2 Introduksjon av LAVA-LU LAVA-LU er et digitalt læremiddel prosjekt ved avdeling for lærerutdanning Vårt fokus er utvikling av interaktive hypermedia presentasjoner (digitale læremidler) Verktøyene som spesielt er blitt brukt er syncrolink ("SHV-editor”) og "LavaMediaTools"

3 3 Historien- del 1 Invitasjon fra prosjektet "LAVA undervisning" om å delta med uttesting og evaluering av verktøy for produksjon av hypermediapresentasjoner med bruk av digital video som primært medium LAVA-undervisning var et prosjekt for utnytting av distribuert multimediateknologi i en undervisningssammenheng

4 4 Historien -del 2 FoU -prosjekter: 14 fagpersoner på LU deltar med eget prosjekt i LAVA-LU som er fellesprosjektet Studentprosjekter: 11 studenter fordelt på 3 prosjektgrupper har deltatt i LAVA-LU

5 5 Historien- del 3 Organisert som et fellesprosjekt som utviklet en plattform for en rekke enkeltstående prosjekter. Fellesprosjektet har tilrettelagt den tekniske plattformen og for læring av den nødvendige IKT-kompetansen Arbeidet høst 98 var primært orientert mot opplæring og tilegning av den grunnleggende verktøyforståelsen Først vår 99 noen konkrete produkter

6 6 Teknologi WWW som basis-teknologi Høyhastighets nett (ATM) Digital video (MPEG1) Nettleser med plug-ins (ulike spillere) –syncrolink player

7 7 Verktøy HTML- editor (Frontpage, Dreamveawer) Syncrolink editor Paint Shop Pro Powerpoint Verktøy digitalisering og redigering av video (LavaMediaTools)

8 8 Nettbasert Presentasjon 1 Presentasjon 2 Grafikk Tekst

9 9 Produksjonsstøtte Det legges ut manualer/ produksjonsbeskrivelser på LAVA-LU’s nettsted Kurs blir holdt i august for opplæring i bruk av verktøyene Innkjøp av multimedia-PC med digitaliseringsverktøy for konvertering av analog video til digital Permanent Elvira Light server blir satt opp (streaming av digital video)

10 10 Typer digitale læremiddel i prosjektet Nettbasert video med hyperlenker Alle produktene ”spilles” i en nettleser Byggeelementene er digital video /audio og (hyper-)tekst og bilder Ressurser på nettet utnyttes

11 11 FoU-prosjekter Analyse av musikkvideo Bruk av hypertekstet video i engelskundervisningen Hypermedia-presentasjon om jødisk og kristen påske Teaterkunsten og dramapedagogikk. Teatrets virkemidler sammenlignet med barns dramatiske lek Analyse av reklamespråket Den motoriske forskjell på et prematurt barn og et velbårent barn i ett-års alderen Opplevelse i kunstrom - møte med kunstverk. Om barns møte med kunstverk/utstillingsarenaer Uteaktiviteter i barnehagen - en pres. for utenl.stud Norsk materiell kultur i USA Disseksjon av torsk

12 12 Produkter i prosjektet Avsluttede studentprosjekter: –Litauen –Min virtuelle Islandsferd –Brue Avsluttede FoU-prosjekter –Analyse av musikkvideo –Hypermedia-presentasjon om jødisk og kristen påske

13 13 Produktenes tilgjengelighet Produktene er tilgjengelige for skolene i Oslo- området og vil bli tilgjengelig for skolene i området rundt Tromsø Prosjektene blir presentert på adressen: http://www.hioslo.no/LU/ lava_lu/prosjektb.htm

14 14 Gjennomføringen 1 Problemer som dukket opp: tekniske problemer med installasjon av programvaren utakt mellom opplæring og egen øving p.g.a. installasjonsproblemer knapphet på "tidsressurser" og vanskelig å finne felles tidspunkter "lus" og manglende stabilitet i LAVA- programvaren

15 15 Gjennomføringen 2 Men dette lærte vi: De enkelte deltakerne har utvidet sin generelle IKT-kompetanse og fått ervervet seg grunnleggende kjennskap til et (eller flere) av verktøyene i prosjektet Ideutvikling i forhold til bruk av nettbasert video med hyperlinker

16 16 Kritiske faktorer Kunnskapsnivået Tilgang til adekvat datautstyr Tilgang til adekvat brukerstøtte og veiledning Produksjonsverktøyets brukervennlighet Tekniske problemer knyttet til programvaren Tilgjengelighet på video/lyd materiale Problemer med rettigheter og lisensplikt på bruk av videomaterialet Reell tid til disposisjon i prosjektet for den enkelte deltaker Deltakerne har hatt mange jern i ilden

17 17 Utvikling av faglig nettverk LAVA-LU gruppen CSALT Univ. Lancester Ped. Forskningsinst UiO ITU InterMedia@Universitetet Pedagogisk utviklingssenter HiO


Laste ned ppt "Utvikling av digitale læremidler LAVA-LU prosjektet høst98- vår 99."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google