Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Testing, måling og forskningsdesign.  Hvor får vi vår informasjon om personligheten fra?  Hvordan evaluerer vi kvaliteten på disse målene?  Hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Testing, måling og forskningsdesign.  Hvor får vi vår informasjon om personligheten fra?  Hvordan evaluerer vi kvaliteten på disse målene?  Hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Testing, måling og forskningsdesign

2  Hvor får vi vår informasjon om personligheten fra?  Hvordan evaluerer vi kvaliteten på disse målene?  Hvordan bruker vi målene i spesifikke forskningsdesign? 3 sentrale metodiske temaer

3 Datakilder...

4

5 Jeg er …………….. Kvinne Student Samboer Sosial Temperamentsfull

6 Jeg er... utadvendt sosial dominerende snakkesalig Ja / Nei Svært uenig enig 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

7 …den informasjon en person oppgir om seg selv gjennom  Spørreskjema  Intervju Selv-rapportering

8  Ustrukturert“Jeg er _______”  Strukturert“Jeg er engstelig” J/N  Strukturert m/Likert “Jeg er engstelig” (1=‘svært uenig’ - 5=‘svært enig’) Eksempler på selv-rapportering

9  Styrke: Individet har tilgang på enorme mengder informasjon om seg selv.  Svakhet: Respondentene forutsettes å være ærlige Selv-rapportering

10 Informasjon som refererer til andre mennesker Observatør-data

11 To typer observatører:  Profesjonelle  Kjente/intime Observatør-data

12  Naturalistisk vs kunstig observasjon  Umiddelbar vs retrospektiv observasjon  Molar vs molekylær observasjonsenhet Observatør-data

13  Deltakerne plasseres i en standardisert test- situasjon  Prosedyrene er designet for å utløse atferd som er vanskelig å observere i hverdagslivet Test-data

14  Mekaniske opptaksapparater  Fysiologiske data  Projektive teknikker Test-data

15 Informasjon som kan utledes fra en persons livshendelser og aktiviteter. Livs-utkomme data

16  Koblinger mellom ulike datakilder  Feilkilder i personlighetsmåling Viktige tema i personlighetsmåling

17 Evaluering av personlighetsmålinger

18 Er det slik at en måling faktisk representerer det ‘sanne’ nivået av det målte trekket?  Gjentatte målinger  Alternative former  Indre konsistens Reliabilitet

19 Måler testen det den er ment å måle?  ‘Trynevaliditet’  Prediktiv validitet  Konvergerende validitet  Diskriminant validitet  Begrepsvaliditet Validitet

20 Beholder et mål sin validitet på tvers av ulike kontekster?  Personer  Situasjoner Generaliserbarhet

21 Forskningsdesign

22  Eksperimentelt  Korrelasjonelt  Case 3 hoveddesign

23  Effektive mht å teste kausalitet  Svakhet mht generaliserbarhet Eksperimentelle metoder

24 Identifiserer sammenhengen mellom 2 eller flere variabler - uten noen form for manipulering  Korrelasjoskoeffisient  Retning og størrelse  Gir ikke informasjon om årsaksretning Korrelasjonsstudier

25 Undersøker en person i dybden  Muliggjør detaljert analyse  Kan være nyttig for å utforme en generell teori som kan testes i større populasjon  Men, funn fra èn person kan ikke uten videre generalisers til andre Case studier (N=1)

26 Hvordan gjennomføre en studie av personlighet...  Identifiser mulige data-kilder  Evaluer data- og målingskvalitet  Velg forskningsdesign  Husk undersøkelsens formål og problemstilling


Laste ned ppt "Testing, måling og forskningsdesign.  Hvor får vi vår informasjon om personligheten fra?  Hvordan evaluerer vi kvaliteten på disse målene?  Hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google