Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer i eDemokratiprosjekter Gjesteforelesning UiO/AFIN Øystein Sæbø 14.11.06, kl 14.15 til 16.00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer i eDemokratiprosjekter Gjesteforelesning UiO/AFIN Øystein Sæbø 14.11.06, kl 14.15 til 16.00."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer i eDemokratiprosjekter Gjesteforelesning UiO/AFIN Øystein Sæbø 14.11.06, kl 14.15 til 16.00

2 Øystein Sæbø, HiA førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder nylig avlagt PhD i eDemokrati  fokus deltakelse/dialog del av forskningsgruppe med fokus på IT i offentlig sektor  Norges største IS gruppe innen fagfeltet? deltar og arbeider med Demo-Net: NoE in eParticipation deltar i CAHDE: Europarådets ad-hoc komité for eDemocracy

3 Agenda Hva og hvorfor? Norske planer og drivkrefter Min Phd: hvordan identifisere mål og knytte bruk av IKT til ulike målsetninger? Status  norske prosjekter og planer  internasjonale nettverk Utfordringer i eDemokratiprosjekter

4 Agenda Hva og hvorfor? Norske planer og drivkrefter Min Phd: hvordan identifisere mål og knytte bruk av IKT til ulike målsetninger? Status  norske prosjekter og planer  internasjonale nettverk Utfordringer i eDemokratiprosjekter

5 Hva er eDemokrati? Bruk av IKT i politiske debatter og beslutningstakingsprosesser  kan peke i ulike retninger  støtte til eksisterende kommunikasjonsmønstre eller tilgang til nye  rettet mot ulike deltakere i den politiske debatt

6 Hvorfor fokusere på eDemokrati? Demokrati handler om kommunikasjon  IKT tilbyr nye muligheter Mange nye eDemokratiprosjekter  policy, forskning og praktikere Økende behov for teoribygging og empirisk materiell Forbindelse mellom teknologi og demokrati er dårlig forstått Uante muligheter i utviklingsland/utviklingsprosjekter

7 Agenda Hva og hvorfor? Norske planer og drivkrefter Min Phd: hvordan identifisere mål og knytte bruk av IKT til ulike målsetninger? Status  norske prosjekter og planer  internasjonale nettverk Utfordringer i eDemokratiprosjekter

8 eDemokrati i Norge Hva kjennetegner Norge?  Høy ranking eForvaltning (eGovernment)  Høy grad eReadiness og tilgang  Høy levestandard  Små lokale forvaltningsenheter  Tradisjon for velferdsstat helse inkludering i betingelser deltakelse i prosesser

9 Planer og strategier Nasjonal handlingsplan i 2002  eNorge 2005  Fokus på teknisk infrastruktur 2. handlingsplan: eNorge 2009  mer orientert mot effekter for enkeltindivid  innbyggerorientert forvaltning  innovasjon  støtte til industri

10 Drivkrefter Fornyings/moderniseringsministre  Røys og Meyer KRD KS Lokale ”champions”  både administrasjon og politikere Leverandører

11 Hovedmotivasjon i Norske strategier Økt effektivitet Økt demokratisk deltakelse Støtte til industri

12 Agenda Hva og hvorfor? Norske planer og drivkrefter Min Phd: hvordan identifisere mål og knytte bruk av IKT til ulike målsetninger? Status  norske prosjekter og planer  internasjonale nettverk Utfordringer i eDemokratiprosjekter

13 Min PhD: problemer adressert hvordan identifisere målsetninger i eDemokratiprosjekter?  målsetninger er uklare  nettet blir brukt for å bruke nettet  liten kunnskap om bruk hvordan knytte ulik bruk av IKT til målsetningene som er satt?  manglende forståelse for hvordan IKT virker  bruk må målrettes

14 PhD: Demokratitorget.no diskusjonsfora Sørlandet  Utfordringer vedlikeholde engasjement utover valg commitment fra politikere og vilje til finansiering påvirke nytteverdi  Funn ulikheter mellom politikere og innbyggere  hvilke kommunikasjon ønskes? teknologivalg møtte ikke forventninger fra disse gruppene

15 PhD: hovedbidrag  økt forståelse for utfordringer i eDemokratiprosjekter eDemokratimodeller kan bidra til å identifisere målsetninger  kontekst og målsetting varierer direkte demokrati? direkte innflytelse? økt informasjonsutveksling? innbyggerinitiativ Bruk av IKT er knyttet opp mot disse modellene  hjelp til å konkretisere hvordan ulik teknologi kan benyttes for ulike formål

16 PhD: eDemokratimodeller Fire modeller er utviklet  basert på demokratimodellteorier og rapporterte eDemokrati Kategorisert ved (Dahl, 89): 1. Inkludering i beslutningsprosesser 2. Kontroll over agenda

17 Phd: eDemokratimodeller Citizens set the agenda Partisan E- Democracy Direct E- Democracy Governments set the agenda Liberal E- Democracy Deliberative E- Democracy Citizens mainly implicitly included in decision- making processes Citizens explicitly included in decision- making processes

18 PhD: eDemokratimodeller Addresserer bruk av IKT åpner for diskusjon om hva som er hovedmålsetninger i ulike prosjekter

19 Phd: Kommunikasjonsgenre Kontekst: E- Demokratimodeller Struktur og oppgaver  forklares ved genreteorier IT-artefact  selve IT applikasjonen Task(s) IT-artefact Structure(s) Context(s)

20 Phd: Kommunikasjonsgenre Genre for ulike eDemokratimodeller ble identifisert  Example: genre for Liberal eDemokrati FormSubstance Discussion forumsIncreasing interactive communication between citizens and politicians for information exchange, not decision-making purposes Dialogue systemCitizens express suggestions and ideas as input to decisions made by politicians Information broadcastingTo bring information from elite to citizens (top- down) Governmental homepagesTo inform citizens about timely issues.

21 PhD: hvordan kan dette bidra til praktisk nytte? Foreslått prosess for utvikling av eDemokratiprosjekter  1) interessenter bør involveres i å diskutere målsetninger eDemokratimodellene identifiserer muligheter  2) Design av IKT må knyttes opp til målsetninger oversikt over teknologier som støtter ulike modeller kan danne utgangspunkt for dette

22 PhD oppsummert økt innsikt  hvilke problemer står eDemokratiprosjekter overfor? teoriutvikling  eDemokratimodeller: identifiserer målsetninger  genre: kobler bruk av IKT opp mot ulike målsetninger foreslått prosess  for praktiske prosjekter  hvordan identifisere mål?  hvordan knytte bruk av IKT opp mot disse målene?

23 Agenda Hva og hvorfor? Norske planer og drivkrefter Min Phd: hvordan identifisere mål og knytte bruk av IKT til ulike målsetninger? Status  norske prosjekter og planer  internasjonale nettverk Utfordringer i eDemokratiprosjekter

24 Status Agder 2006 ( utdrag fra rapport Agder) MeasuresAlready using %Planned %No plans % Information Political agenda93.56.50.0 Video of meetings through radio/tv38.76.554.8 Dialogue Online discussion forum9.719.471.0 Available e-mail adress to politicians29.09.761.1 Politician websites0.022.677.4 Participation Citizen panels0.212.787.1 Direct inclusion in decision making processes eVoting0.012.987.1

25 Eksempler på prosjekter Politicians PC in Arendal municipality  all politicians have a Pc, no documents are longer printed  based on cost- benefits analyses  RQ: How will that change politician’s communications with citizens? D:mo in Molde municipality  discussion forum  citizens should be in charge of initiating the discussions  challenge: not too many discussions are taking place E-Petitioning systems in several municipalities  challenge: how to identify users (and where they live)?

26 CAHDE Europaparlamentets ad-hoc komite for eDemocracy Oppgaver  samle informasjon om status for slike prosjekter suksesskriterier, barrierer, nødvendige betingelser utvikle rapporteringsmekanismer/benchmarking verktøy

27 Demo-Net: NoE on eParticipation 17 medlemmer, ca 70 forskere  HiA: associated members Kan bidra med:  tilgang forskningsressurser  presentasjoner og bidrag inn i prosjekter  partnere i andre land prosjekter og søknader  praktisk orientert formidling etterhvert

28 Agenda Hva og hvorfor? Norske planer og drivkrefter Min Phd: hvordan identifisere mål og knytte bruk av IKT til ulike målsetninger? Status  norske prosjekter og planer  internasjonale nettverk Utfordringer i eDemokratiprosjekter

29 eDemokratiprosjektet må inngå i en helhet  tenk igjennom informasjonsbehov er informasjon organisert ut fra et innbyggerperspektiv?  deltakelse krever bakgrunnskunnskap hvordan kan dette utjevnes mellom ulike aktører?

30 Utfordringer i eDemokratiprosjekter Implementer ”enkle løsninger” først ref undersøkelse Sørlandet  mail, blog og politiker hjemmesider eksempler på billig og tilgjengelig teknologi  høst erfaringer fra slike før ambisiøse prosjekter startes opp

31 Utfordringer i eDemokratiprosjekter Definer klare mål sørg for at målgruppene er enige i disse  hva skal oppnås? informasjonsutveksling? reell innbyggerpåvirkning? gi mulighet for å uttrykke frustrasjon? avstemminger og direkte innbyggerbeslutninger?

32 Utfordringer i eDemokratiprosjekter Utvikling av IKT må kobles opp mot målsetninger  IKT er intet vidundermiddel, må tilpasses  ulike mål legger klare føringer for hvordan teknologien bør benyttes

33 Utfordringer i eDemokratiprosjekter Engasjement oppstår ikke ved å benytte ny kanal  tema må engasjere i seg selv  balansegang hvor konkrete man skal være i sine utfordringer  hvordan få med nye grupper er fremdeles en utfordring

34 Utfordringer i eDemokratiprosjekter Utfordringene er organisatoriske, ikke tekniske  teknologi i stor grad kjent og tilgjengelig  utfordringer er: opplæring hvordan engasjere vise bidrag inngå i sammenheng fokuser på commitment fra interessenter framfor teknologi

35 Hva jeg ønsker dere har fått ut av dette Økt forståelse for hva eDemokrati er  innsikt i planer og strategier for dette Innsikt i mitt doktorgradsprosjekt  forståelse for betydning av målsetninger og målrettet bruk av teknologi for å lykkes Noen eksempler på hva som foregår innen området Økt forståelse for hvilke utfordringer slike prosjekter står overfor

36 Oppsummert: utfordringer i eDemokratiprosjekter eDemokratiprosjektet må inngå i en helhet Implementer ”enkle løsninger” først Definer klare mål Utvikling av IKT må kobles opp mot målsetninger Engasjement oppstår ikke ved å benytte ny kanal Utfordringene er organisatoriske, ikke tekniske

37 Takk for oppmerksomheten! Mine spådommer  Vi har kun sett en sped begynnelse på hvordan IKT vil forandre våre måter å kommunisere på  eDemokrati vil forsvinne hvorfor snakke om ”e”? Spørsmål eller kommentarer?


Laste ned ppt "Utfordringer i eDemokratiprosjekter Gjesteforelesning UiO/AFIN Øystein Sæbø 14.11.06, kl 14.15 til 16.00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google