Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

På vei til egen bolig i Stavanger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "På vei til egen bolig i Stavanger"— Utskrift av presentasjonen:

1 På vei til egen bolig i Stavanger
Resultater Strategisk plan mot bostedsløshet

2 Resultater Antall bostedsløse rusmisbrukere er redusert fra 230 til 150. Antall beboere på hospits er redusert fra 219 til 160 i løpet av 2004 Antall unge under 25 år på hospits er redusert fra 42 til 25 i 2004 Ingen barnefamilier bodde på hospits i 2004

3 Resultater forts. Stavanger kommune benytter hospitser med kvalitetsavtaler til midlertidig husvære for korte opphold. Alle rusmisbrukere som har fått innvilget LAR har fått tilbud om kommunal bolig. Utgiftene til hospits er redusert med 2,6 mill. kroner i 2004.

4 Strategisk plan mot bostedsløshet i Stavanger
Visjon: Alle skal ha mulighet for å disponere en egnet bolig uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger.

5 Mål Stavanger kommune skal kunne tilby verdige botilbud med tilpasset bo-oppfølging og dekke boligbehovet for bostedsløse rusmisbrukere. Stavanger kommune vil føre en politikk som i størst mulig utstrekning integrerer de bostedsløse inn i ordinære boområder. De bostedsløse med liten integreringsevne gis tilbud om døgnovernatting eller botilbud i et av kommunens botiltak med stasjonær bemanning.

6 Boligtiltak Pr. i dag 180 boliger med oppfølgingstjenester
Differensiert botilbud i utforming og geografi med tilpasset oppfølging. Botilbud med heldøgnsbemanning for 10 kvinner- Stokkaveien 33 Botreningstiltak for 8 menn - HinnaBo

7 Nye botiltak i 2005 Bofelleskap for 8 rusmisbrukere med dobbeltdiagnose rus/psykiatri i Auglendsdalen 10 hybler i Ungkarshjemmet 5 boliger i lavterskel botilbud, Skjeive hus 25 flere boliger med oppfølgingstjenester Etablering av spesialenhet rus med plasser på et sykehjem

8 Utfordringer i Stavanger
Oppfølging av strategien; På vei til egen bolig- samarbeid: Stavanger kommune vil ta initiativ til et tettere samarbeid med namsmannen for å få reduksjon i begjæringer om fravikelse og utkastelser: Stavanger kommune har inngått samarbeidsavtale med Helse Stavanger og vil gå sammen om pilotprosjekter som sikrer nødvendig samhandling mellom og innen 1.linjen og spesialisthelsetjenestene. Stavanger kommune vil ta initiativ til etablering av samarbeidsavtale med kriminalomsorgen for å sikre et boligtilbud ved overgang fra fengsel.

9 Utfordringer i Stavanger, forts.
Ca. 40 – 50 bostedsløse rusmisbrukere vil ha behov for behandling og oppfølging i bolig over tid. 15-20 av disse har dobbel- og trippeldiagnose og ha behov for betydelig grad av samordnet oppfølging av kommune og spesialisthelsetjenesten Mange utskrivingsklare pasienter fungerer ikke i bofellesskap og krever 2:1 bemanning. Ca. 10 ungdommer med betydelig atferdsproblematikk vil i løpet av de nærmeste årene vokse ut av barnevernsinstitusjon. En gruppe på ca. 20 personer faller utenfor hjelpe- apparatet

10 Utfordringer i Stavanger, forts.
Dersom det skal være mulig å videreføre den betydelige satsingen som blir gjort i kommunen på dette området og å gjennomføre den nasjonale strategien, må det statlige engasjement i kommunens prosjekter fortsette utover 2005.


Laste ned ppt "På vei til egen bolig i Stavanger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google