Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – UNIVERSITETET I OSLO INFORMASJONSRETT - INNLEDNINGSFORELESNING - Thomas.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – UNIVERSITETET I OSLO INFORMASJONSRETT - INNLEDNINGSFORELESNING - Thomas."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO INFORMASJONSRETT - INNLEDNINGSFORELESNING - Thomas Rieber-Mohn thomas.rieber-mohn@jus.uio.no http://www.jus.uio.no/iri/om_iri/folk/ansatte/rieber_mohn.html

2 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Fagbeskrivelse: ” Fagets formål er å gi innsikt i enkelte av de rettsspørsmål som knytter seg til informasjonsbehandling, og til omsetting av informasjon og informasjonsteknologi. Innenfor rammen av et valg/spesialfag er bare mulig å behandle et lite utvalg av de spørsmål hører inn under informasjonsretten. Faget består av to hoveddeler: Immaterialrett (opphavsrett mm) og kontrakter. ”

3 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Læringskrav immaterialrettsbolk ”I fagets immaterialrettslige del kreves god forståelse av følgende emner: Opphavsrettens anvendelse på datamaskinprogrammer, databaser mv. Dette omfatter bl a opphavsrettslige grunnbegreper, om rett til eksemplarframstilling og spredning av opphavsrettsbeskyttede verk, overdragelse av opphavsrett og sanksjoner ved opphavsrettskrenkelser. Vern av databaser. Vern av integrerte kretser. Det kreves kjennskap til følgende emner: Det internasjonale opphavsrettslige vern gjennom Bern- konvensjonen og TRIPS-avtalen (WTO).”

4 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO

5 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO

6 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO

7 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO

8 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Opphavsretten er (objekt): Lovfestet rettsvern for litterære, vitenskapelige og kunstneriske (ånds)verk En (ikke uttømmende) liste over ulike former for åndsverk finnes i åvl § 1 annet ledd Frembringelser på det litterære og kunstneriske område (jf. Knoph)

9 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 1 annet ledd ”Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som 1) skrifter av alle slag, 2) muntlige foredrag, 3) sceneverk, så vel dramatiske og musikkdramatiske som koreografiske verk og pantomimer, samt hørespill, 4) musikkverk, med eller uten tekst, 5) filmverk, 6) fotografiske verk, 7) malerier, tegninger, grafikk og lignende billedkunst, 8) skulptur av alle slag, 9) bygningskunst, så vel tegninger og modeller som selve byggverket, 10) billedvev og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, så vel forbildet som selve verket, 11) kart, samt tegninger og grafiske og plastiske avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art, 12) datamaskinprogrammer, 13) oversettelser og bearbeidelser av verk som er nevnt foran.”

10 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Opphavsretten er (subjekt): Et rettsvern som tilfaller ”den som skaper et åndsverk” (åvl § 1 første ledd) Loven peker på denne måten ut den originære rettighetshaveren Opphavsretten kan som alminnelig regel overdras

11 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Opphavsretten er (innhold): Et rettsvern som innebærer visse eneretter for rettighetshaveren til å beføye over verket (åvl § 2) -Eksemplarfremstilling -Tilgjengeliggjøring for allmennheten Dessuten visse ideelle rettigheter (åvl § 3)

12 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO ”Nærstående rettigheter” Utøvende kunstneres fremføring av åndsverk (åvl. § 42) Film- og fonogramprodusenters rett i sine opptak (åvl. § 45) Databaser som ikke er åndsverk (åvl. § 43) Fotografiske bilder (åvl. § 43 a) osv.”

13 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO ” BESKYTTELSESOBJEKT ”RETTIGHETERBEFØYELSER VERKET ARBEIDET / PRESTASJONEN ENERETT IDEELL RETT Opphavs- mann Utøvende kunstnere / Fonogramprod. / Filmprod. / Fotograf / Databaseprodusent Eksemplar- fremstillingsrett Fremføringsrett Spredningsrett Visningsrett Respektrett Navneangivelse Vern mot ødeleggelse osv.

14 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Opphavstettens historikk Columbanus i 567 Før Gutenberg - lite aktuelt Trykkeprivilegier Statute of Queen Anne (1710) – regnes som første egentlig opphavsrettslige lovregulering Danmark 1741 USA 1790 Frankrike 1791 og 1793 Bilaterale avtaler Bernkonvensjonen 1886 Dessuten: stadig ekspanderende saklig virkeområde

15 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Legislative hensyn Incentiv til kulturell produksjon Alminnelige rettferdighetsbetraktninger Investeringsforutsetning Hensynet til kulturell utbredelse

16 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Opphavsmannens Interesse i vern Allmennhetens interesse i tilgang til kunnskap og kultur Interesseavveining

17 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Tilgrensende rettsområder Patent –Verner oppfinnelser Kjennetegnsretten – varemerker og firma –Kjennetegn: Renommé og forbrukervern Design –Verner et produkts utseende Kretsmønstre –Kretsmønstre i integrerte kretser Konkurranserett –Ligger alltid i bakgrunnen

18 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Rettskilder Norske rettskilder Hensynet til Nordisk rettsenhet BERN-konvensjonen WIPO World Copyright Treaty TRIPS (særavtale under WTO) EU-rettskilder

19 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO EUs ”direktivpakke” Edb-direktivet (dir. 91/250) ”Utleiedirektivet” (dir. 92/100) Satellitt- og kabeldirektivet (dir. 93/83) Vernetidsdirektivet (dir. 93/98) Databasedirektivet (dir. 96/9) ”Infosoc-direktivet” (dir. 2001/29) ”Følgeretts-direktivet” (dir. 2001/84)


Laste ned ppt "© Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – UNIVERSITETET I OSLO INFORMASJONSRETT - INNLEDNINGSFORELESNING - Thomas."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google