Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMMENTARER TIL “Strategi til besvær i balansert målstyring. En longitudinell studie” Petter Øgland, Department of Informatics, University of Oslo NEON,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMMENTARER TIL “Strategi til besvær i balansert målstyring. En longitudinell studie” Petter Øgland, Department of Informatics, University of Oslo NEON,"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMMENTARER TIL “Strategi til besvær i balansert målstyring. En longitudinell studie” Petter Øgland, Department of Informatics, University of Oslo NEON, 25 th -27 th November 2014

2 Strategi til besvær i BSC Et case viser hvordan 12 år med BSC gir ikke suksess fordi BSC er ”top-down” og mangler medarbeiderdeltagelse i strategiutvikling VerdisynVerdipåstand

3 Forventer vi at BSC skal være basert på demokratiske idealer?

4 Tror vi at ledelsens interesser er sammenfallende med de ansattes?

5 Strategi til besvær i BSC Antagelse om medarbeiderdeltagelse i strategiutvikling? VerdisynVerdipåstand? Deler Kaplan og Norton det ”skandinaviske” synet på virksomhetsstyring?

6 Strategi til besvær i BSC Ingen differensiering mellom MBO, TQM og BSC? VerdisynVerdipåstand? Teori Ny kunnskap

7 Hensikten med BSC Er det et system utformet med tanke på å fremme medarbeiderengasjement?

8 Hensikten med BSC Kaplan var ingeniør, men BSC ble utviklet i et økonomi/ledelse-perspektiv (HBS)

9 Strategi til besvær i BSC Ingen differensiering mellom MBO, TQM og BSC? VerdisynVerdipåstand? Kaplan & Norton (1996), Deming (1982), Drucker (1954), Taylor (1911) Teori Ny kunnskap?

10 Strategi til besvær i BSC Dersom forskeren er partisk, ville ikke aksjonsforskning være bedre? VerdisynVerdipåstand? Teori Ny kunnskap? HypoteseDrøfting

11 Er forsker-teamet interessert i å forbedre eksisterende BSC-teori? Strategisk styring mangler Hypotese: BSC gir strategisk styring

12 De fem BSC-prinsippene: Aksjonshypotesen Tid 1. Forankring 2. Oversettelse 3. Realisering 4. Engasjement 5. Forbedring Kaplan & Norton (2008)

13 Er forsker-teamet interessert i å forbedre eksisterende BSC-teori? Strategisk styring mangler Hypotese: BSC gir strategisk styring Kvalitativ analyse: Hvorfor BSC ikke fungerte i dette tilfellet

14 De fem BSC-prinsippene (Kaplan & Norton, 2008) Tid 1. Forankring 2. Oversettelse 3. Realisering 4. Engasjement 5. Forbedring Velger tre av disse

15 De fem BSC-prinsippene (Kaplan & Norton, 2008) Tid 5. Forbedring 2. Oversettelse 4. Engasjement Endrer rekkefølgen

16 De fem BSC-prinsippene (Kaplan & Norton, 2008) Tid 5. Forbedring 2. Oversettelse 4. Engasjement Endrer tidsperspektivet

17 De fem BSC-prinsippene (Kaplan & Norton, 2008) Tid Fra statisk til dynamisk strategi? Fra operative målinger til strategiske målinger? Fra styring til ledelse? Evaluerer om det har skjedd endringer: opptining, overgang, tilfrysing

18 De fem BSC-prinsippene (Kaplan & Norton, 2008) Tid Fra statisk til dynamisk strategi? Fra operative målinger til strategiske målinger? Fra styring til ledelse? Evaluerer om det har skjedd endringer: opptining, overgang, tilfrysing

19 De fem BSC-prinsippene (Kaplan & Norton, 2008) Tid Fra statisk til dynamisk strategi? Fra operative målinger til strategiske målinger? Fra styring til ledelse? Evaluerer om det har skjedd endringer: opptining, overgang, tilfrysing

20 De fem BSC-prinsippene (Kaplan & Norton, 2008) Tid Fra statisk til dynamisk strategi? Fra operative målinger til strategiske målinger? Fra styring til ledelse? Evaluerer om det har skjedd endringer: opptining, overgang, tilfrysing

21 Strategi til besvær i BSC VerdisynVerdipåstand? Teori Ny kunnskap? HypoteseUpartisk drøfting? ”Innovation action research” (Kaplan, 1998) Dersom forskeren er partisk, ville ikke aksjonsforskning være bedre?

22 Strategi til besvær i BSC Er følelser og oppfatninger de viktigste variablene i et BSC-studium? VerdisynVerdipåstand? Teori Ny kunnskap? HypoteseUpartisk drøfting? VariableInformasjon

23 Er kvalitativ metode egnet for sammenlikning av påstander? Kvalitative data (tolke/forklare) Kvantitative data (teste/kontrollere)

24 Strategi til besvær i BSC Er følelser og oppfatninger de viktigste variablene i et BSC-studium? VerdisynVerdipåstand? Teori Ny kunnskap? HypoteseUpartisk drøfting? Hva med målingene? Er virksomheten blitt mer strategisk under observasjons- perioden? VariableRelevant informasjon?

25 Strategi til besvær i BSC VerdisynVerdipåstand? Teori Ny kunnskap? HypoteseUpartisk drøfting? VariableRelevant informasjon? Case 2002-2014 Har virksomheten samme fokus på BSC i hele perioden?

26 Strategi til besvær i BSC Uklart om fase 2 og 3 er i samsvar med normativ BSC-teori Omfang av målinger ”Målemani” Strategiske målinger Tid Fase 1: Initiering 2001-2006 Fase 2: Innføring 2007-2012 Fase 3: Integrering 2013- Strategiske målinger

27 Konklusjon VerdisynVerdipåstand? Teori Ny kunnskap? HypoteseUpartisk drøfting? VariableRelevant informasjon? Case 2002-2014 Viser studien at BSC er et lite effektivt strategi- og ledelsessystem?

28 Konklusjon VerdisynVerdipåstand? Teori Ny kunnskap? HypoteseUpartisk drøfting? VariableRelevant informasjon? Case 2002-2014 Viser studien at BSC er et lite effektivt strategi- og ledelsessystem? Kanskje, men jeg ble ikke overbevist

29 Alternativ forklaring Strategi basert på BSC-teori Strategi som bryter med BSC-teori

30 Alternativ forklaring Strategi basert på BSC-teori Strategi som bryter med BSC-teori En historie om strategiutvikling som ikke nødvendigvis har så mye med BSC å gjøre


Laste ned ppt "KOMMENTARER TIL “Strategi til besvær i balansert målstyring. En longitudinell studie” Petter Øgland, Department of Informatics, University of Oslo NEON,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google