Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem, hva, hvor? Tirsdag 27.01.2009. Hensikt/Læringsmål - Generell innsikt i hvordan en idé, frustrasjon eller forskningsresultat kan omdannes til en.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem, hva, hvor? Tirsdag 27.01.2009. Hensikt/Læringsmål - Generell innsikt i hvordan en idé, frustrasjon eller forskningsresultat kan omdannes til en."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvem, hva, hvor? Tirsdag 27.01.2009

2 Hensikt/Læringsmål - Generell innsikt i hvordan en idé, frustrasjon eller forskningsresultat kan omdannes til en forretningsidé som kan utvikles til et realiserbart produkt eller tjeneste med verdi for brukeren. - En teoretisk og praktisk innføring i aspekter innen forretningsutvikling, samt gi en oversikt over de nødvendige verktøyene for å sette en idé ut i livet.

3 Entreprenørskap? Definisjon Joseph Schumpeter (1934); The entrepreneur is the innovator who implements change within markets through the carrying out of new combinations. The carrying out of new combinations can take several forms; 1) the introduction of a new good or quality thereof, 2) the introduction of a new method of production, 3) the opening of a new market, 4) the conquest of a new source of supply of new materials or parts, 5) the carrying out of the new organization of any industry

4 ForelesningerTemaForeleser 20.01.2009Introduksjon til nyskapning Stig Haug 27.01.2009 Praktisk informasjonHenrik/Espen 03.02.2009Forretningsidé Christian Hager 10.02.2009 Salg/markedsføring Jens Kanden 17.07.2009MarkedsanalyseTor B. Hansen 24.02.2009Økonomi - Regskap/Budsjett Rune Hansen 03.03.2009Internasjonal kommunikasjonPellegrino Riccardi 10.03.2009Økonomi – FinansieringErling Maartmann-Moe 17.03.2009Internasjonal handelLars Kåre Legernes 24.03.2009ForhandlingsteknikkTruls Erikson 31.03.2009Jus for gründereChristian Bendiksen 21.04.2009Organisasjon og prosesserKjetil Hoff 28.04.2009Forskning og innovasjon – IPR Birkeland Innovasjon Endelig innlevering 29.04 Eksamen 05.05 Forelesningsplan

5 Undervisningstid Forelesninger Tirsdag 14.15 – 16 Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) Forelesningene = teori Gruppeøvinger = praksis Gruppeøvelser Gruppe 1 –Onsdag 10.15 – 12 Seminarrom 219 Vilhelm Bjerknes hus Gruppe 2 –Onsdag 12.15 – 14 Lille fysiske auditorium vest Fysikkbygningen Gruppe 3 –Torsdag 10.15 – 12 Rom 2621 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

6 Pensum Markedsføringsledelse –Zigler og Paulsen Kompendium Presentasjoner fra forelesning

7 Gruppeledere Henrik Hoel Førstekonsulent Henrik.hoel@sfe.uio.no Administrasjon SFE Espen Solhaug Førstekonsulent espesol@sfe.uio.no Administrasjon

8 Eksamen Multiple Choice 40-50 spm Eksempel BCG-matrisen er et verktøy utviklet av Boston Consulting Group. Hvilke dimensjoner består BCG-matrisen av? a) Markedsvekst i prosent og relativ markedsandel b) Pris og kvalitet c) Eksisterende produkter, nye produkter, eksisterende markeder, og nye markeder. d) Primærmarked og sekundærmarked. Hva er ikke å regne som en posisjonsrolle? a) Markedsleder b) Markedsutfordrer c) Markedsetablerer d) Markedsnisjer 1 poeng for rett svar. –0,5 for feil svar. Ubesvart 0. Noen spørsmål to rette alternativer. 2 rette 1 poeng, 1 rett 0,5 poeng, 1 rett og 1 feil, 0 poeng, 2 feil -0,5 poeng (det vil stå i oppgaven)

9 Innleveringer Obligatoriske innleveringer: –Leveres til gruppeleder. Innlevering 1: 19.02.2009 –Forretningsidé –Markedsanalyse –Markedsføring Innlevering 2: 19.03.2009 –Regnskap/budsjett –Finansiering –Internasjonal handel/kommunikasjon Endelig innlevering 29.04.2009

10 Innlevering Merk oppgaven med navn på produktet/tjenesten f.eks smsbillett.pdf Sendes som pdf. Lim inn tabeller, utregninger fra excel så godt det lar seg gjøre. Andre filer som lydfiler etc. legges ved og må refereres til i oppgaven Husk å skrive navn på alle gruppedeltagerne Send oppgaven til innlevering@sfe.uio.no innlevering@sfe.uio.no Frist kl. 23.59, 29. april.

11 Oppgaver Oppgave 1. Forretningsidé - Beskriv forretningsideen. - Beskriv nytteverdien i det nye tilbudet - Hvordan forretningsmodell(er) vil du/dere bruke? - Gjør en konkurrentanalyse. - hvilke konkurrenter finnes - hvilke konkurrerende produkter finnes - hvilke erstatningsprodukter eksisterer - Hva er dine/deres konkurransefortrinn?

12 Oppgave 2. Markedsanalyse - Hvordan segment henvender du deg til med din forretningsidé? - Beskriv denne gruppen (Georgrafisk, demografisk, psykografi eller ”firmografi”-B2B) - Sett opp et forslag til en markedsanalyse til ditt produkt. Begrunn valg av metode. - Gjør en SWOT-analyse

13 Oppgave 3. Markedsføring - Lag en markedsplan for produktet/tjenesten. - Hvilke strategi vil du bruke? - Hent inn informasjon om mulige kanaler for markedskommunikasjonen. - Lag utkast til den kreative delen til markedsføringen (navn, logo, reklamemateriell, radio- eller tv-reklame etc.). Oppgave 4. Regnskap/budsjett Regnskap og budsjett Sett opp et etableringsbudsjett for gjennomføringen av produktet/tjenesten (kostnader før produksjon av produkt etc.). Angi estimerte inntekter og utgifter for bedriften, inkl. driftsbudsjett (1-2 år) og likviditetsbudsjett.

14 Oppgave 5. Finansiering. Anta at du skal skaffe ekstern finansiering til prosjektet ditt. Identifiser mulige og relevante finansieringskilder. Redegjør for valget dere har tatt. Lag en presentasjon av produktet/tjenesten din (i powerpoint eller annen type presentasjonsverktøy). Lag en kortfattet salgspitch for produkt/tjeneste. Oppgave 6. Internasjonal handel/kommunikasjon Velg ett av landene Sverige, Tyskland, Kina og USA og redegjør for valget i forhold til deres produkt eller tjeneste. Velg ett av scenarioene

15 Scenario 1. Du/dere skal produsere eller importere produktet ditt fra dette landet. - Beskriv forretningskulturen (relasjonsbasert vs. avtalefokusert, formell vs. Uformell, språk og tid) - Hvilke kulturelle barrierer kan mest trolig oppstå? - Sett opp en logistikkjede for firmaet. Scenario 2. Firmaet skal eksportere produktet/tjenesten til et av landene - Gi en kort beskrivelse av markedsøkonomien i dette landet - Hvilke inngangsstrategi velger dere? Begrunn valg i forhold til produkt/tjeneste og kultur. - Hvordan markedsstrategi velger dere i dette landet? - Hvilke barrierer kan dere møte på?

16 SFEs tilbud Gründerskolen –30 sp. Vår/Sommer Utenlandsopphold Boston, Cape Town (sosialt entreprenørskap), San Francisco, Shanghai og Singapore, Monterrey og Houston MSc Innovasjon og entreprenørskap –120 sp. 2- årig –Spesialiseringer: Gründerskolen Life Sciences Track Environmental Track Regular Track –2 internship, masse real life prosjekter Studenter med realfaglig Bachelorgrad Søknadsfrist 15. mai Søknadsfrist 15. oktober

17 Enkeltemner ENT4000 - From idea to business Marketing Management Financial Management REE (Roundtable on Entrepreneurship Education) 11. september 2009, følg på sfe.uio.no

18 Forretningsideer Du/dere ønsker å starte en ny 7/11-kjede med fokus på helsefrembringende produkter Du/dere ønsker å starte en ny tjeneste som innebærer matleveranser direkte til folks hjem Du/dere ønsker å eksportere et helsefrembringende norsk produkt på det kinesiske markedet Du/dere har kommet opp med et nytt møbel med stort potensiale Du/dere har kommet opp med en ny tjeneste for å kunne aktivisere de mange eldre menneskene i det norske samfunnet Du/dere har kommet opp med et nytt fremkomstmiddel for eldre og uføre Du dere har kommet opp med ett nytt og revolusjonerende leketøy som har stort potensiale både i Norge og på det internasjonale markedet. Kan hende er det mulig at en leketøyskjede som Fisherprice er interessert i produktet Du/dere har kommet opp med et nytt miljøvennlig materiale Du/dere har kommet opp med et hjelpemiddel som vil hjelpe barn med lære- og skrivevansker i skolesammenheng Du/dere har kommet opp med en ny programvare med stort potensiale på det internasjonale markedet Du/dere har kommet opp med et nytt legemiddel


Laste ned ppt "Hvem, hva, hvor? Tirsdag 27.01.2009. Hensikt/Læringsmål - Generell innsikt i hvordan en idé, frustrasjon eller forskningsresultat kan omdannes til en."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google