Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem, hva, hvor? Tirsdag 27.01.2009. Hensikt/Læringsmål - Generell innsikt i hvordan en idé, frustrasjon eller forskningsresultat kan omdannes til en.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem, hva, hvor? Tirsdag 27.01.2009. Hensikt/Læringsmål - Generell innsikt i hvordan en idé, frustrasjon eller forskningsresultat kan omdannes til en."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvem, hva, hvor? Tirsdag

2 Hensikt/Læringsmål - Generell innsikt i hvordan en idé, frustrasjon eller forskningsresultat kan omdannes til en forretningsidé som kan utvikles til et realiserbart produkt eller tjeneste med verdi for brukeren. - En teoretisk og praktisk innføring i aspekter innen forretningsutvikling, samt gi en oversikt over de nødvendige verktøyene for å sette en idé ut i livet.

3 Entreprenørskap? Definisjon Joseph Schumpeter (1934); The entrepreneur is the innovator who implements change within markets through the carrying out of new combinations. The carrying out of new combinations can take several forms; 1) the introduction of a new good or quality thereof, 2) the introduction of a new method of production, 3) the opening of a new market, 4) the conquest of a new source of supply of new materials or parts, 5) the carrying out of the new organization of any industry

4 ForelesningerTemaForeleser Introduksjon til nyskapning Stig Haug Praktisk informasjonHenrik/Espen Forretningsidé Christian Hager Salg/markedsføring Jens Kanden MarkedsanalyseTor B. Hansen Økonomi - Regskap/Budsjett Rune Hansen Internasjonal kommunikasjonPellegrino Riccardi Økonomi – FinansieringErling Maartmann-Moe Internasjonal handelLars Kåre Legernes ForhandlingsteknikkTruls Erikson Jus for gründereChristian Bendiksen Organisasjon og prosesserKjetil Hoff Forskning og innovasjon – IPR Birkeland Innovasjon Endelig innlevering Eksamen Forelesningsplan

5 Undervisningstid Forelesninger Tirsdag – 16 Auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) Forelesningene = teori Gruppeøvinger = praksis Gruppeøvelser Gruppe 1 –Onsdag – 12 Seminarrom 219 Vilhelm Bjerknes hus Gruppe 2 –Onsdag – 14 Lille fysiske auditorium vest Fysikkbygningen Gruppe 3 –Torsdag – 12 Rom 2621 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

6 Pensum Markedsføringsledelse –Zigler og Paulsen Kompendium Presentasjoner fra forelesning

7 Gruppeledere Henrik Hoel Førstekonsulent Administrasjon SFE Espen Solhaug Førstekonsulent Administrasjon

8 Eksamen Multiple Choice spm Eksempel BCG-matrisen er et verktøy utviklet av Boston Consulting Group. Hvilke dimensjoner består BCG-matrisen av? a) Markedsvekst i prosent og relativ markedsandel b) Pris og kvalitet c) Eksisterende produkter, nye produkter, eksisterende markeder, og nye markeder. d) Primærmarked og sekundærmarked. Hva er ikke å regne som en posisjonsrolle? a) Markedsleder b) Markedsutfordrer c) Markedsetablerer d) Markedsnisjer 1 poeng for rett svar. –0,5 for feil svar. Ubesvart 0. Noen spørsmål to rette alternativer. 2 rette 1 poeng, 1 rett 0,5 poeng, 1 rett og 1 feil, 0 poeng, 2 feil -0,5 poeng (det vil stå i oppgaven)

9 Innleveringer Obligatoriske innleveringer: –Leveres til gruppeleder. Innlevering 1: –Forretningsidé –Markedsanalyse –Markedsføring Innlevering 2: –Regnskap/budsjett –Finansiering –Internasjonal handel/kommunikasjon Endelig innlevering

10 Innlevering Merk oppgaven med navn på produktet/tjenesten f.eks smsbillett.pdf Sendes som pdf. Lim inn tabeller, utregninger fra excel så godt det lar seg gjøre. Andre filer som lydfiler etc. legges ved og må refereres til i oppgaven Husk å skrive navn på alle gruppedeltagerne Send oppgaven til Frist kl , 29. april.

11 Oppgaver Oppgave 1. Forretningsidé - Beskriv forretningsideen. - Beskriv nytteverdien i det nye tilbudet - Hvordan forretningsmodell(er) vil du/dere bruke? - Gjør en konkurrentanalyse. - hvilke konkurrenter finnes - hvilke konkurrerende produkter finnes - hvilke erstatningsprodukter eksisterer - Hva er dine/deres konkurransefortrinn?

12 Oppgave 2. Markedsanalyse - Hvordan segment henvender du deg til med din forretningsidé? - Beskriv denne gruppen (Georgrafisk, demografisk, psykografi eller ”firmografi”-B2B) - Sett opp et forslag til en markedsanalyse til ditt produkt. Begrunn valg av metode. - Gjør en SWOT-analyse

13 Oppgave 3. Markedsføring - Lag en markedsplan for produktet/tjenesten. - Hvilke strategi vil du bruke? - Hent inn informasjon om mulige kanaler for markedskommunikasjonen. - Lag utkast til den kreative delen til markedsføringen (navn, logo, reklamemateriell, radio- eller tv-reklame etc.). Oppgave 4. Regnskap/budsjett Regnskap og budsjett Sett opp et etableringsbudsjett for gjennomføringen av produktet/tjenesten (kostnader før produksjon av produkt etc.). Angi estimerte inntekter og utgifter for bedriften, inkl. driftsbudsjett (1-2 år) og likviditetsbudsjett.

14 Oppgave 5. Finansiering. Anta at du skal skaffe ekstern finansiering til prosjektet ditt. Identifiser mulige og relevante finansieringskilder. Redegjør for valget dere har tatt. Lag en presentasjon av produktet/tjenesten din (i powerpoint eller annen type presentasjonsverktøy). Lag en kortfattet salgspitch for produkt/tjeneste. Oppgave 6. Internasjonal handel/kommunikasjon Velg ett av landene Sverige, Tyskland, Kina og USA og redegjør for valget i forhold til deres produkt eller tjeneste. Velg ett av scenarioene

15 Scenario 1. Du/dere skal produsere eller importere produktet ditt fra dette landet. - Beskriv forretningskulturen (relasjonsbasert vs. avtalefokusert, formell vs. Uformell, språk og tid) - Hvilke kulturelle barrierer kan mest trolig oppstå? - Sett opp en logistikkjede for firmaet. Scenario 2. Firmaet skal eksportere produktet/tjenesten til et av landene - Gi en kort beskrivelse av markedsøkonomien i dette landet - Hvilke inngangsstrategi velger dere? Begrunn valg i forhold til produkt/tjeneste og kultur. - Hvordan markedsstrategi velger dere i dette landet? - Hvilke barrierer kan dere møte på?

16 SFEs tilbud Gründerskolen –30 sp. Vår/Sommer Utenlandsopphold Boston, Cape Town (sosialt entreprenørskap), San Francisco, Shanghai og Singapore, Monterrey og Houston MSc Innovasjon og entreprenørskap –120 sp. 2- årig –Spesialiseringer: Gründerskolen Life Sciences Track Environmental Track Regular Track –2 internship, masse real life prosjekter Studenter med realfaglig Bachelorgrad Søknadsfrist 15. mai Søknadsfrist 15. oktober

17 Enkeltemner ENT From idea to business Marketing Management Financial Management REE (Roundtable on Entrepreneurship Education) 11. september 2009, følg på sfe.uio.no

18 Forretningsideer Du/dere ønsker å starte en ny 7/11-kjede med fokus på helsefrembringende produkter Du/dere ønsker å starte en ny tjeneste som innebærer matleveranser direkte til folks hjem Du/dere ønsker å eksportere et helsefrembringende norsk produkt på det kinesiske markedet Du/dere har kommet opp med et nytt møbel med stort potensiale Du/dere har kommet opp med en ny tjeneste for å kunne aktivisere de mange eldre menneskene i det norske samfunnet Du/dere har kommet opp med et nytt fremkomstmiddel for eldre og uføre Du dere har kommet opp med ett nytt og revolusjonerende leketøy som har stort potensiale både i Norge og på det internasjonale markedet. Kan hende er det mulig at en leketøyskjede som Fisherprice er interessert i produktet Du/dere har kommet opp med et nytt miljøvennlig materiale Du/dere har kommet opp med et hjelpemiddel som vil hjelpe barn med lære- og skrivevansker i skolesammenheng Du/dere har kommet opp med en ny programvare med stort potensiale på det internasjonale markedet Du/dere har kommet opp med et nytt legemiddel


Laste ned ppt "Hvem, hva, hvor? Tirsdag 27.01.2009. Hensikt/Læringsmål - Generell innsikt i hvordan en idé, frustrasjon eller forskningsresultat kan omdannes til en."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google