Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – UNIVERSITETET I OSLO OPPHAVSRETT OG BESLEKTEDE RETTIGHETER - INNLEDNINGSFORELESNING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – UNIVERSITETET I OSLO OPPHAVSRETT OG BESLEKTEDE RETTIGHETER - INNLEDNINGSFORELESNING."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO OPPHAVSRETT OG BESLEKTEDE RETTIGHETER - INNLEDNINGSFORELESNING - Thomas Rieber-Mohn thomas.rieber-mohn@jus.uio.no http://www.jus.uio.no/iri/om_iri/folk/ansatte/rieber_mohn.html

2 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Undervisningsopplegget Forelesningsrekke: –10 x 2 timer (mandag 10.15-12 og torsdag 10.15-12) –MRK: INGEN FORELESNING 24 AUGUST Kurs: –3 grupper –Hver gruppe samles til 5 x 2 timer –Diskusjon av praktiske problemstillinger –For detaljer om tid og sted vises til semestersidene

3 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Eksamen 5. Desember 2006 Skriftlig, 5 timer Mer praktisk info følger senere Sensur faller 3. januar 2007

4 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Hva vi skal lære ”Emnet tar for seg grunnleggende opphavsrett knyttet til digitale medier. Det omfatter hovedtrekk i hva som er vernet, hvilke enerettigheter opphavsretten gir, samt deler av reglene som avgrenser opphavsretten. Videre vil emnet omhandle avtalelisenser og overdragelse av opphavsrett, forvaltningsorganisasjonene samt sanksjonene. Emnet gir også en oversikt over internasjonal regulering av opphavsrett. Av beslektede rettigheter behandles i første rekke vern av databaser, domenenavn, utøvende kunstneres prestasjoner, produksjoner og kringkastingssendinger.”

5 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO

6 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO

7 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO

8 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO = OPPHAVSRETTEN

9 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Utgangspunkter OPPHAVSRETTEN = Et rettsvern som rettsordenen tilbyr den som skaper noe

10 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Utgangspunkter (forts.) Man kan få opphavsrett til noe man skaper Ikke alt man skaper kan man får opphavsrett til Det man skaper - som ikke beskyttes av opphavsrett, kan man i noen tilfeller oppnå en annen type vern for (for eksempel patent, designrett etc). Slike andre typer vern vil ikke bli gjennomgått i dette faget.

11 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Utgangspunkter (forts) Et viktig spørsmål innefor opphavsretten er on det man har skapt (frembringelsen) er av en slik art at den omfattes av opphavsrett. For å oppnå opphavsrettsbeskyttelse må frembringelsen være et åndsverk Selv om det man har skapt faller innenfor opphavsrettens beskyttelse – er et åndsverk – er rettsbeskyttelsen opphavsretten gir ikke uendelig Man må i visse situasjoner finne seg i at det man har opphavsrett til blir brukt av andre, uten at man kan nekte eller ta betalt for det Det er på denne bakgrunn en viktig oppgave å finne ut hvor langt det opphavsrettslige vernet strekker seg (m.a.o. hva som faller innenfor og utenfor rettighetshaverens eneretter)

12 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Utgangspunkter (forts) Opphavsretten er dessuten begrenset i tid og sted Den tidsmessige begrensningen innebærer at opphavsretten bortfaller av seg selv når det er gått en viss tid (Hovedregelen i Norge er 70 år etter opphavsmannens død) Den stedmessige begrensningen innebærer bl.a. at norsk lovgiver ikke kan bestemme at et åndsverk skapt i Norge skal ha rettsbeskyttelse i Sverige; det er det Svensk lovgiver som må bestemme.

13 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Hva gjelder retten Innholdet i retten Er retten tidsbegrenset Eiendomsrett Fysiske tingFull råderett over tingen NEI OpphavsrettÅndsverk (ikke-fysisk) Slike eneretter som åndsverklov en gir JA

14 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Eksemplar vs. åndsverk ”Sultan Khan var en av de første jeg møtte da jeg kom til Kabul i november 2001. Jeg hadde tilbrakt seks uker med kommandantene i Nordalliansen, i ørkenen ved grensen til Tadsjikistan, i Hindu Kush-fjellene, i Panjshirdalen, på steppene nord for Kabul. Jeg hadde fulgt offensivene deres mot Taliban, levd på steingulv, i jordhytter, ved fronten. Reist på lasteplan, i militære kjøretøyer, til hest og til fots. […]”

15 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO VerkstypeÅndsverkEksemplarAndre måter verket kan komme til uttrykk på Litterært verk Historien /fremstillingen Bok Film Lydbok etc. Fremføring på scene (teater) etc. MusikkverkTone- sammensetning Sangtekst LP CD MP3-spor Noteark etc. Live (konsert/opptreden) etc.

16 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 1 annet ledd ”Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som 1) skrifter av alle slag, 2) muntlige foredrag, 3) sceneverk, så vel dramatiske og musikkdramatiske som koreografiske verk og pantomimer, samt hørespill, 4) musikkverk, med eller uten tekst, 5) filmverk, 6) fotografiske verk, 7) malerier, tegninger, grafikk og lignende billedkunst, 8) skulptur av alle slag, 9) bygningskunst, så vel tegninger og modeller som selve byggverket, 10) billedvev og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, så vel forbildet som selve verket, 11) kart, samt tegninger og grafiske og plastiske avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art, 12) datamaskinprogrammer, 13) oversettelser og bearbeidelser av verk som er nevnt foran.”


Laste ned ppt "© Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – UNIVERSITETET I OSLO OPPHAVSRETT OG BESLEKTEDE RETTIGHETER - INNLEDNINGSFORELESNING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google