Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VI Culpa-ansvaret Lasse Simonsen Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VI Culpa-ansvaret Lasse Simonsen Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 VI Culpa-ansvaret Lasse Simonsen Lasse Simonsen

2

3 Resultatforpliktelser
Forpliktelsestyper: Resultatforpliktelser Innsatsforpliktelse Målet Prosessen Debitor Lasse Simonsen

4 Skillet mellom direkte og indirekte tap:
(positivt definert) Direkte tap (negativt definert) Kontrollansvar Culpa Lasse Simonsen

5 De to typer av culpa: Oppfyllelsen Forpliktelsene A Culpa Culpa in
contrahendo Culpa in contractu Culpa Lasse Simonsen

6 Spørsmålet om alternativ handlemåte:
- Relativt faste regler eller sedvane for opptreden Disse reglene mv skal følges - Ingen faste regler eller sedvane Konkret helhetsvurdering av situasjonen Faktisk handlemåte (oppfyllelsessvikt) Rimelig grunn for faktisk handlemåte? Årsak Årsaks- sammenheng Profesjonsutøver (bevisbyrden) Alternativ handlemåte (kontraktoppfyllelse) Burde debitor foretatt en alternativ handling? Lasse Simonsen

7 Aktsomhetsnormen Profesjonsansvar – faglig norm Generell norm
Konkret anvendelse Streng norm Normen som unnskyldningsgrunn Fleksibel norm Lasse Simonsen

8 Optimal atferd (yrkesetiske normer) Slingringsmonn Uforsvarlig atferd
Lasse Simonsen

9 Kunnskapsutviklingen
Utviklingsrisikoen: Kunnskap Kunnskapsutviklingen (synbarhetsgrensen) Årsaken Manglende kunnskap Tid Utførelses- tidspunktet Påberopelses- tidspunktet Lasse Simonsen

10 forårsaket av kontraktmedhjelper
Identifikasjon: D Hovedforholdet K Underforholdet forårsaket av kontraktmedhjelper Kontraktbrudd Km Lasse Simonsen

11 Formålet med identifikasjonsregler:
Culpa Km Y Y Km Km Culpa Lasse Simonsen

12 Kontraktoppfyllelses-
Kontraktmedhjelpere: Avtale Oppfyllelse Kontraktinngåelses- medhjelpere Kontraktoppfyllelses- medhjelpere Lasse Simonsen

13 A C B A C B (1) Skl § 2-1 Arbeidsgiveransvaret Krav Ansettelse
Skade (integritetskrenkelser) Ansettelse B Samfunnets alm. normer Krav (2) Kontraktmed- hjelperansvaret Avtalens norm A C Kontraktbrudd Avtale B Lasse Simonsen

14 Retroaktiv identifikasjon – Rt 1982 side 1357
(identifikasjon med medhjelperes handlinger før avtalen er inngått) 1 A 2 Medhjelpers culpa Medhjelpers culpa Lasse Simonsen


Laste ned ppt "VI Culpa-ansvaret Lasse Simonsen Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google