Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen VI Culpa-ansvaret Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen VI Culpa-ansvaret Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen VI Culpa-ansvaret Lasse Simonsen

2

3 Målet Prosessen Debitor Resultatforpliktelser Innsatsforpliktelse Forpliktelsestyper:

4 Lasse Simonsen Direkte tap (negativt definert) Indirekte tap (positivt definert) Skillet mellom direkte og indirekte tap: Culpa Kontrollansvar

5 Lasse Simonsen A Oppfyllelsen Culpa Culpa in contractu Culpa in contrahendo Forpliktelsene De to typer av culpa:

6 Lasse Simonsen Spørsmålet om alternativ handlemåte: Årsak Faktisk handlemåte (oppfyllelsessvikt) Alternativ handlemåte (kontraktoppfyllelse) Profesjonsutøver (bevisbyrden) Årsaks- sammenheng Burde debitor foretatt en alternativ handling? Rimelig grunn for faktisk handlemåte? - Relativt faste regler eller sedvane for opptreden Disse reglene mv skal følges - Ingen faste regler eller sedvane Konkret helhetsvurdering av situasjonen

7 Aktsomhetsnormen Profesjonsansvar – faglig norm Generell norm Konkret anvendelse Streng norm Normen som unnskyldningsgrunn Fleksibel norm Lasse Simonsen

8 Optimal atferd (yrkesetiske normer) Uforsvarlig atferd Slingringsmonn

9 Lasse Simonsen Utførelses- tidspunktet Påberopelses- tidspunktet Årsaken Kunnskapsutviklingen (synbarhetsgrensen) Tid Kunnskap Utviklingsrisikoen: Manglende kunnskap

10 Lasse Simonsen D KmKm K Kontraktbrudd forårsaket av kontraktmedhjelper Hovedforholdet Underforholdet Identifikasjon:

11 Lasse Simonsen D Y K D Y K Km Formålet med identifikasjonsregler: Culpa

12 Lasse Simonsen Avtale Oppfyllelse Kontraktinngåelses- medhjelpere Kontraktoppfyllelses- medhjelpere Kontraktmedhjelpere:

13 Lasse Simonsen A B C Krav Ansettelse A B C Krav Avtale Kontraktbrudd Avtalens norm Samfunnets alm. normer (1) Skl § 2-1 Arbeidsgiveransvaret (2) Kontraktmed- hjelperansvaret Skade (integritetskrenkelser)

14 1A Medhjelpers culpa Retroaktiv identifikasjon – Rt 1982 side 1357 (identifikasjon med medhjelperes handlinger før avtalen er inngått) 2 Medhjelpers culpa Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Lasse Simonsen VI Culpa-ansvaret Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google