Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Security i EUs 7. Rammeprogram 4th call 2011 UiO Bjørg Ofstad Norges forskningsråd 22.juni 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Security i EUs 7. Rammeprogram 4th call 2011 UiO Bjørg Ofstad Norges forskningsråd 22.juni 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Security i EUs 7. Rammeprogram 4th call 2011 UiO Bjørg Ofstad Norges forskningsråd 22.juni 2010

2 EU 7RP – Theme 10 Security - DG ENTR B udsjett 1 400 mill Euro – 2006-2013 Mål: utvikle teknologier og kunnskap for å kunne sikre borgerne mot trusler slik som terrorisme, naturkatastrofer og kriminalitet, og samtidig respektere menneskerettigheter og personvern sikre optimal og samlet bruk av tilgjengelige teknologier stimulere til samarbeid for leverandører og brukere av sivile sikkerhetsløsninger bedre konkurranseevnen for den Europeiske sikkerhetsindustrien gi tiltaksorienterte forskningsresultater for å redusere sikkerhetsgap

3 FP7 Security Theme /3 Information Day for Security Research NCPs – 1 March 2007 EUROPEAN COMMISSION – DG ENTR  4 Security missions / activities: 1. Security of citizens 2. Security of infrastructure and utilities 3. Intelligent surveillance and border security 4. Restoring security and safety in case of crisis  3 Cross cutting activities: 5. Security systems integration, interconnectivity and interoperability 6. Security and Society 7. Security Research coordination and structuring Security theme in FP7 2007 – 2013

4 Farer og trusler skal forhindres, bekjempes og/eller avhjelpes Security Programme:  Terrorisme/-aktivitet  Naturkatastrofer  Organisert kriminalitet Teknologi og metoder som sikrer  Befolkningen  Kritisk infrastruktur  Landegrenser – EU, Schengen  Krisehåndtering - også i andre land

5 ‘ Triangle of mutual dependency ’ Innledning til Work Programme 2011: “Attention should be given to the impact of the proposed technologies on the society, the organisational processes and the respect the human values which must be embedded in each proposal and foreseen in the work plan.” Nødvendig å ha med: Samfunnsfag; inkl. statsvitenskap, sosiologi, økonomi, sos.ant. Rettsvitenskap; off. rett, rettsinformatikk, kriminologi, privatrett, folkerett, etc Humaniora; etikk, kultur, religion, kjønn

6 Security-programmet  4. utlysning 220 mill Euro, Deadline 1. des. 2010  46 temaer lyses ut FoU-prosjekter  1tema koord. med SSH  Må ha med sluttbrukere – off. tilsyn o.a., bedrifter, NGOer - i prosjektgruppe el. i referansegruppe  Bør ha med SMBer (strongly encouraged)  Europeisk dimensjon – kan ha med INCO-land  Ikke sensitiv informasjon i søknadene

7 “Ethical principles and gender aspects must always be taken into account” Ethical principles – Ethical review  Angår personvern, fundamentale rettigheter, samfunnsverdier  Innsamling og lagring av data – hva, hvor lenge og hvem har tilgang til hva?  Kan ny teknologi føre til økt usikkerhet på andre områder – og mistenksomhet, fientlighet? Gender aspects  Både menn og kvinner blant forskerne  Må analysere kjønnsperspektiv, bl.a. fordi menn og kvinner (barn og gamle) reagerer ulikt på usikkerhet og oftest har ulike roller i krisesituasjoner

8 WP 2010 - Activity 1: Security of citizens – 11 temaer Organised crime  Digital forensic Intelligence against terrorism  Strategies for countering a terrorist attack in an urban environment Explosives  Improvised Explosive Device (IED) neutralisation in urban / civil environment  Forensic analysis of an explosion or an unexploded IED  Comprehensive toolbox for humanitarian clearing of large civil areas from anti-personal landmines and cluster munitions

9 WP 2010 - Activity 1: Security of citizens – 11 temaer forts. Ordinary Crime and Forensic  Understanding of unintended consequences of global illicit- drug control measures  Innovative techniques for safe external control of non cooperative vehicles  Advanced forensic framework CBRN Protection  Development of detection capabilities of difficult to detect radioactive sources and nuclear materials  Identification and development of low-risk alternatives to high-risk chemicals  Development of improved forensic tools applied to radiological contaminations

10 WP 2010 - Activity 2: Security of infrastructures and utilities - 4 temaer Energy, transport, communication grids  Airport checkpoints  Protection of Critical Infrastructure (structures, platforms and networks) against Electromagnetic Attacks Supply chain  International postal supply chains Cyber crime  Cyber attacks against critical infrastructures

11 WP 2010 - Activity 3: Intelligent surveillance and border security - 3 temaer Border checks  Security of biometric data and travel documents  “Artificial sniffer”  Border crossing points of the future

12 WP 2010 - Activity 4 – 7 temaer Restoring security and safety in case of crisis Preparedness, prevention, mitigation and planning  Crisis management modelling tool  Psycho social support of Crisis Management Response  Post crisis lesson learned exercise  Unmanned search and rescue solutions  Rapid deployment of shelters, facilities and medical care resources following a major disaster  Enhancing crisis response abilities of the public CBRN response  CBRN individual Protective Clothing

13 WP 2010 – Cross cutting activity 5 Improving security systems integration, interconnectivity and interoperablity – 7 temaer Information Management  Evaluation og identification technologies, including biometrics Secure Communications  Technical solutions for interoperability between first responder communication systems Interoperability  Establishment of a first responders Platform for interoperability  Operational data exchange  Developing interoperability frameworks for mission-oriented security systems  Video archive search Standardisation  Towards standardisation of CBRN detection and identification

14 WP 2010 - Cross cutting activity 6: Security and Society – 9 temaer Citizens, media and society  Analysis of the security systems in Europe  Protection of European citizens abroad  Signs of ‘early warning’ to detect trends and weak signals in social polarisation, radicalisation development and segregation – alt. appr. police, school, community  Reduction of the risk for cognitive biases in intelligence analysis  Surveillance and the challenges for the security of the citizen  (SSH: Surveillance and the challenges for democracy and an open society)

15 WP 2010 - Cross cutting activity 6: Security and Society - forts Organisational structure and cultures of public users  Best practices for enhancing security policy in urban zones Foresight, scenarios and security as an evolving concept  Assessing trends and threats in a society Security Economics  Develop socio-economic methodologies which can be adapted to different missions in security research Ethics and justice  Conflict resolution and mediation  The relationship between Human privacy and security

16 WP 2010 - Cross cutting activity 7: Security Research Coordination and structuring – 5 temaer SMEs  Effective approach between end-users and SMEs Other coordination  Networking of researchers for a high level multi- organisational and cross-border collaboration (NoE) End users  Innovation and research within security organisations  Definition of requirements by civil Security end-users for large air transport systems Training  Development of a European training curriculum for international crisis management

17 Security Programme Info-møter  Juni/juli workshops i Brussel – industri, flysikkerhet  1. juli – Brussel - Workshop on Societal Security R+D  30. aug. Infomøte om nye utlysninger, Felix Oslo  for Security Programme – også ideutveksling  31. aug. Kurs i søknadsskriving – generelt  ?. okt. Security: Infomøte med brukere  14.-15. okt: Årskonferanse for SAMRISK i Stavanger

18 Mer informasjon  EU Security research websites:  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/securityhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/security  http://cordis.europa.eu/fp7/securityhttp://cordis.europa.eu/fp7/security  http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ http://cordis.europa.eu/fp7/calls/  Forskningsrådet:  Steinar H. Kvitsand - shk@rcn.noshk@rcn.no  Bjørg Ofstad – bo@rcn.nobo@rcn.no  Erik Hans Eriksen – eher@rcn.noeher@rcn.no  http://www.forskningsradet.no/samrisk http://www.forskningsradet.no/samrisk

19 Prosjekttyper Funding scheme Collaborative project  Activity 1-4 inndelt i  Capability Projects <3,5 mill Euro  Integration Projects>3,5 mill Euro – 45% av total sum Network of Excellence Coordination and Support Action Capabiliy project – tangible results (?)  adaption of available technology  development of security specific technology  development of systems or models Integration Project  Capabilities +providing security system


Laste ned ppt "Security i EUs 7. Rammeprogram 4th call 2011 UiO Bjørg Ofstad Norges forskningsråd 22.juni 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google