Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidsressurspotten Skoleåret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidsressurspotten Skoleåret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidsressurspotten Skoleåret 2013 - 2014
Nettverkskurs november 2013 Morten Pedersen, Utdanningsforbundet Bergen

2 Har tidsressurspotten vært drøftet på medbestemmelsesmøte i år?

3 Har klubben blitt enige om kriterier?

4 Er det enighet mellom rektor og tillitsvalgte om fordelingen?

5 Er alle timene lagt ut ved skolestart?

6 Er alle timene lagt ut som reduksjon i leseplikt?

7 Er det lagt ut timer til økt personaltetthet?

8 Har alle kontaktlærere fått tid fra tidsressurspotten?

9 Har avdelingsleder(ne) fått tid fra tidressurspotten?

10 Bergensskolen samlet Antall elever i bergensskolen pr 1/ : 28662 Det utgjør årstimer a 60 minutter eller årstimer a 45 minutter til tidsressurspott 77 lærerstillinger (barnetrinn) i 100%

11 Regneark På nettsiden til Utdanningsforbundet Bergen - Gunnars regneark, Ressursberegninger, Fordeling av tidsressurspott - finnes et regneark som kan være til hjelp for å få oversikt hvor stor denne ressursen er på den enkelte skole. Skjemaet kan og benyttes til å få oversikt over hvilke kriterier som benyttes, hvilke lærere som får av denne ressursen og i hvilken grad alle timene legges ut ved skoleårets begynnelse.

12


Laste ned ppt "Tidsressurspotten Skoleåret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google