Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Holth, Solstad, Skolem og Oksholen 01.04.2015Oksholen og Holth1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Holth, Solstad, Skolem og Oksholen 01.04.2015Oksholen og Holth1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Holth, Solstad, Skolem og Oksholen 01.04.2015Oksholen og Holth1

2 Holth, Solstad, Skolem og Oksholen Bakgrunn Samhandlingsreformen ble innført 01.01.2012 Kommunene fikk større ansvar for forebygging og behandling av innbyggerne. 01.04.20152

3 Holth, Solstad, Skolem og Oksholen Prosess Kommunen fikk kr. 200000,- i samhandlingsmidler etter søknad fra virsomhetsledere legevakt/ helsestasjon Prosjektgruppe på 6 personer som planla tiltaket og etablerte drift Styringsgruppe med 4 virksomhetsledere. Prosjektperiode på 1 år Åpning 03.10.13

4 Holth, Solstad, Skolem og Oksholen Faggruppe Diabetessykepleier Geriatrisk/kolssykepleier Ergoterapeut Fysioterapeut, spesialist i geriatri 01.04.20154

5 Holth, Solstad, Skolem og Oksholen Tilbud Gratis Torsdag kl. 08.00 til 17.00 Helsesamtaler ved fylte 77 år Helsesamtaler ved behov Forebyggende helsearbeid, KOLS og DIA Hvordan leve best mulig med kronisk sykdom? Samhandling og henvisning 01.04.20155

6 Holth, Solstad, Skolem og Oksholen Forebygging og behandling 01.04.20156 Kurs og undervisning til helsepersonell, personer med DIA og KOLS og deres pårørende Forebyggende helsesamtale til alle som fyller 77 år eller ved behov. Alle som takker ja til samtalen får standardmappe Folkehelseopplysning og oppsøkende virksomhet

7 Holth, Solstad, Skolem og Oksholen Drop in tilbud hos fysio - eller ergoterapeut Formidling av enkle hjelpemidler Avklaring av hjelpebehov Informasjon om aktivitet og enkle øvelser Torsdager kl. 13:30 – 15:30

8 Holth, Solstad, Skolem og Oksholen Valg av logo Godt  Saftig og mettende Sunt  Næringsrikt og antioksidanter Synlig  Det syns i naturen og farger fingre, munn og klær Aktivitet  Plukker og foredler det Glede  Deler det med andre Helse – velferd – kultur - aktivitet 01.04.20158

9 Holth, Solstad, Skolem og Oksholen Samarbeidspartnere 01.04.20159 Fastleger Sentraler Frisk Bris og Frisklivsentralen Friskvern Fallforebyggende tiltak Vanntrening Psykisk helse og rusomsorg Kreftomsorg Lag og organisasjoner Hjemmetjenesten Dammane dagavdeling Sykehuset Telemark Bedriftshelsetjenesten Andre

10 Holth, Solstad, Skolem og Oksholen Diabetessykepleier Kurs Frisk Bris Kurs legesenter Kurs ansatte Individuelle samtaler/kontroller Forebygging av senkomplikasjoner Samarbeid med diapoliklinikk 01.04.201510

11 Holth, Solstad, Skolem og Oksholen Kolssykepleier Kurs Frisk Bris Kurs legesenter Kurs ansatte Individuelle samtaler Ønsker å etablere kolsteam Primærkontakter 01.04.201511

12 Holth, Solstad, Skolem og Oksholen Suksesskriterier Forankret i ledelse i helse/omsorg og politisk Ledere som tenker strategi Bamble har langvarig kultur for forebyggende helsearbeid(rehabilitering, friskvern, Frisk Bris mm) Vilje til å bruke ressurser på videreutdanning av ansatte Ressurspersoner som driver prosjekter Etablering i drift Tett samarbeid med fastleger Oversiktlig kommune med korte linjer 01.04.201512

13 Holth, Solstad, Skolem og Oksholen Takk for oppmerksomheten! 01.04.2015Oksholen og Holth13


Laste ned ppt "Holth, Solstad, Skolem og Oksholen 01.04.2015Oksholen og Holth1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google