Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

950-1500: Opprør og barbarinvasjoner. Ett opprør, tre invasjoner og ett slavedynasti.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "950-1500: Opprør og barbarinvasjoner. Ett opprør, tre invasjoner og ett slavedynasti."— Utskrift av presentasjonen:

1 : Opprør og barbarinvasjoner

2 Ett opprør, tre invasjoner og ett slavedynasti

3 Fatimidekalifatet (Kairo) Saljuqsultanatet (Bagdad) Korsfarerstatene Mongolene og ilkhan-riket Mamluksultanatet (Kairo) Skiftende maktsentra

4 Shia-århundret fatimider og buyider

5 Shi’at Ali - ”Alis parti”: zaydier, isma’ilier og ”tolvere” Ali (1) d. 661 Hasan (2) d. 669Hussein (3) d. 680 Ali Zayn al-Abidin (4) d. 713 Muhammed al-Baqir (5) d. 735 Zayd (5) Ja’far al-Sadiq (6) d. 765 Isma’il (7) Musa al-Kazim (7) d 799 Ali al-Rida (8) d. 818 Muhammed al-Jawwad (9) d. 835 Ali al-Hadi (10) d. 868 Hasan al-Askari (11) d. 873 Muhammed al-Mahdi (12) Okkultasjonen

6 Fatimidene Isma’ili-islam som internasjonal opprørs-bevegelse Allianse med berberstammer i Nord- Afrika – Tunis 909 Egypt 969 etablerer mot-kalifat grunnlegger Kairo (al-Qahira) og al-Azhar ”moske-universitet”

7 Tolver-shia Den tolvte imam i skjul - skal vende tilbake som mahdi Tolver-shia historisk oftest kvietistisk Perioder med politisk makt i Irak/Iran: Buyidene ( utfordret ikke sunni-kalifen i Bagdad) Safavidene ( )

8 Buyide-dynastiet (945 – 1055) Shiaer fra periferien Persisk comeback etter arabisk dominans: Ferdowsi og Kongeboka Landeiendommer som belønning for militær tjeneste: iqta’-systemet og militær desentralisering

9 Tyrkerne kommer – saljuqenes rike ( ) Første fase (fra 800-): slavesoldater fra Sentralasia - ghilman og mamluker Andre fase (fra 1000-): hærtokt og folkevandring - saljuqene Forsvarere for sunni-ortodoksien En ny politisk orden: sultan og kalif Slaget ved Manzikert 1071: Anatolia åpnes for muslimene

10

11 Korsfarerne Jerusalem under fatimidene; erobret 1099 Innfødte slaktet, også kristne Salah al-Din kurdisk hærfører gjenerobrer Jerusalem 1187 Siste korsfarere drevet ut av mamlukene i 1291 Marginal episode tross alt?

12 Korsfarerstatene og Salah al-Din

13 Mongol-invasjonen Hulegu inntar Bagdad 1258 Ilkhanenes rike (1256 – 1349) Herskerklassen persifiseres muslimer fra ca. 1300

14 Arven etter Djengis Khan

15 Ilkhaner og mamluker

16 Mamluk-sultanatet Tyrkiske slave-soldater, overtok tronen etter Salah al-Dins etterkommere i Egypt 1250 Stoppet mongolene ved Ayn Jalut i Palestina 1260 Styrte Egypt, Stor-Syria og Hijaz Ikke arve-dynasti; stadig ny import av slavesoldater

17 : fra rike til sivilisasjon

18 Sammenbrudd, militarisering, blomstring Etter Bagdads fall: to tyngdepunkt Iran i øst, Egypt i vest (+ Spania/Marokko i ”fjerne vesten”) Først shia i vest, sunni i øst - siden omvendt Ufredstider gir nomademakt og militær dominans, sterkere sentralmakt enn i Europa Etablering av tre kultursfærer: arabisk, persisk, tyrkisk Politisk oppløsning - kulturell blomstring

19 Store tenkere og litterater Al-Farabi (Turkestan/Bagdad) Ibn Sina (Avicenna) (Turkestan/Iran) Ibn Rushd (Averroës) (Spania/Marokko) Khaldun Ibn Khaldun (Tunisia/Egypt) Ibn Battuta (Marokko)

20 Politikk og religion Sultan og kalif: ikke parallell til pave og keiser Ingen kirkeorganisasjon: ulama og deres tvetydige forhold til makta religion som legitimering av makt og kritikk av makt Sharia: tolkingsrett og lovskoler - spørsmålet om ijtihad Shia-islam: imamatet

21 Lovskoler i sunni-islam HanafiAbu Hanifa d. 767 MalikiMalik ibn Anas d. 795 Shafi’ial-Shafi’i d. 820 Hanbaliibn Hanbal d.855

22 Spørsmål Hvorfor ble ikke araberne assimilert, men skapte en ny sivilisasjon? Hvorfor kom det ikke til anti- muslimske opprør?

23 Når ble flertallet muslimer? Usikre kilder, men forskerne antar: Irak 800-tallet Iran 900-tallet Egypt 1000-tallet eller seinere

24 Faktorer som var gunstige for framveksten av islamsk sivilisasjon To, ikke ett, verdensrike ble beseiret Erobringene var knyttet til og legitimert ved en universalistisk religion I den kritiske tidlige fasen fikk rikets sentrum tilgang til enorme rikdommer: dette muliggjorde intens intellektuell aktivitet Likestillingen av alle muslimer under abbasidene gjorde åpnet veien til sosial mobilitet for enhver som ble muslim

25 : Ny konsolidering: osmaner og safavider

26 Osmanene 1300-tallet til 1924 Det mest stabile islamske riket i historien Regjerte Midtøsten fra 1517 Militærstat med profesjonell administrasjon: devshirme, janitsjarer og sipahi Millet-systemet Institusjonaliserte islam

27 Osmanriket

28 Safavideriket

29 Safavidestaten Safavidenes bakgrunn: sufi-orden Tolver-shia som statsdoktrine Kizilbash-stammene og shahen som levende imam Allianse mellom ”tyrker og tajik”: nomader og fastboende


Laste ned ppt "950-1500: Opprør og barbarinvasjoner. Ett opprør, tre invasjoner og ett slavedynasti."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google