Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Communities of practice Tom E. Julsrud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Communities of practice Tom E. Julsrud"— Utskrift av presentasjonen:

1 Communities of practice Tom E. Julsrud tom-erik.julsrud@telenor.com

2 2 Agenda 30/9-05 0915-1000Communities of practice: Bakgrunn Hoved-idéer 1015-1100COP i mobile og Distribuerte arbeidsgrupper: NOP Eksempler

3 3 Bakgrunn for COP teori Knowledge Management teori på 1980 og -90 tallet –COP utvikles i opposisjon til ”hardcore KM” Lave & Wengers forståelse av LPP - Legitimate peripheral participation –Basert på etnografiske studier av læring og opplæring blant: Jordmødre, Skreddere, Kvartermestere på skip, Anonyme alkoholikere og Slaktere. –Hvordan lærlinger blir medlemmer i faglige fellesskap. Fokus på at kunnskapsutvikling henger sammen med å delta i en gitt praksis. –Gradvis innlemmelse i et fellesskap –Betydningen av legitimitet –Kunnskap gjennom felles ritualer, språk og historier, ideer.

4 4 COP teori har ekspandert… Fra å være en læringsteori til å en teori om kunskapsutviklling og organisering av virksomheter Fra “LPP” til flere ulike oppfatninger om hvordan ”uformelle fellesskap” virker eller ser ut –Wengers videreutvikling –Brown & Duguids videreutvikling Fra å være en “god ide” till å bli et felt hvor det etter hvert finnes en del forskning og (noen) empiriske studier Fra en beskrivende til en ”foreskrivende” teori om organisering >>> Skal se gjennomgå noen sentrale byggeklosser basert på Wenger (1998 )

5 5 Meningsdannelse innenfor COP Praksis handler om meningsdannelse som finner sted gjennom utvikling av felles erfaringer i daglige situasjoner. Meningsdannelse skjer som en veksling mellom deltakelse og reifikasjon –Deltakelse: Aktiv involvering I praksisfellesskap gjennom handling, språk, tenking og engasjement. Involverer hele personen! –Reifikasjon: Utrykke erfaringer gjennom å “gi form til noe”. F.eks, Verktøy, symboler, begreper, termer eller historier som fremkommer gjennom felles praksis Deltakelse og reifikasjon bør være i ballanse!

6 6 Participation and Reification

7 7 Kjennetegn ved COP Tre “dimensjoner” holder sammen og utvikler COP: –Felles engasjement (mutual engagement). Aktiv deltakelse I praktiske oppgaver. Utvikling av roller, relasjoner og identiteter –Felles mål og motiver (joint enterprise). Rettet mot å gjennomføre eller realisere mål som krever felles innsats –Felles repertoar (shared reportoire). Utvikling av felles rutiner, ord, verktøy, symboler, historier o.l. Dette utgjør en felles ressurs ved meningsdannelse

8 8 Tre sentrale COP -dimensjoner

9 9 Grenseprosesser og dynamikk COP skaper grenser: De som deltar, og de som ikke deltar… COPs dynamikk utvikles gjennom interne og eksterne motsetninger, konflikter, forhandlinger og integrasjoner Grenseprosesser utad er særlig viktig for en kontinuerlig fornyelse av COP Utadrettede grenseprosesser knyttet generelt til to prosesser: –Individers deltakelser i flere COPs (brokering). –Reifikasjoner mellom COPs (boundary objects). Objekter som koordinerer eller strukturerer samhandling –Interaksjoner (encounters). For eksempel møter, samhandlinger

10 10 Grenseaktiviteter Midlertidige COPs Overlapping Perifer deltakelse Nye COP grenser kan også utvikles gjennom å utvikle nye praksisformer eller grenseaktiviteter Tre grenseaktiviteter: midlertidige COPS,overlaps og perifer deltakelse

11 11

12 12 Mobile og distribuerte COPs Mye samarbeid i moderne organisasjoner tar form av å være distribuert og/eller mobilt. –Medarbeidere er helt eller delvis lokalisert på ulike steder, og benytter IKT for å understøtte samarbeid Kan COP utvikles under slike omstendigheter? Noen sentrale utfordringer: –Etablere felles engasjement i virtuelle miljøer uten like mye fysiske kontakt (”Gjøre ting” i fellesskap…). Etablere tillitt. –Utnyttelse av IKT for å understøtte sentrale COP- prosesser.

13 13 Videreutviklinger av COP ideen: Alternative -”nedskalerte” -varianter av COP har blitt foreslått. Bl a: –Networks of practice (Brown & Duguid) –Virtual Communities of practice (Kimball & Ladd) –Electronic Communities of practice (Teigland & Wasko)

14 14 Networks of practice (NOP) Brown and Duguid har vært opptatt av COP som forvaltere av felles kunnskap gjennom bruk av fortellinger og historier. –Eks Kopimaskin-reparatører! Hvorfor flyter noe typer kunnskap på tvers av geografiske skiller, mens andre typer ikke gjør det? (Sticky and leaky knowledge) Network of practice: Nettverk av folk som har samme yrkesmessige forståelse og identitet. –Langs NOP vil kunnskap kunne flyte lett. På tvers av slike vil det være problematisk NOPs er basert på deltakere som har en viss felles praksis, uten samme tette bånd som i COP. I distribuerte arbeidsgrupper vil en trolig finne kombinasjoner av sterke/svake relasjoner

15 15 Eksempler på COPs Tømrere-TN Forskningsgruppe Statoil Produktutviklere Telenor

16 16 Tømrerfirma Hovedoppgaver. Føre opp privatboliger Meningsdannelse: –Deltakelse: Ta del i alle oppgaver. –Reifikasjon. Bygninger, bygde elementer, felles begreper COP kjennetegn –Felles engasjement: Klare oppgaver/roller. Samlokalisering –Mål/motiv: Få ferdig prosjekter! –Genre: Måter å gjøre ting på. Både gjenstander og atferd Grenseprosesser –“Brokering”: innleide vikarer. –Grense objekter: felles arbeidsresultater. Arbeidsplaner med gule lapper! –Mange interaksjoner i arbeidet. Møter med arkitekter mm –“perifer deltakelse” utnyttes

17 17 Forskningsgruppe: 4D/Statoil Hovedoppgaver. Seks personer som jobber med å utvikle kunnskap om teknologi for å oppdage oljereservoarer på havbunnen. Lokalisert i Trondheim og Stavanger Meningsdannelse: –Deltakelse på møter, I diskusjoner osv. Prosjektmøter hver 14. Dag. –Reifikasjon. Utvikle begreper, termer og modeller. Paper publisering på konferanser COP kjennetegn –Engasjement. Forskere inntar ulike roller. Geofysikere, geologer, ingeniører, etc. Varige relasjoner –Mål/motiv. Utvikle ny metodikk for å oppdage olje! –Genre. Egne terminologier. Egne møte ritualer. ”Vi er ikke Exxon eller Shell!” Grenseprosesser –Brokering: Alle er med i et overordnet prosjekt. Prosjektmøter. Fagmiljøer –Grenseobjekter: Visuelle modeller! –Mange interaksjoner med andre grupper og individer –En del ”Overlapping med andre grupper”.

18 18 Produktutviklere /Telenor Hovedoppgave: Utvikle nye mobil-produkter for forretningsmarkedet. Lokalisert I Norge, Danmark, Sverige. Eks proffnett Meningsdannelse: –Deltakelse: ta del i møter, info-utveksling –Reifikasjon.Notater, referater, prototyper (?) COP kjennetegn –Engasjement. Deltakelsen er formell og uformell. Klare ansvarsforhold. Lite fysiske møter –Mål/motiv. Utvikle og markedsfør nye produkter –Genre. Varierende termer og ritualer Grenseprosesser –Brokering: Mange med ”grense-erfaringer”. Mye kontakt med eksterne miljøer –Reifikasjon: Produktbeskrivelser, termer. –Mange interaksjoner med eksterne –”Overlapping” ”perifer deltakelse” og midlertidige COPS

19 19 Oppsummering COP er et sentralt perspektiv for å forstå kunnskapsdeling og samarbeid i mindre grupper Relaterer kunnskap, læring og meningsdannelse til det å ”gjøre noe” i fellesskap over tid. Kunnskap er et sosialt produkt knyttet til deltakelse i et fellesskap. COPs er dynamiske grupper som kontinuerlig er i interaksjon med omverdenen Mobile og distribuerte arbeidsgrupper utfordrer tanken om tette fellesskap og alternativer er foreslått (f eks NOPS) Samtidig kan nye kommunikasjonsløsninger bidra til å understøtte COPs og NOPs, eller etablere helt nye fellesskap.

20 20 Oppgave: Hva slags teknologi/programvare kunne tenkes å utvikle COPs innenfor disse gruppene? –Tømrere (mobilbaserte brukere) –Statoil forskere (PC baserte) –Produktutviklere (PC baserte, men også avanserte mobilbrukere)


Laste ned ppt "Communities of practice Tom E. Julsrud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google