Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Påvirkning ExFac H2006 - 3. November 2006 Knut Lundby.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Påvirkning ExFac H2006 - 3. November 2006 Knut Lundby."— Utskrift av presentasjonen:

1 Påvirkning ExFac H2006 - 3. November 2006 Knut Lundby

2 2 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Denne forelesningen Om ’påvirkning’ i pensum - med ”noggå attåt” Forelesningsmomentene legges ut på ExFac-siden etterpå Før pause: Evaluering av emnet Til slutt: Beskjed om eksamen

3 3 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Kommunikasjon og påvirkning ’Kommunikasjon’ betyr både å – meddele – dele Den som meddeler vil påvirke Når vi deler, blir vi påvirket Peters: Mediene gjorde ’kommunikasjon’ mulig > Medienes rolle i påvirkningsprosesser

4 4 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Mennesket og media Mediumsentrert teori og forvandlingstenkningen handler om hvordan mediet selv påvirker. Påvirkningsbegrepet brukes om effekter, virkninger av mediert kommunikasjon. Når ’mediet former sansningen’ (Ytreberg) – er ikke det påvirkning? ’Parasosial interaksjon’ – er ikke det påvirkning? Samspill mellom oss/samfunnet og mediene, mer enn rettet påvirkning

5 5 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Påvirkning av symbolske omgivelser Samspillet mellom medier og modernitet: sosial organisering av symbolsk makt. Makro samfunnsanalyse, men også konsekvenser for den enkelte. ”The self as a symbolic project” Hvordan mediene preger de symbolske omgivelsene våre. Hvordan de symbolske omgivelsene preger mediene. Er ikke dette påvirkning? Men gjensidig, ikke enveis.

6 6 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Teorier om påvirkning - 1 ’Mass Communication Research’ 1927: Lasswell om propaganda – mediene: nålespisser intravenøst – stimulus-respons tankegang – ”Hvem sier hva i hvilken kanal til hvem med hvilken effekt?” Dysfunksjoner, latente funksjoner (Lazarsfeld, Merton). Tostegshypotesen (1944,1955) (Lazarsfeld, Katz) (i dag: flere steg)

7 7 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) DeFleur (1970): ’Contemporary theories of mass communication’ Criticizes the ”overwhelming concentration on effect” 1.The Individual Differences Theory 2.The Social Categories Theory 3.The Social Relationships Theory 4.The Cultural Norms Theory – media may reinforce rather than convert

8 8 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Teorier om påvirkning - 2 ’Information Theory’ Effektivitet i informasjonsbehandling mer enn effekt i kommunikasjon > computere 1948/49: Shannons matematiske teori – videreutviklet sammen med Weaver – lineær, vekt på støy og overføring Systemtilnærming mer enn påvirkning – sirkulær og teknisk kommunikasjonsforståelse Kybernetikk, feedback.

9 9 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Teorier om påvirkning - 3 Teorier om kulturindustrien 1940-tallet: Frankfurterskolen (”Kritisk teori”) - Horkheimer, Adorno. Påvirkning fra den samlede kulturindustrien, ikke enkeltmedier. Brukeren et like sårbart bytte som i nålestikk-tankegangen. Masse-begrepet.

10 10 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Teorier om påvirkning - 4 Mot studiet av resepsjon Centre for Contemporary Cultural Studies i Birmingham fra 1964. Stuart Hall: Encoding/Decoding (skrevet ca 1973): Om TV-seing Kommunikasjon i flere faser, med: – Encoding i produksjonen – Decoding på resepsjonssiden: dominerende, opposisjonell eller kritisk (forhandlende) ”lesing” eller avkoding Påvirkning: bekreftelse, status quo

11 11 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

12 12 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Teorier om påvirkning - 5 The Return of Everyday life I hvor stor grad er det påvirknings- tenkning i: ’The intersubjective movement’ - symbolsk interaksjonisme - etnometododologi m.fl. ’The ethnography of the audience’ - the question of the reader - cultural & feminist studies - ’uses and gratifications’

13 13 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Ytreberg om påvirkning Et hovedkapittel i pensum. Påvirkningstenkningen er: lineær, rettet fra S til M (i motsetning til ’rituell’) opptatt av effekter (vs. resepsjon, bekrefting) ofte ’objektive metoder’ (i motsetning til fortolking) lite kritisk, administrativ (vs.syn for motsetninger)

14 14 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Påvirkning og makt Påvirkning er spørsmål om makt - eller innflytelse. – i alle de teoriene vi har diskutert Mattelart & Mattelart (Ch. 4) viser til særskilte teorier om makt: Foucault: a relational concept of power Althusser: ideological apparatus Bourdieu: symbolic power Er disse relevante for medie-påvirkning?

15 15 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Barn, vold og medier Omstridt og komplisert. Ulike medier. Ulike aldersgrupper. Kjønn. Noen forskere: medievold betyr ikke så mye - kan ikke stole på eksperimenter - vold en del av kulturen Andre forskere: medievold har konsekvenser - de ’positive’ overser systematisk og psykologisk forskning - skaper et potensial for vold som løsningsmåte Noen i risikogruppe, andre ikke. Ulik terskel for utløsning av vold. Avhenger av situasjon og miljø. Ikke direkte årsakssammenhenger. Hva slags effekter, virkninger? Media ikke eneste årsak.

16 16 > Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Eksamen EXFAC03-MVIT - høst 2006 Trekkfrist: 10. november Skriftlig eksamen: 24. november kl. 09:00 (2 timer). * Gymsal 2 Idrettsbygningen Ingen særlige hjelpemidler (notater e.l.) er tillatt


Laste ned ppt "Påvirkning ExFac H2006 - 3. November 2006 Knut Lundby."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google