Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosess og ferdigheter innen spesialpedagogisk rådgivning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosess og ferdigheter innen spesialpedagogisk rådgivning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosess og ferdigheter innen spesialpedagogisk rådgivning 05.09.05
Liv M. Lassen Anbefalt lesning: Lassen (2002) Rådgivning, kunsten å hjelpe, s 47-58, s.71-84, , 175 Liv M. Lassen, Rådgivning 2005

2 Liv M. Lassen, Rådgivning 2005
Prosess Fra et nåværende ståsted mot et ønsket ståsted (Carkhuff, Egan) En planlagt endring av praksis for det bedre (Skogen & Sørlie) Fokus mot det neste utviklings/vekst sone (Dunst, Trivette, Deal; Vygotsky) Liv M. Lassen, Rådgivning 2005

3 Liv M. Lassen, Rådgivning 2005
Modeller Carkhuff & Anthony - Skills of Helping Egan- The Skilled Helper Kokkersvold & Vedler- Spesialped.Rådg. Lazarus & Folkman - Stress & Coping Problemløsnings modell for Innovasjon Liv M. Lassen, Rådgivning 2005

4 Å overkomme hindringer
Caplan - mangel på kunnskap,ferdigheter, selvtillit, objektivitet Barrierer - psykologiske, praktiske, verdi, makt Uttrykk - motstand, avbud, avslutning, kritikk Liv M. Lassen, Rådgivning 2005

5 Liv M. Lassen, Rådgivning 2005
Prosessens resultat “For det bedre eller for det verre” (Carkhuff & Anthony, 1988) Bedring - økt forståelse, handlingskapasistet, sikkerhet Forverring- økt frustrasjon, forvirring, oppgitthet (Rønnestad, 1984) Farene Å gå i veien Bli overveldet Intoleranse for det uferdige, kaos, frustrasjon Liv M. Lassen, Rådgivning 2005

6 Liv M. Lassen, Rådgivning 2005
Sikring Sakskompetanse- faglig spisskompetanse, systemkompetanse, etiske rammer Prosesskompetanse- Prosess forståelse Profesjonelle rådgivningsholdninger/ egenskaper Kommunikative evner Liv M. Lassen, Rådgivning 2005

7 Det profesjonelle ansvaret
Legge så mye til rette som mulig med reflektert bevissthet med tilstrekkelige ferdigheter med varhet og etisk sensitivitet Liv M. Lassen, Rådgivning 2005

8 Liv M. Lassen, Rådgivning 2005
Møtet Grunnleggende holdninger - legger en ramme for møtet mellom rådsøker og rådgiver slik at interaksjon kan skje “relasjonen kommer først” for at kommunikasjonen skal flyte - G. Bateson Liv M. Lassen, Rådgivning 2005

9 Den profesjonelle samtalen
Davis 1995: Rådgivning er å lytte til og snakke med mennesker. Lassen 2000: Rådgivning er en kommunikativ prosess mellom to eller flere mennesker hvor samspillet er definert i klare rammer med hensyn til forholdets karakter, dets innhold og tidsbegrensning. Liv M. Lassen, Rådgivning 2005

10 Liv M. Lassen, Rådgivning 2005
“Communicare” Å gjøre felles Samhandling i en vid forstand De som inngår i en relasjon er begge ansvarlig for den Mennesker kan ikke la være å kommunisere. Å ikke kommunisere er også kommunikasjon (Bateson) Liv M. Lassen, Rådgivning 2005

11 ”Alt er kommunikasjon”
Det verbale (ord; språk) og ikke verbale (gester, tonefall kroppsspråk, hvordan vi uttrykker, osv.) Konteksten: sted, kultur, språket, osv. Hovedbudskap vs. underliggende spor : symfonien vs. hver instrument reflektiv praktikker : holdninger, teori, praksis, prosess analyse ulike versjoner av virkelighet -- fortolkninger / respons fokus -- hva hører man selv on man lytter (assosiasjoner, egne tanker, forberedelse av replikk) W.L. Hurwitz Liv M. Lassen, Rådgivning 2005

12 Kommunikative ferdigheter og rådgivningsprosessen
Rådgivers evner Fremmer rådsøkerens genuin oppmerksomhet involvering & kontakt anerkjennende respons utforskning (problem/ønske) personliggjøring innsikt & eierskap igangsetting av forsøk handling & bestyrking Liv M. Lassen, Rådgivning 2005


Laste ned ppt "Prosess og ferdigheter innen spesialpedagogisk rådgivning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google