Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liv M. Lassen, Rådgivning 2005 Prosess og ferdigheter innen spesialpedagogisk rådgivning 05.09.05 Liv M. Lassen Anbefalt lesning: Lassen (2002) Rådgivning,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Liv M. Lassen, Rådgivning 2005 Prosess og ferdigheter innen spesialpedagogisk rådgivning 05.09.05 Liv M. Lassen Anbefalt lesning: Lassen (2002) Rådgivning,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Liv M. Lassen, Rådgivning 2005 Prosess og ferdigheter innen spesialpedagogisk rådgivning 05.09.05 Liv M. Lassen Anbefalt lesning: Lassen (2002) Rådgivning, kunsten å hjelpe, s 47-58, s.71-84, 170-171, 175

2 Liv M. Lassen, Rådgivning 2005 Prosess Fra et nåværende ståsted mot et ønsket ståsted (Carkhuff, Egan) En planlagt endring av praksis for det bedre (Skogen & Sørlie) Fokus mot det neste utviklings/vekst sone (Dunst, Trivette, Deal; Vygotsky)

3 Liv M. Lassen, Rådgivning 2005 Modeller Carkhuff & Anthony - Skills of Helping Egan- The Skilled Helper Kokkersvold & Vedler- Spesialped.Rådg. Lazarus & Folkman - Stress & Coping Problemløsnings modell for Innovasjon

4 Liv M. Lassen, Rådgivning 2005 Å overkomme hindringer Caplan - mangel på kunnskap,ferdigheter, selvtillit, objektivitet Barrierer - psykologiske, praktiske, verdi, makt Uttrykk - motstand, avbud, avslutning, kritikk

5 Liv M. Lassen, Rådgivning 2005 Prosessens resultat “For det bedre eller for det verre” ( Carkhuff & Anthony, 1988) Bedring - økt forståelse, handlingskapasistet, sikkerhet Forverring- økt frustrasjon, forvirring, oppgitthet (Rønnestad, 1984) Farene Å gå i veien Bli overveldet Intoleranse for det uferdige, kaos, frustrasjon

6 Liv M. Lassen, Rådgivning 2005 Sikring Sakskompetanse- faglig spisskompetanse, systemkompetanse, etiske rammer Prosesskompetanse- Prosess forståelse Profesjonelle rådgivningsholdninger/ egenskaper Kommunikative evner

7 Liv M. Lassen, Rådgivning 2005 Det profesjonelle ansvaret Legge så mye til rette som mulig –med reflektert bevissthet –med tilstrekkelige ferdigheter –med varhet og etisk sensitivitet

8 Liv M. Lassen, Rådgivning 2005 Møtet Grunnleggende holdninger - legger en ramme for møtet mellom rådsøker og rådgiver slik at interaksjon kan skje “relasjonen kommer først” for at kommunikasjonen skal flyte - G. Bateson

9 Liv M. Lassen, Rådgivning 2005 Den profesjonelle samtalen Davis 1995: Rådgivning er å lytte til og snakke med mennesker. Lassen 2000: Rådgivning er en kommunikativ prosess mellom to eller flere mennesker hvor samspillet er definert i klare rammer med hensyn til forholdets karakter, dets innhold og tidsbegrensning.

10 Liv M. Lassen, Rådgivning 2005 “Communicare” Å gjøre felles Samhandling i en vid forstand De som inngår i en relasjon er begge ansvarlig for den Mennesker kan ikke la være å kommunisere. Å ikke kommunisere er også kommunikasjon (Bateson)

11 Liv M. Lassen, Rådgivning 2005 ”Alt er kommunikasjon” Det verbale (ord; språk) og ikke verbale (gester, tonefall kroppsspråk, hvordan vi uttrykker, osv.) Konteksten: sted, kultur, språket, osv. Hovedbudskap vs. underliggende spor : –symfonien vs. hver instrument –reflektiv praktikker : holdninger, teori, praksis, prosess analyse –ulike versjoner av virkelighet -- fortolkninger / respons –fokus -- hva hører man selv on man lytter (assosiasjoner, egne tanker, forberedelse av replikk) W.L. Hurwitz

12 Liv M. Lassen, Rådgivning 2005 Kommunikative ferdigheter og rådgivningsprosessen Rådgivers evner Fremmer rådsøkerens genuin oppmerksomhet involvering & kontakt anerkjennende respons utforskning (problem/ønske) personliggjøring innsikt & eierskap igangsetting av forsøk handling & bestyrking


Laste ned ppt "Liv M. Lassen, Rådgivning 2005 Prosess og ferdigheter innen spesialpedagogisk rådgivning 05.09.05 Liv M. Lassen Anbefalt lesning: Lassen (2002) Rådgivning,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google