Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erling Roland ”Skjult mobbing” Konferanse 22.10.08. OSLO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erling Roland ”Skjult mobbing” Konferanse 22.10.08. OSLO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erling Roland ”Skjult mobbing” Konferanse OSLO

2 MOBBING: historikk og psykologi
SVERIGE Peter-Paul Heinemann: 1969, 1972/73 Reaktiv gruppeaggresjon, fysisk og verbal, mot en person som irriterer og frustrerer Dan Olweus: 1973/74: Aggresjonsdrevet mobbing, fysisk og verbal, mot en passiv og engstelig person Anatol Pikas: 1975/76: Gruppedynamikk: ”Slik stopper vi mobbing”. NORGE Dan Olweus & Erling Roland: 1983 ”MOBBING – bakgrunn og tiltak

3 LANDSDEKKENDE TILTAK og FORSKNING
OLWEUS-programmet ZERO FINLAND Europa råds konferanse 1987 i Stavanger 1990 tallet: Australia, New Zealand, Canada, (USA), Japan 2000+: Verdensomspennende

4 DEFINISJON Olweus &Roland 1983: Mobbing er: ’negativ atferd ’fysisk& verbal & (isolering) ’over tid, mot ’en som ikke kan forsvare seg (ubalanse i styrkeforholdet) SAF fra 1995: Fysisk, verbal & utestenging

5 Proaktiv aggresjon T I L S K U E R E DEFLASJON AV ANSVAR LEGITIMERING
makt Tilhørighet mobbeoffer P2 P3 avmakt T I L S K U E R E DEFLASJON AV ANSVAR LEGITIMERING TINGLIGGJØRING

6 INTERVENSJON DOKUMENTASJON MOBBEOFFERET Et diskret møte Jeg vet og jeg skal støtte deg. Skolen godtar ikke mobbing Vil du fortelle meg noe? Jeg skal informere deg Dine foreldre Nytt diskret møte om noen dager, tidspunkt og sted. FORELDRENE TIL MOBBEOFERET gjensidig informasjon avtaler ’støtte til barnet ’ingen aksjon mot plagere, deres foreldre eller andre ’videre kommunikasjon

7 PLAGERNE PLAGER 1. hentes ut av klassen Dokumentasjon! har du noe å si til dette? NB: ikke diskuter med plageren mobbingen må stoppe øyeblikkelig! rektor vet om denne samtalen og jeg informerer rektor jeg tar også kontakt med dine foreldre i dag åpninger for samarbeid avslutt Varighet: 5-10 minutter PLAGER 2 PLAGER 3

8 GRUPPEN Adresser hver enkelt først og repeter samtalen kort VIKTIG at mobbingen stopper ELLERS vil det komme strengere tiltak FORSTÅR vi hverandre? Plager 1, 2 og 3 BRA HVA kan dere gjøre? BRA, jeg følger nøye med NYTT MØTE FORESPEILING

9 PLAGERNES FORELDRE Individuelt, eller eventuelt samlet Informer kort på telefon. Ikke diskuter, men kall inn til møte samme dag Møtet: SAKEN og DOKUMENTASJONEN (tydelig og empatisk) REFERER fra samtale med barnet LYTT - ikke diskuter – vis empati FORVENT samarbeid og konkretiser VIDERE kommunikasjon **************************** GUNSTIG om plagernes foreldre kan koples denne dagen eller senere

10 KONSEKVENSTRAPP Dersom tiltak A ikke lykkes EKSEMPEL: være inne i friminuttene følge i friminuttene skifte klasse skifte skole


Laste ned ppt "Erling Roland ”Skjult mobbing” Konferanse 22.10.08. OSLO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google