Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Workshop 3: Hvordan finansiere forskningsbasert nyskapning? Erling Maartmann-Moe Alliance Venture Gründerskolen UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Workshop 3: Hvordan finansiere forskningsbasert nyskapning? Erling Maartmann-Moe Alliance Venture Gründerskolen UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Workshop 3: Hvordan finansiere forskningsbasert nyskapning? Erling Maartmann-Moe Alliance Venture Gründerskolen UiO

2 Alliance Venture Capital Workshop temaer  Situasjonsbeskrivelse  Behov  Virkemidler

3 Alliance Venture Capital Workshop tema 1: Situasjonsbeskrivelse  Hva er situasjonen mht. såkornfinansiering av forskningsbasert nyskapning?  Hvilke virkemidler finnes?  Hvilke virker?  Eksisterer "equity gap" for denne sektoren?  Er man kritiske nok i evalueringen av de som får penger?

4 Alliance Venture Capital Workshop tema 2: Behov  Hva slags finansiering er det behov for i tidlig fase (stipender, lån, egenkapital)?  Har forskningsbasert nyskapning spesielle trekk som gjør at det trengs egne mekanismer?  Hva bør forskninsgsinstitusjonene rå over av egne midler, og hva bør komme fra andre kilder?  Hva innebærer begrepet "kompetent kapital" for forskningsbasert nyskapning?

5 Alliance Venture Capital Workshop tema 3: Virkemidler  Hva slags virkemiddelmix trenges mellom det private og det offentlige for å utløse potensialet?  Hvordan skal offentlige ordninger bidra til å utløse privat kapital?  Trengs det nye typer virkemidler rettet mot forskningsbasert nyskapning?  Finnes det interessante internasjonale erfaringer?

6 Alliance Venture Capital Vi investerte 75 mnok i nye såkornselskaper i 2002  Gjennomsnittsinvesteringen var 2,1 mnok, men beløpene varierte fra 15.000,- (inkubator) til 6,7 mnok (corporate venture)  Tre ventureselskaper sto for halvparten av investeringene - 36,8 mnok i 9 selskaper  Av de 35 prosjektene kom –16 fra forskningsmiljøer –16 fra uavhengige gründere –3 var spinoff fra konserner

7 Alliance Venture Capital Life Science og IT/Telekom var mest interessante bransjer  Life Science14  IT/Telekom11  Industri5  Energi4  Landbruk1 14 i Oslo 8 i Stavanger 3 i Bergen 6 i Trondheim Såkorn Nord har ikke besvart undesøkelsen. 1 i Grenland 3 i Hedmark/Oppland

8 Alliance Venture Capital Såkornsfondene i Norge  Fondene som er inkludert i ordningen er –Startfondet –S å korn Innland –S å korn Syd –S å korninvest –S å korn Nord –S å korn Midt-Norge  Fondene forvalter over 700 mnok  Av dette er ca. 300 mnok tilgjengelig kapital (43%)  Fondene har 71 selskaper i porteføljen  Tilgjengelig kapital utgjør i gjennomsnitt 3,5 mnok i oppfølgingskapital per porteføljeselskap Tall per 31.12.2002

9 Alliance Venture Capital ”Equity Gap” Forsknings- midler GrunnforskningSåkorn Venture- midler Bedriftsetablering

10 Alliance Venture Capital Faser og organisasjonsmessig kontekst Proof of Principle Proof of ConceptPre-seedSåkornExpansion TTO Inkubator Venture Fakultet

11 Alliance Venture Capital Kommersialisering av forskning har særtrekk!  Høy kompetanse  Entreprenørkompetanse mangler  Internasjonalt fra dag én!  Åpen forskning  kort avstand til marked  Krever insentiver og synliggjøring av entreprenørskap som karrierevei  Kompetent kapital!

12 Alliance Venture Capital Soft Money-mekanismer i andre land  Undersøkelse for Norsk Venture vinter 2003  Oversikt over generelle og FoU-orienterte mekanismer i EU og USA

13 Alliance Venture Capital Hovedobservasjoner  Markedssvikt i seed-fasen anerkjent faktum i alle vestlige land  Betydelig offentlig innsats, også i land med betydelig bedre rammevilkår for næringsliv enn Norge –Generelt såkorn –Økt fokus på kommersialisering av forskning  Bredt spekter av virkemidler –Stor nasjonal variasjon i EU-landene  EUs rolle –Visse støtteordninger –Koordinerende –Rapporterende

14 Alliance Venture Capital Spekter av virkemidler - generelle  Stipender –SMART Awards (UK)  Såkornkapital, lånegarantier –UK High Technology Fund –SBIC (US) –BTU (De) –Regional Venture Capital Funds (UK)  Støtte til oppbygging av såkorn-miljøer –SOFARIS (Fr) –I-TEC, CREA (EU)

15 Alliance Venture Capital Spekter av virkemidler – FoU  Infrastrukturmidler for kommersialiseringsarbeid –HEIF (UK) –EXIST (De)  Stipender –SMART Awards (UK) –EXIST (De)  Såkornkapital –University Challenge (UK) –T 2 C 2 (Canada)  Satsninger mot spesifikke områder –BTU biotech (UK)

16 Alliance Venture Capital UK: Oversikt FoU  University Challenge – såkornkapital for Universiteter –Total seed funding € 130 mill –Offentlig bidrag € 65 million –57 Univerisititeter og institusjoner med  SMART awards –Avansert stipendordning –6 nivåer fra £ 2.500 til £ 450.000  HEIF Higher Education Innovation Fund –Skal øke til £ 114 mill mot 2006 –Infrastrukturmidler til Universiteter –Støtte til undervisning i entreprenørskap –Såkordnfinansiering til spin-outs  Dedikert fond for kommersialisering av IP: € 16 mill.  Regionale såkornfond dedikert til universiteter, administrert av Venture-miljøer, eks SULIS

17 Alliance Venture Capital Tyskland: Oversikt - FoU  EXIST (ledes av Udt/Forsk-dep) –€ 10 mill 2002 –Infrastrukturmidler til Universiteter –Stipender opptil 1 år for studenter/forskere –Startkapital  Knowledge Creates Markets –En knippe tiltak for samarbeid forskning/næringsliv –Offentlig finansiering €50 mill 2001-2003

18 Alliance Venture Capital USA  En velutveklet Venture-bransje –I stor grad bygget opp gjennom SBICs på 1960-tallet  Betydelige offentlige virkemidler gjennom SBA (Small Business Administration) i WashingtonSmall Business Administration  I tillegg STORE indirekte offentlige mekanismer, spesielt gjennom forsvars-, helse- og energi-departementene, romprogammet preget av tett samarbeid FoU/næringsliv  Utbygde TTO/OTL organisasjoner ved alle store universiteter, eks. StanfordStanford

19 Alliance Venture Capital Noen offentlige mekanismer for kommersialisering og såkornkapital  Koordineres under SBA, Small Business Administration –www.sba.govwww.sba.gov  Mekanismer og initiativer –SBIC Offentlig støtte til såkorn-miljøerSBIC 2,6 mrd USD kommitert kapital –SBIR Offentlig støtte til innvasjon i bedrifterSBIR 1,5 mrd USD/2001  ATP ATP –Advanced Technology Program –1990-2002 2 mrd. USD

20 Alliance Venture Capital SBIC – Small Business Investment Company  Lansert 1958 - Offentlige midler matcher private  Innrettet på å få det private markedet til å fungere bedre  1958-1969 tilførte mer enn 3 mrd. USD til oppsartfirmaer, mer enn 3 ganger VC.  1995: Offentlig finansiering i small business 2.4 mrd USD, mer enn 60% av VC-total samme år  Flere av USA mest dynamiske teknologifirmaer har fått støtte fra SBIC/SBIR under oppstart: –Apple, Compaq, Intel  Viktig rolle i å starte VC-industrier på 60-tallet

21 Alliance Venture Capital SBIC - overview  Minimum privat kapital: 5 MUSD  Kan motta ”leverage” på 300% av privat kapital –Maksimum 108.8 MUSD  Lånevilkår minum 5 år 2002:  Antall prosjekter støttet: 4.004  Kommittert kapital: USD 2.659.584.869  Gjennomsnittlig størrelse på lån: USD 664.232  Økning fra 2001: –Antall prosjekter: 6% –Kommittert kapital: 40%

22 Alliance Venture Capital Hva er det naturlige møtepunktet for forskning og Venture? Forskning Venture?

23 Alliance Venture Capital Hva er det naturlige møtepunktet for forskning og Venture? Forskning Venture Virkemidler  Hva trengs av virkemidler for å gjøre det attraktivt for Venture å gå inn tidlig?


Laste ned ppt "Workshop 3: Hvordan finansiere forskningsbasert nyskapning? Erling Maartmann-Moe Alliance Venture Gründerskolen UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google