Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PKI – Norge Gruppe 3  Thorstein  Rune  Kjersti  Rasmus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PKI – Norge Gruppe 3  Thorstein  Rune  Kjersti  Rasmus."— Utskrift av presentasjonen:

1 PKI – Norge Gruppe 3  Thorstein  Rune  Kjersti  Rasmus

2 PKI  Public Key Infrastructure  Opplegg for elektronisk legitimasjon og signatur  Legitimering og signering av avtaler over internett

3 Hvorfor?  Sikkerhet  Nye tjenester tilgjengelig online  Uavhengig av tid og geografi(døgnåpent)  Effektivisering  Mindre risiko for feil

4 Offentlig interesse  Politisk ønske om fornyelse og effektivisering  Offentlig utredning i 2000  Utvalg for samordning av forvaltingens behov  Forum for dig sign for forvaltning, næringsliv og leverandører  Anbefalt å inngå avtaler med aktører i markedet om utstedelse av sertifikater

5 Mer offentlig  Elektronisk markedsplass for offentlige anskaffelser  Private handelspartnere blir ”tvunget inn”  50% innen utgangen av året….?  Offentlig bruk og tilrettelegging = middel for å påskynde infrastruktur i privat sektor  kostnadseffektivitet for det offentlige et krav  kritisk masse nødvendig

6 Privat  72% av europeiske virksomheter setter sikkerhet øverst på listen over IT anliggender  Nye muligheter for utviklingsmuligheter og tjenester  Sterkere profil i markedet  Nødvendig for å oppnå kritisk masse

7 Internasjonalt  OECD retningslinjer 1997  Ikke rettslig bindende  Felles normer  Anbefaler samordning og samarbeid nasjonalt og internasjonalt.  N&H dep anbefaler at de blir lest og fulgt av offentlig og privat sektor.

8 Mer internasjonalt  EU  Norge følger resolusjoner som blir vedtatt i EU  Norge har ingen direkte påvirkningskraft  Forholdsvis frie tøyler for utviklingsprosess  Gir rom for nasjonale hensyn

9 Tekniksnak - X.509  - Definert i en rekke RFC'er (RFC3039, RFC3279, RFC3280 )  - Et system som beskriver både sertifikat og protokoller.

10 Sertifikatet Består bl.a av:  - Informasjon om innehaver  - Informasjon om tidsrom det er gyldig  - Innehavers offentlige nøkkel  - Signatur fra CA.

11 Diagram Fra Rapporten

12 Markedsstyrt utvikling  Regelverk  ’Lov om elektronisk signatur’  ’Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen’  underlagt EUs direktiver

13 Planlagt utvikling eNorge 2005  Hovedmål: Innen utgangen av 2005 skal forholdende være lagt til rette for allmenn bruk av standardbaserte elektroniske signaturer

14 Utfordringer  Øke kunnskap  Skape interesse hos bedrifter, institusjoner osv  Skape et marked (tillit / etterspørsel)  Kritisk masse

15 What is an Information Infrastructure  A substructure or underlying foundation – basic installations & facilities to support various ICT applications  Includes various types of hardware, basic software, also ’general’ information, as standards and classificationcodes; further more people and organisation resources that support the infrastructure (Notes from the first Lecture)

16 PKI as an II  Open  Shared  Evolving  Standardized  Heterogeneous

17 Actors in the PKI – Norway Network  Developers  Service Vendors  Users  KFP (Koordineringsorganet for PKI i den offentlige sektor )  The Norwegian State  PKI

18 The Network  Alignments  Enrollments  Installed Base and Irreversibility  Obligatory Points Of Passage


Laste ned ppt "PKI – Norge Gruppe 3  Thorstein  Rune  Kjersti  Rasmus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google