Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål for sentraltendens:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål for sentraltendens:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål for sentraltendens:
Modus Median Gjennomsnitt

2 Modus: Den verdien som forekommer hyppigst. Kalles også typetall eller typeverdi.

3 Median: Midtpunktet mellom de to midterste verdiene.

4 Gjennomsnitt: Summen av alle verdiene dividert på antall enheter.

5 Skalanivå Fire ulike typer nivåer: Nominalnivå Ordinalnivå
Intervallnivå Forholdstall

6 Skalanivå

7 Univariat analyse analyse av en og en variabel
Tre forhold som man er interessert i å vise: frekvensfordeling, sentraltendens og spredning

8 Bivariat analyse: Sammenhengen mellom to variabler
Uavhengig og avhengig variabel Man ser ofte på en tabell, den tabellen er en bivariat frekvensfordeling, og herfra kan vi gå videre i tre retninger: Regne ut prosenter Regne ut styrken i sammenhengen mellom de to variablene Innføre flere variabler (multivariat analyse)

9 Multivariat analyse: Finne frem til hvordan flere faktorer virker sammen (flere uavhengige variabler)

10 Hvilke krav bør man stille til et utvalg dersom man skal generalisere resultatet?
riktig størrelse - jo flere, jo mer representativt utvalg De statistiske feilmarginene blir av rimelig størrelse hvis utvalget er rimelig stort For at vi skal kunne trekke konklusjoner tilbake til populasjonen må vi ha et tilfeldig utvalg

11 Hvilke typer utvalg oppfyller disse kravene?
Enkelt tilfeldig utvalg Systematisk utvalg Klyngeutvalg Stratifisert utvalg

12 Kriterier til tilfeldig utvalg
Tilfeldig utvalg = alle medlemmene av populasjonen har en kjent sannsynlighet større enn null til å komme med i utvalget Kriterier til tilfeldig utvalg Utvalget må være en del av populasjonen Uttrykket ”sannsynlighet større enn null” betyr at utvalgsprosedyren er laget slik at alle medlemmene av populasjonen har sjanse til å komme med i utvalget Alle medlemmene av populasjonen må ha en kjent sannsynlighet til å komme med i utvalget

13 Kvinner Menn Til sammen Lavt (2 eller under) 145 109 254 Høyt (over 2) 287 307 594 Sum 432 416 848

14 Kvinner Menn Til sammen Lavt (2 eller under) 33,5% 26,2% 29,95% Høyt (over 2) 66,5% 73,8% 70,05% Sum 100%

15 Kvinner Menn Til sammen Lavt (2 eller under) 33,5% 26,2% 29,95%
Høyt (over 2) 66,5% 73,8% 70,05% Sum 100% Nominal Ordinal :Andel med lavt tv-konsum: K = 33,6%, M = 26,2% Prosentdifferanse = -7,4 Fortolk: Sannsynligheten for lavt fjernsynskonsum er 7,4 prosentpoeng lavere hos menn enn hos kvinner (og motsatt - menn ser mer på tv) Fint om de bruker begreper - og også snur opp ned på rekkefølgen - dvs at sanns for høyt fjernsynsforbruk er 7,4% høyere hos menn enn hos kvinner. Lavt: 26,2 - 33,5 = -9,3 Høyt: 73,8 - 66,5 = 7,3

16 Kvinner Menn Til sammen Høyt utdannet Lavt utdannet Lavt (2 t eller under) 87 58 42 67 254 Høyt (over 2 t) 98 189 143 164 594 sum 185 247 231 848

17 Kvinner Menn Til sammen Høyt utdannet Lavt utdannet Lavt (2 t eller under) 42,02% 31,35% 22,7% 29% 29,95% Høyt (over 2 t) 52,98% 68,65% 77,3% 71% 70,05% sum 100% (n=185) (n=247) (n=231) (n=848)

18 Kvinner Menn Til sammen Høyt utdannet Lavt utdannet Lavt (2 t eller under) 47,02% 23,5% 22,7% 29% 29,95% Høyt (over 2 t) 52,98% 76,5% 77,3% 71% 70,05% sum 100% (n=185) (n=247) (n=231) (n=848) DET ER NOEN TALL SOM ER FEIL REGNET UT -REGN GJERNE UT DET RIKTIGE Lav-tv kvinner: 47, ,5 = 23,52 Høy-tv kvinner: 52, ,5 = -23,52 Lav-tv menn: 22, = -6,3 Høy-tv menn: 77, = 6,3

19 E(utdanning) = -26,67 tv-titting E(kjønn) = - 4,685 Kvinner Menn
Til sammen Høyt utdannet Lavt utdannet Lavt (2 t eller under) 47,02% 23,5% 22,7% 29% 29,95% Høyt (over 2 t) 52,98% 68,65% 77,3% 71% 70,05% sum 100% (n=185) (n=247) (n=231) (n=848) Andel med lavt tv-konsum (mulig ting forskyver seg når dere skriver ut) Kvinner Menn Høy utd Lav utd Høy utd Lav utd 47% 23,5% 22,7% 29% Effekt av kjønn kontrollert for utdanning er: (22,7-47) + (29-23,5) / 2 = -24,3 + 5,5 / 2 = -9,4 Når vi kontrollerer for utdanning har menn 9,4 prosentpoengs lavere sannsynlighet for å ha lavt tv-konsum enn kvinner. (dvs menn ser mer på tv) Av deleffektene ser vi også at utdanning betyr mer for kvinners tv-konum enn for menn. Effekt av utdanning kontrollert for kjønn (23,5-47) + (29-22,7) / 2 = - 23,5 + 6,3 / 2 = - 8,6 Når vi kontrollerer for kjønn har de med lav utdanning 8,6 prosentpoengs lavere sannsynlighet for å ha lavt tv-konsum enn de med høy utdanning. (dvs de med lav utdanning ser mer på tv) Av deleffektene ser vi også at mens utdanning betyr mye for kvinner (dvs det er stor forskjell på kvinner med høy og lav utdanning - de med lav ser mest på tv) så er effekten svakere - og motsatt hos menn. E(utdanning) = -26,67 tv-titting E(kjønn) = - 4,685

20 Nominal Ordinal Kvinner Menn Til sammen Høyt utdannet Lavt utdannet
Lavt (2 t eller under) 47,02% 31,35% 22,7% 29% 29,95% Høyt (over 2 t) 52,98% 68,65% 77,3% 71% 70,05% sum 100% (n=185) (n=247) (n=231) (n=848)


Laste ned ppt "Mål for sentraltendens:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google