Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål for sentraltendens: -Modus -Median -Gjennomsnitt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål for sentraltendens: -Modus -Median -Gjennomsnitt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål for sentraltendens: -Modus -Median -Gjennomsnitt

2 Modus: Den verdien som forekommer hyppigst. Kalles også typetall eller typeverdi.

3 Median: Midtpunktet mellom de to midterste verdiene.

4 Gjennomsnitt: Summen av alle verdiene dividert på antall enheter.

5 Skalanivå Fire ulike typer nivåer: -Nominalnivå -Ordinalnivå -Intervallnivå -Forholdstall

6 Skalanivå

7 Univariat analyse -analyse av en og en variabel -Tre forhold som man er interessert i å vise: frekvensfordeling, sentraltendens og spredning

8 Bivariat analyse: -Sammenhengen mellom to variabler -Uavhengig og avhengig variabel -Man ser ofte på en tabell, den tabellen er en bivariat frekvensfordeling, og herfra kan vi gå videre i tre retninger: -Regne ut prosenter -Regne ut styrken i sammenhengen mellom de to variablene -Innføre flere variabler (multivariat analyse)

9 Multivariat analyse: -Finne frem til hvordan flere faktorer virker sammen (flere uavhengige variabler)

10 Hvilke krav bør man stille til et utvalg dersom man skal generalisere resultatet? -riktig størrelse - jo flere, jo mer representativt utvalg -De statistiske feilmarginene blir av rimelig størrelse hvis utvalget er rimelig stort -For at vi skal kunne trekke konklusjoner tilbake til populasjonen må vi ha et tilfeldig utvalg

11 Hvilke typer utvalg oppfyller disse kravene? -Enkelt tilfeldig utvalg -Systematisk utvalg -Klyngeutvalg -Stratifisert utvalg

12 Tilfeldig utvalg = alle medlemmene av populasjonen har en kjent sannsynlighet større enn null til å komme med i utvalget Kriterier til tilfeldig utvalg -Utvalget må være en del av populasjonen -Uttrykket ”sannsynlighet større enn null” betyr at utvalgsprosedyren er laget slik at alle medlemmene av populasjonen har sjanse til å komme med i utvalget -Alle medlemmene av populasjonen må ha en kjent sannsynlighet til å komme med i utvalget

13 KvinnerMennTil sammen Lavt (2 eller under) 145109254 Høyt (over 2) 287307594 Sum432416848

14 KvinnerMennTil sammen Lavt (2 eller under) 33,5%26,2%29,95% Høyt (over 2) 66,5%73,8%70,05% Sum100%

15 KvinnerMennTil sammen Lavt (2 eller under) 33,5%26,2%29,95% Høyt (over 2) 66,5%73,8%70,05% Sum100% Lavt: 26,2 - 33,5 = -9,3 Høyt: 73,8 - 66,5 = 7,3 Ordinal Nominal

16 KvinnerMennTil sammen Høyt utdannet Lavt utdannet Høyt utdannet Lavt utdannet Lavt (2 t eller under) 87584267254 Høyt (over 2 t) 98189143164594 sum185247185231848

17 KvinnerMennTil sammen Høyt utdannet Lavt utdannet Høyt utdannet Lavt utdannet Lavt (2 t eller under) 42,02%31,35%22,7%29%29,95% Høyt (over 2 t) 52,98%68,65%77,3%71%70,05% sum100% (n=185) 100% (n=247) 100% (n=185) 100% (n=231) 100% (n=848)

18 KvinnerMennTil sammen Høyt utdannet Lavt utdannet Høyt utdannetLavt utdannet Lavt (2 t eller under) 47,02%23,5%22,7%29%29,95% Høyt (over 2 t) 52,98%76,5%77,3%71%70,05% sum100% (n=185) 100% (n=247) 100% (n=185) 100% (n=231) 100% (n=848) Lav-tv kvinner: 47,02 - 23,5 = 23,52 Høy-tv kvinner: 52,98 - 76,5 = -23,52 Lav-tv menn: 22,7 - 29 = -6,3 Høy-tv menn: 77,3 - 71 = 6,3

19 KvinnerMennTil sammen Høyt utdannet Lavt utdannet Høyt utdannetLavt utdannet Lavt (2 t eller under) 47,02%23,5%22,7%29%29,95% Høyt (over 2 t) 52,98%68,65%77,3%71%70,05% sum100% (n=185) 100% (n=247) 100% (n=185) 100% (n=231) 100% (n=848) E(utdanning) = -26,67 tv-titting E(kjønn) = - 4,685

20 KvinnerMennTil sammen Høyt utdannet Lavt utdannet Høyt utdannetLavt utdannet Lavt (2 t eller under) 47,02%31,35%22,7%29%29,95% Høyt (over 2 t) 52,98%68,65%77,3%71%70,05% sum100% (n=185) 100% (n=247) 100% (n=185) 100% (n=231) 100% (n=848) Ordinal Nominal


Laste ned ppt "Mål for sentraltendens: -Modus -Median -Gjennomsnitt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google