Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asbjørn Vøllestad 2004 Virveldyr - Vertebrata / Craniata Ryggstreng / indre støtte- skjelett Cephalisering (hjerne, kranium) Lukket blodkarsystem Økt spesialisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asbjørn Vøllestad 2004 Virveldyr - Vertebrata / Craniata Ryggstreng / indre støtte- skjelett Cephalisering (hjerne, kranium) Lukket blodkarsystem Økt spesialisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asbjørn Vøllestad 2004 Virveldyr - Vertebrata / Craniata Ryggstreng / indre støtte- skjelett Cephalisering (hjerne, kranium) Lukket blodkarsystem Økt spesialisering –Aktivitet –Sanser –Næring

2 Asbjørn Vøllestad 2004 Starter med en gjennomgang av evolusjonen

3 Asbjørn Vøllestad 2004 Når oppstod segmenteringen? Chordates Unsegmented phyla Annelids Arthropods Unsegmented phyla Unsegmented phyla Davis and Patel (1999) Trends in Genetics 15:68-72

4 Asbjørn Vøllestad 2004 Nye celletyper: Ektodermale celler Opphav til Kranium Svelg-strukturer Dentin i tenner Kranie-nerver Endokrine kjertler Regulerer omkringliggende vev

5 Asbjørn Vøllestad 2004 Evolusjonære nyvinninger (kun de viktigste) Indre skjelett –Vekst, stabilitet, muskelfeste (aktivitet) Parrede lemmer (finner, bein, vinger) –Aktivitet, stabilitet, Utvikling av kjever –Ernæring

6 Asbjørn Vøllestad 2004 Tidlige vertebrater De tidligste vertebrater hadde kun forbeinet kranium - ikke et sentralskjelett

7 Asbjørn Vøllestad 2004 De tidligste vertebrater : Ostracodermene (skjell - huder) Kjeveløse (agnatha) >530 mYr (tidlig Cambrium) ikke mineralisert skjelett forbeinet ytre beinskjelett /skjell utdødd c. 250 mYr Heterostraca Ikke parrede finner Utdødd seint i Devon Osteostraca Parrede finner Anaspida Ikke parrede finner

8 Asbjørn Vøllestad 2004 Conodonta - “koniske tenner” Viktig gruppe for aldersbestemmelse av stratigrafiske lag. Overgang mellom kjeveløse og kjevede fisk?

9 Asbjørn Vøllestad 2004 Klasse Slimål - Myxini –Marine –67 arter Klasse Niøyer - Cephalaspidomorphii –Ferskvann - anadrome/stasjonære –41 arter Overklasse Agnatha (kjeveløse fisk / rundmunner / urfisk)

10 Asbjørn Vøllestad 2004 Klasse Slimål - Myxini Skjelett av brusk/”fiber” Mangler kranium Reproduksjonen dårlig kjent Slimkjertler Marine bunndyr (≈ 30 arter)  >530 Mill år i fossilfaunaen  Mangler parrede lemmer

11 Asbjørn Vøllestad 2004 Slimål Myxine glutinosa

12 Asbjørn Vøllestad 2004 Klasse Niøyer - Cephalaspidomorphi Bein/bruskstøtte av ryggstrengen Ferskvann Mangler kranium Bruskdannelser rundt ryggstrengen (notochorden) Mangler parrede lemmer Kjeveløse fisk dominerte havet for 450 - 370 mill år siden.

13 Asbjørn Vøllestad 2004 Klasse niøyer Orden Niøyer –Niøyefamilien Havniøye Elveniøye Bekkeniøye Arktisk niøye

14 Asbjørn Vøllestad 2004 Viktige forskjeller mellom slimål og niøyer

15 Asbjørn Vøllestad 2004 Neste trinn: Kjever Beinstøtte til gjellebuene Transformeres til kjever Gjelletarmen (filtreringsapparat) omdannes til gjeller (respirasjonsorgan) Mer definert kranium

16 Asbjørn Vøllestad 2004 Kjever er viktig for evolusjonen av vertebratene Gnathostoma (kjeve-munn) Acantodii - pigghaier: grunnlag for dagens fisker? Placodermi - panserhaier: utdødd

17 Asbjørn Vøllestad 2004 Ferskvann: 2 mOsm Saltvann: 1000 mOsm De kjevede vertebrater har trolig evolvert i ferskvann


Laste ned ppt "Asbjørn Vøllestad 2004 Virveldyr - Vertebrata / Craniata Ryggstreng / indre støtte- skjelett Cephalisering (hjerne, kranium) Lukket blodkarsystem Økt spesialisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google