Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virveldyr - Vertebrata / Craniata

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virveldyr - Vertebrata / Craniata"— Utskrift av presentasjonen:

1 Virveldyr - Vertebrata / Craniata
Ryggstreng / indre støtte-skjelett Cephalisering (hjerne, kranium) Lukket blodkarsystem Økt spesialisering Aktivitet Sanser Næring Asbjørn Vøllestad 2004

2 Starter med en gjennomgang av evolusjonen
Asbjørn Vøllestad 2004

3 Når oppstod segmenteringen?
Chordates Unsegmented phyla Annelids Arthropods Davis and Patel (1999) Trends in Genetics 15:68-72 Asbjørn Vøllestad 2004

4 Nye celletyper: Ektodermale celler Opphav til Kranium Svelg-strukturer
Dentin i tenner Kranie-nerver Endokrine kjertler Regulerer omkringliggende vev Asbjørn Vøllestad 2004

5 Evolusjonære nyvinninger (kun de viktigste)
Indre skjelett Vekst, stabilitet, muskelfeste (aktivitet) Parrede lemmer (finner, bein, vinger) Aktivitet, stabilitet, Utvikling av kjever Ernæring Asbjørn Vøllestad 2004

6 Tidlige vertebrater De tidligste vertebrater hadde kun forbeinet kranium - ikke et sentralskjelett Asbjørn Vøllestad 2004

7 De tidligste vertebrater:
Ostracodermene (skjell - huder) Kjeveløse (agnatha) >530 mYr (tidlig Cambrium) ikke mineralisert skjelett forbeinet ytre beinskjelett /skjell utdødd c. 250 mYr Osteostraca Parrede finner Anaspida Ikke parrede finner Heterostraca Ikke parrede finner Utdødd seint i Devon Asbjørn Vøllestad 2004

8 Conodonta - “koniske tenner”
Viktig gruppe for aldersbestemmelse av stratigrafiske lag. Overgang mellom kjeveløse og kjevede fisk? Asbjørn Vøllestad 2004

9 Overklasse Agnatha (kjeveløse fisk / rundmunner / urfisk)
Klasse Slimål - Myxini Marine 67 arter Klasse Niøyer - Cephalaspidomorphii Ferskvann - anadrome/stasjonære 41 arter Asbjørn Vøllestad 2004

10 Klasse Slimål - Myxini Skjelett av brusk/”fiber” Mangler kranium
Reproduksjonen dårlig kjent Slimkjertler Marine bunndyr (≈ 30 arter) >530 Mill år i fossilfaunaen Mangler parrede lemmer Asbjørn Vøllestad 2004

11 Slimål Myxine glutinosa Asbjørn Vøllestad 2004

12 Klasse Niøyer - Cephalaspidomorphi
Bein/bruskstøtte av ryggstrengen Ferskvann Mangler kranium Bruskdannelser rundt ryggstrengen (notochorden) Mangler parrede lemmer Kjeveløse fisk dominerte havet for mill år siden. Asbjørn Vøllestad 2004

13 Klasse niøyer Orden Niøyer Niøyefamilien Havniøye Elveniøye Bekkeniøye
Arktisk niøye Asbjørn Vøllestad 2004

14 Viktige forskjeller mellom slimål og niøyer
Asbjørn Vøllestad 2004

15 Neste trinn: Kjever Beinstøtte til gjellebuene
Transformeres til kjever Gjelletarmen (filtreringsapparat) omdannes til gjeller (respirasjonsorgan) Mer definert kranium Asbjørn Vøllestad 2004

16 Kjever er viktig for evolusjonen av vertebratene
Gnathostoma (kjeve-munn) Acantodii - pigghaier: grunnlag for dagens fisker? Placodermi - panserhaier: utdødd Asbjørn Vøllestad 2004

17 De kjevede vertebrater har trolig evolvert i ferskvann
Ferskvann: 2 mOsm Saltvann: 1000 mOsm De kjevede vertebrater har trolig evolvert i ferskvann Asbjørn Vøllestad 2004


Laste ned ppt "Virveldyr - Vertebrata / Craniata"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google