Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009
Hvordan bli en mer bevisst kommunikasjonspartner og Språk – og leseveileder . Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

2 Dette assosierte dere med veiledning 23.09.09
Dialog Lytte Stille spørsmål for refleksjon Avklaring Være bevisst på tema Tenke høyt sammen Utfordre læreren i forhold til praksis Utfordre eleven i forhold til utvikling Lede veiledningen uten å gi fasitsvar Møte den du veileder der den er Bevisstgjøring Vekst Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

3 Dette assosierte dere med veiledning 23.09.09
Veilede til forbedring Formidling av tid Hjelpe den som blir veiledet til selv å finne svaret problemet Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

4 Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009
Hvilke verktøy har du forsøk å benytte i samtale, siden vi var sammen sist? Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

5 Handal og Lauvås’ sin praksistrekant
Praktisk Yrkes- teori Etisk/politisk rettferdiggjøring Praksis P3 Kunnskap – fra egne erfaringer - andres erfaringer - teori P2 P1 Handling Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

6 Handlingskompetanse og relasjonskompetanse
YRKESKOMPETANSE Relasjonskompetanse Handlingskompetanse Instrumentelle Ferdigheter og kunnskap Relasjonsforståelse, relasjonelle Ferdigheter og etnisk refleksjon Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

7 Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009
Samtalen Hva styrer samtalen? Hvem styrer samtalen? Hvordan styres samtalen? Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

8 Ferdighet: aktiv lytting
NONVERBAL VERBAL Stille spørsmål ansiktsuttrykk øyekontakt bruke pauser kroppsspråk sammenfatte oppmuntre berøring Stemmens klang parafrasere stillhet speile følelser Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009 Eide og Eide 1999

9 Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009
Analyse av en samtale Hva ønsker du å se etter? Mål for analysen? Kan du ta i bruk noe fra verktøykassa di? Ta i bruk observasjonsskjema Hva tenker du var bra? Hva ville du gjort annerledes, videreutviklet? Del oppdagelsene dine med et par av medstudentene. Vi deler oppdagelsene med gruppa Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

10 Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009
SØT-modellen S- Hva er situasjonen nå? Fokus på her og nå Behovet for å bli sett og tatt på alvor Fokus på muligheter Varsom med prat om fortid og årsaker Pedagogisk sol Jeg-form Bruk av kontrakter og spilleregler ( Hartviksen og Kversøy, 2008) Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

11 Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009
SØT-modellen Ø – SØT- modellen Hva ønsker du nå? Se – ta på alvor – utfordre Kontakt – kontrakt - kontekst Logg – logg - logg ( Hartviksen og Kversøy, 2008) Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

12 Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009
SØT-modellen T- i SØT-modellen Hvordan komme seg fra ord til handling? Først: Hvilke mulig tiltak ser den enkelte for seg som kan sette i gang bevegelse fra situasjon slik den er nå og i retning av ønskene? Deretter: Velge mellom tiltakene Tilslutt: Hvilke konkrete, gjennomførbare og tidsfestede tiltak er den enkelte forpliktet villig å forplikte seg til? (Hartviksen og Kversøy, 2008) Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

13 Veilederoppgave Veilede i forhold til profesjonelle utfordringer som dere arbeidet fram sist eller kanskje det har dukket opp nye problemstillinger ? 1 veileder 1 veisøker 2/3 observerer – bruk observasjonsskjema Veileder forteller hva hun ønsker å trene på …… spm. Speiling, søt…..

14 Profesjonelle utfordringer 23.09. 2009,
Ledelsens manglende tilrettelegging Rammebetingelser Manglende struktur Kommunikasjon med foresatte Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

15 Profesjonelle utfordringer
Hvordan få organisert rollen i skolen FELLES FORSTÅELSE følges opp i alle ledd TID ELEVVURDERING Hvordan få elevene til å ta del i sin egen faglige utvikling Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

16 Profesjonelle Utfordringer
Bidra til å skape et trygt arbeidsmiljø hvor kontinuerlig reflektert forhold til egen praksis oppleves som nyttig og ikke en trussel Få tillit og legitimitet i personalet Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

17 Profesjonelle utfordringer
Å få tid til å være språk- og leseveileder Avklaring av hva rollen inne bære og hvordan vi kan brukes Rammebetingelser - hva forventer ledelsen og kommunen av oss – og hvordan tilrettelegger de for at vi skal kunne gjøre jobben vår Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

18 Profesjonelle utfordringer
ORGANISASJON Tid – rom – sted KOLLEGA/INTERESSE Tid – rom - sted ELEVEN Ikke nok/ingen spes.ped lærer på de ulike skoler Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

19 Profesjonelle utfordringer
Rollen er ikke avklart på skolen Samle kollegaene til en felles vei Hvor står vi? D P Hvor skal vi? Y R Metoder? N O Læreverk A S M E TID I S RESSUSSER S S K Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

20 Profesjonelle utfordringer
Måle framgang Hvordan komme videre når elevene stagnerer? Vår kunnskap om hvordan utvikle leseferdigheter: Er mer tid til lesing ( for eksempel 30 minutter leseøkter hver morgen effektivt? Eventuelt prosjekt: tilrettelagt norsk opplæring i mindre grupper. F. eks. et ekstra semester med norsk som andrespråksopplæring. Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

21 Profesjonelle utfordringer
FORHOLD TIL ELEVER Tiden strekker ikke til (Særlig 5.-7) Veilede til forståelse av ulike type tekster Ha den nødvendige faglige tyngde FORHOLD TIL FORELDRE lærer foreldre elev Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

22 Profesjonelle utfordringer
Å stille de rette spørsmålene for å trigge refleksjon/motivasjon Hvordan få elevene til å bruke strategiene de har lært i møte med teksten ( lese, skrive, regne) Struktur; Hvordan rekke å veilede alle elevene Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

23 Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009
Veilederoppgave: Du får utdelt et veilederdokument ”Skapende skriving”. Eleven 2. trinn . 7år. Dokumentet er utgangspunkt for veiledningen – hva gjør du? Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

24 Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009
Oppsummering Hvilket fokus/perspektiv tar veisøker (læreren) Hvilket fokus/perspektiv tar veileder? Hvilket fokus/perspektiv tar observatøren? Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

25 Forventningene der hadde 23.09.09
Hvilke forventninger er innfridd? lære litt teori Tips til veiledning Bli kjent med gode teorier og feil man kan gjøre Rådgiverrollen/veilederrollen Gjennomføre veiledning i praksis Selvinnsikt, hvordan påvirker jeg situasjonen Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

26 Forventninger dere hadde 23.09.09
Bli tryggere i veiledningssituasjonen Samtaleteknikker Hvordan skape gode samtaler Hvordan jobbe systematisk Hvordan få med seg administrasjonen på skolen slik at vi kan få att veiledning Også veiledning med kollegaer Veilederrollen - maktforhold Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009

27 Hvordan oppnå kompetanse i å lede og strukturere samtalen
Gjennom systematisk trening Vil du etterhvert beherske de ulike delferdighetene Vil du bli mer bevisst valgene du gjør og hvordan disse påvirker veisøker Vil du bidra til at du møter veisøker på hans premisser Vil du under hele samtalen vurdere det etiske Vil du ville vel – og ikke krenke. Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009


Laste ned ppt "Språk og leseveilederutdaning Turid Weiby 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google