Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medier, kulter og fans Forelesning 1: Introduksjon til temaet. Emneopplegg Mandag 24.1.05, Gunnar Sæbø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medier, kulter og fans Forelesning 1: Introduksjon til temaet. Emneopplegg Mandag 24.1.05, Gunnar Sæbø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medier, kulter og fans Forelesning 1: Introduksjon til temaet. Emneopplegg Mandag 24.1.05, Gunnar Sæbø

2 En “ringenes disippel”: (fra dokumentarfilmen “Ringenes disipler)

3 Typiske trekk ved denne formen for medieerfaringer Fandom innebærer et særskilt ’modus’ for resepsjon av media: sterk involvering, en blanding av emosjonell nærhet og kritisk distanse En særskilt form for kritisk og fortolkende praksis: Fanfellesskapets ’foretrukne lesning’ Ekstremt forbruk - men også basis for forbrukeraktivisme Fandom er knyttet til særskilte former for kulturell egenproduksjon: estetiske tradisjoner og praksiser Fandom fungerer som alternative sosiale fellesskap

4 Disposisjon Typiske trekk ved denne særskilte formen for medieerfaringer Begrepene om fans, fankultur og kult Fankulturenes historie og fanstudienes historie Kort om de viktigste teoretiske perspektivene Hensikter og mål med dette emnet Kursopplegg, pensum og praktiske ting

5 Fanbegrepet Fan (fra latin: fanaticus) -av fanum: hellig sted. -fanatisk - et litt særegen terminologi: “fandom”, “fannish”, “We fen..” Fankultur: et (delvis) organisert fellesskap av fanatisk dyrking av et medieprodukt eller person(er)

6 Kultbegrepet Innforstått hengivenhet Sterk ‘gjenstands-’ eller ikondyrkelse Løse, pragmatiske definerte fellesskap -eks: pilegrimsferder Nedenfra-definert religiøs opposisjon NB! Forskjellig fra ‘sekt’

7 Fankulturenes historie (I) Science-fiction fans (1920- og 30-tallet) -litterære fans, høykulturpreg, mannlig

8 Star Trek; her representert ved karakteren Spock

9 Fankulturenes historie (II) Fjernsynsfans (1960-tallet ->) -mediefans, middelklassepreg, kvinnelig Rockfans (1960-tallet ->) -musikkfans, arbeiderklassepreg, ungdommelig

10 Fanforskningens historie (I) Fase 1: “Get a life!” (-> 1990) -fandom= trivia, hysteria, sosial isolasjon, psykisk ubalanse

11 De var også fans …

12 Fanforskningens historie (II) Fase 2: “Textual poachers” (1990-tallet) -fandom= publikumsmakt, meningsdannelse, fellesskap, livssglede (deCerteau, Jenkins) Fase 3: “Textual performers” (2000-tallet) -fandom=forhandlinger om mening, forbruk og makt, online-communities, reritualisering (Hills, Sæbø)

13 Teoretiske perspektiver Cultural Studies (Jenkins, Hills) Psykologi (Winnicott, Grossberg) Frankfurterskolen/filosofi (Adorno) Sosiologi (Durkheim, Bourdieu)

14 Spørsmålene vi skal forfølge… Hvordan kan fankulturer og mediekulter defineres og beskrives? Hva skiller slike medieerfaringer fra andre erfaringer vi gjør med mediene? Hva genererer slike fenomener? Og hvorfor blir noen medietekster gjenstand for slik dyrkelse mens andre ikke blir det? Hvordan kan slike fenomener forstås? Hva sier de om samfunn og kultur?

15 Forelesningsoversikt 24.1 Generell introduksjon 31.1 Ungdom, subkultur og identitet: Sosiologiske og psykologiske forklaringer på fans og kulter 7.1 Forståelsesformer: fankulturer og mediekulter i tid-rom 14.2 Liesbet vanZoonen: Fans and citizenship 28.2 Anne Jerslev: Kultfilmer 7.3 (Foreløpig åpent, mulig gjesteforelesning) 4.4. Michael Bull: From the Walkman to the iPod: Investigating the Culture of Mobile Listening 25.4 Henimot en generell modell for fanstudier 2.5 Oppsummering

16 Kursopplegg Forelesningsrekke (se forelesningsplan) Gruppeundervisning Eksamensform: emneoppgave på 10-sider Innleveringsfrist: 20.mai Pensum


Laste ned ppt "Medier, kulter og fans Forelesning 1: Introduksjon til temaet. Emneopplegg Mandag 24.1.05, Gunnar Sæbø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google