Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leadership in Regional Innovation Paris 21. to 23.september 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leadership in Regional Innovation Paris 21. to 23.september 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leadership in Regional Innovation Paris 21. to 23.september 2005

2 Leadership in Regional Innovation Fokus på aktivt lederskap Teknologidrevet innovasjon Regionale fortrinn Samarbeid mellom regionale aktører Eksempler på vellykkede satsinger Relevante gruppearbeider ”Networking Party”

3 Regional Economic Development: Inputs and Outputs Raw materials Capital including human Physical infrastructure Know how and knowledge Leadership Institutions Strategy and plans (+ implementation) Marketing Technology (ICT, Bio stuff, etc.) Market conditions Values & History Economic structure Jobs Wealth Revenue/GDP/GRP Ventures Welfare Prestige Security Equity Efficiency Effectiveness Recognition Access

4 Regional Economic Development: From inputs to outputs? What goes in the black box between the inputs and the outputs? What are the feedback loops in the process? What needs to be monitored or not? There are many so-called recipes but ….? A somewhat different model is proposed.

5 Innovative Regions What are innovative regions? Attributes: –Proactive – rapid adjustment/response –Opportunistic –Performance monitoring –Strong leadership - for change and adaptation –Vision & strategy with flexibility –Plans to implement strategies –Processes that facilitate institutional change

6 Innovative Regions Attributes (contd.) –Science and technology important drivers –Entrepreneurial tendencies or culture –Good fit with market conditions –Harness resources to maintain and improve performance –Achieve sustainable development as a learning region and maintain competitiveness –In short, continuous innovation

7 Regional Economic Development Both a process and an outcome Most important goal: internalize a process that ensures sustainable performance or regenerative (enduring) development We argue that there are crucial roles for: –Leadership –Institutions and entrepreneurship –Resource endowments and fit with market conditions

8 Why does leadership arise in regional economic development? Economic or cyclical change Natural and man made disasters, e.g., earthquakes, war, terrorist actions Technological change Tipping point change – punctuated equilibriums Visionary thinking Love of one’s region?

9 Resource Endowments Traditional view of resources Non-traditional –Slack resources –Soft resources Market fit –Comparative advantage –Competitive advantage Exogenous factors

10 Leadership Some elements of leadership for regional economic development –Collaboration –Trust –Shared power –Flexibility –Entrepreneurialism –Networked or “allianced”

11 Institutions Infrastructure, networks, alliances and the learning region –Underpin business attractiveness of a region –What constitutes infrastructure has changed in the knowledge age –Hard, soft and smart Infrastructure Facilitating network and alliance formation to support collaborative advantage Provide learning infrastructure to support strategy

12 ”Case studies” som viser variasjon Birmingham –Sterke valgte ledere og politiske partier som evnet å arbeide sammen og med privat sektor Austin, Texas –Dyktig og karismatisk privat entreprenør med store kapitalreserver etablerte en rekke entreprenørielle organisasjoner inder mottoet ”The Technology based City” Leuven –Tradsijonsrikt Universitet som nettverksaktør med store, FoU- erfarne bedrifter Holland Suid: –Mange etablerte klynger i kunnskapstungt område - og noen nye muligheter (for eksempel innen internasjonal rett). Hvordan skal myndighetene prioritere og komme i inngrep? The Oxford Trust –Privat kapitalstiftelse stimulerer entreprenørskap og nettverksdannelser

13 Conclusions: Leadership arises in response to a threat or an opportunity Both individual/visionary and collective/repres-sentative leadership is important Leadership arises out of love of region! Leadership is integrative and distributive –It involves others! Leadership is a rapid response institutional element Leadership needs resources Fellestrekk: Lederskapet tar initiativ til, stimulerer til og gir nettverks- arbeidet autoritet!

14 Noen spørsmål: Hva betyr det for praktisk politikk at en virkelig legger vekt på behovet for innovasjonslederskap?? Hva kan offentlige myndigheters rolle være i lederskapet? –Hvordan skal de bidra til å gi nettverksarbeidet autoritet – slik at de tiltrekker seg strategiske aktører og blir stabile over tid? Trenger regioner ulike (uformelle) enheter som kan supplere de nødvendige formaliserte enheter? Andre aktørers rolle: Stimulere entreprenørskap og bygge opp om nettverkene –Forretningsmessige interesser –Individer –Ulike organ –Universiteter og høgskoler

15 Noen forslag: Kompetansemeklingsprosjektene må diskutere regionalt innovasjons- lederskap og konkretisere hvordan Forskningsinstitusjonene skal bidra til å utvikle det. Innovasjonslederskapet i en region eller i et cluster må være ”enhetlig” –Høgskolenes og FoU miljøenes innsats i dem må være koordinert FoU-sektoren kan ta ansvar for ”Nettverksbegivenheter” (Eks fra: Leuven) FoU sektoren som ”go-betweens” mellom ulike nettverk. FoU – sektoren som ”slack resources” i nettverkene


Laste ned ppt "Leadership in Regional Innovation Paris 21. to 23.september 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google