Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg - 11

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg - 11"— Utskrift av presentasjonen:

1 Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg - 11
Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg april 2005 Refleksjon: Hvilken betydning har språket i læringsprosessen ? Hvordan kan språklig utvikling stimuleres ? Hvordan kan språkvansker påvirke læring ?

2 Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg - 11
Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg april 2005 Språk og ulike typer språk Språk er symboler som er kjent for og blir forstått av de som kommuniserer Ulike typer språk er verbalt, nonverbalt og bilder og skriftlig ( tall, bokstaver, ord)

3 Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg - 11
Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg april 2005 Språkets betydning i kommunikasjon Språk og atferd – utvikling av atferdsvansker Språkets betydning for samspill Språkets betydning i formidling og for å forstå

4 - for å være en del av fellesskapet
Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg april 2005 Språk som støtte i inkludering - for å være en del av fellesskapet for å delta i fellesskapet - for å ha medansvar for fellesskapet

5 Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg - 11
Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg april 2005 Språklig mestringskrav akademisk læring kommunikasjon for å formidle eller forstå intenderte bud samhandling og samarbeid

6 Språket som støtte i læringsprosessen For å formidle
Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg april 2005 Språket som støtte i læringsprosessen For å formidle For å oppfatte det som formidles For å forstå det som formidles

7 Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg - 11
Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg april 2005 Faser i læringsprosessen Oppmerksomhet og motivasjon Oppfattelse og forståelse Handling og bearbeiding av informasjon Dette innebærer at hvordan vi oppfatter og forstår kan påvirke hvordan vi handler for å lære

8 Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg - 11
Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg april 2005 Sammenheng mellom språk og tanke Tanken kan styre språket - intensjonen bak det man ønsker å formidle Språket kan styre tanken - språket kan påvirke tanken gjennom bruk av språk kan nye tanker dukke opp Tanke og språk har således stor betydning for læring, og da særlig akademisk læring

9 Metakognisjon og betydning for læring
Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg april 2005 Metakognisjon og betydning for læring ” Å forstå og reflektere over hvordan vi lærer” Bruk av språket som bevisstgjøring: ” Å snakke om hvordan vi lærer best for å bruke dette som utgangspunkt for vår læring”

10 Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg - 11
Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg april 2005 Betydning av språklig og kognitiv kompetanse i læring Kompetanse innebærer kunnskaper og ferdigheter Språklig kompetanse Kognitiv kompetanse (tankevirksomhet) Metakognitiv kompetanse

11 Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg - 11
Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg april 2005 Språkets betydning i identitetsutvikling Språklige kompetanse gir grunnlag for å etablere gode samspillssituasjoner – tilhøringhet og verdsetting gode læringsbetingelser – forstå og anvende ny kunnskap

12 Språklige forutsetninger Grad av språklig kompetanse
Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg april 2005 Språklige forutsetninger Grad av språklig kompetanse Stimuleringstiltak av språklig kompetanse Tidlig språkstimulering og livslang språkstimulering

13 Språkvansker og betydning for læring
Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg april 2005 Språkvansker og betydning for læring kan utvikle lærevansker både generelle og spesifikke

14 Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg - 11
Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg april 2005 Språkvansker og betydning for læring Når trenger vi å vite om språkvanskene? Hva trenger vi å vite om språkvanskene? Hva trenger vi å vite om lærevansker? Hva trenger vi å vite om generelle lærevansker? Hva trenger vi å vite om spesifikke lærevansker?

15 Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg - 11
Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg april 2005 Forebyggende tiltak til lærevansker og språkvansker Aktivisering av passivt ordforråd Aktiviteter knyttet til forståelse av vanskelig ord og begreper i samtaler og tekst Aktiviteter som stimulerer til bruk av muntlig/skriftlig språk Aktiviteter som arbeider med forståelse av tekst Aktiviteter som fremmer hukommelse og forståelse Studietekniske aktiviteter Aktiviteter som stimulerer kognisjon-/metaskogisjon

16 Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg - 11
Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg april 2005 Refleksjonsspørsmål Hvilken betydning har språket i læringsprossen ? Hvordan kan du/ dere arbeide aktivt med språklig stimulering underveis i innlæringen av ny kunnskap ?


Laste ned ppt "Språkets betydning for læring 1. am. Jorun Buli Holmberg - 11"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google