Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liv M. Lassen/ 20081 Involvering av rådsøker & Rådgivers oppmerksomhet Kommunikativ Verktøy i Rådgivningsprossesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Liv M. Lassen/ 20081 Involvering av rådsøker & Rådgivers oppmerksomhet Kommunikativ Verktøy i Rådgivningsprossesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Liv M. Lassen/ 20081 Involvering av rådsøker & Rådgivers oppmerksomhet Kommunikativ Verktøy i Rådgivningsprossesen

2 Liv M. Lassen/ 20082 Målesetningene: å legge til rette for rådgivningprosessen n At rådsøker møter n At rådsøker slapper av n At rådsøker begynner å uttrykke seg nonverbalt n At rådsøker klarer å uttrykke seg i personlig vendinger (jeg, meg, mitt, osv.)

3 Liv M. Lassen/ 20083 Forberedelse til oppmerksomhet n Forberede rådsøker n informere, oppmuntre n Forberede situasjonen n rom, sitteplasser, matriell, unngå avbrytelser n Forberede deg selv n gjennomgå henvisning n husk navn n tenke igjennom viktige punkter & temaer

4 Liv M. Lassen/ 20084 Sikring av Oppmerksomhet n Plassering n vinkel n høyde n med/ uten bord n distanse n Oppnåelse av øyenkontakt n tilgjengelig men ikke påtrengende n overfladisk og dype

5 Liv M. Lassen/ 20085 Å Observere n Grunnlag for å anta energinivå n Atferd og utseende n Kongruens n Kroppspråkets mange signaler n 700,000 ulike signaler; ansiktes 250,000 ulike uttrykk (Burgoon) n Kultur avhengig n Ikke dømmene

6 Liv M. Lassen/ 20086 Aktiv Lytting n Åpen & uten forutinntatthet n Krever motakkelighet & villighet til å bli beveget n aktiv, utstrakt, engasjert, fokusert, intens, vital n opptar hele rådgiveren n bruker egen følsomhet til å registrere & ta hensyn til usikkerhet, angst, forvirring n Å ta den andre på alvor

7 Liv M. Lassen/ 20087 Lytting inkluderer: n Registrering av ordene brukt i beskrivelsen n Tonefallet - variasjoner & styrke n Tempo i formidling n Hovedtemaene som repeteres

8 Liv M. Lassen/ 20088 Signalisering av oppmerksomhet n Nonverbal språk til rådgiveren – stilling – mimikk – øyenkontakt n Minimale responser – lyder som bekrefter: mmm, a-ha, osv. – små ord: ja, ja vel, du sier ikke, akkurat

9 Liv M. Lassen/ 20089 “Timing & Matching” n Gi tid - ikke avbryt n Pauser n Forfølg rådsøkers tanker og utsagn. n Matching: n pass på likheten i nonverbal signalisering n dansen i en god dialog n Bruk samme ord

10 Liv M. Lassen/ 200810 Oppmerksomhet ved Systemarbied n Fordrer en systemkompetanse, fleksibilitet, oversikt & energi. n Krever ofte dobbelt eller tredobbel observervasjon. n Viktig å klare å fange “hele” bilde; alle sine utsagn. n Likeverdig kommunikasjon kan fremme synergi & inspirasjon.

11 Liv M. Lassen/ 200811 Positiv effekt av oppmerksomhet n “ å skape de gode møtene”: n hvor rådsøkeren føler seg velkommen n føler seg sett og anerkjent n føler seg hørt & tatt på alvor n føler at rådgiveren intresserer seg for ham n føler at rådgiveren “joiner” ham i sin utviklingsprosess n At rådsøker overvinnner barrierer og klarer å involvere seg i sin utviklingsprosess.


Laste ned ppt "Liv M. Lassen/ 20081 Involvering av rådsøker & Rådgivers oppmerksomhet Kommunikativ Verktøy i Rådgivningsprossesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google