Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRI 1002 Våren 2004 Oppsummering 10.5.2004 1.Overblikk over kurset : Mål og innhold Forelesningene Obligatoriske oppgaver 2.Litt om eksamen 3.Evaluering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRI 1002 Våren 2004 Oppsummering 10.5.2004 1.Overblikk over kurset : Mål og innhold Forelesningene Obligatoriske oppgaver 2.Litt om eksamen 3.Evaluering."— Utskrift av presentasjonen:

1 DRI 1002 Våren 2004 Oppsummering 10.5.2004 1.Overblikk over kurset : Mål og innhold Forelesningene Obligatoriske oppgaver 2.Litt om eksamen 3.Evaluering og diskusjon Hva savnet dere?

2 Overblikk over kurset 1.Det teknologiske perspektivet - Internett mm 2.Ytringsfriheten, informasjonsfrihet og offentlighet -prinsipper og realiteter 3.Informasjonssøking : tekniske og organisatoriske perspektiver 4.Evaluering av informasjon

3 Det teknologiske perspektiv : Internett mm Prinsipper for Internets oppbygging og arkitektur Standarder, protokoller, – TCP/IP, URL, HTTP,,….. WWW –HTML og nettlesere : –Den semantiske veven – er innholdsklassifikasjon på Internett mulig og ønskelig? Søkemotorer mm Litt om organisering av Internett Kontroll og sensur av Internet

4 Ulike lag i en datakommunikasjonsmodell-. Bruker-orienterte anvendelser (applikasjoner) Ende-til-ende utveksling av data, feilkontroll mm Adressering og ruting Adressering og ruting Kontroll av linjer/forbindelser Data i form av en strøm av bits.. ” Informasjon” i form av formatterte data

5 Sammenligning av Internet and ISO- protokoller Dette trenger dere ikke å unne til eksamen

6 WWW- arkitekturen (her)(her) Dette trenger dere ikke å kunne til eksamen

7 Ytringsfriheten, informasjonsfrihet og offentlighet Prinsipper for ytringsfrihet og informasjonsfrihet –Infrastrukturkrav og informasjonskrav Offentlighet og åpenhet, tilgjengelig og sensur på Internett Arkiver og prinsipper for arkivfunksjonen i forvaltningen

8 Informasjonssøking Internett som et verdensomspennende bibliotek? Prinsipper for og forskjeller i bruk mellom databaser og fritekstsystemer Om klassifikasjoner, metaspråk og standarder Søketeknikker, søkestrategier, søkeresultater, –Muligheter og begrensninger ved søkemotorer Informasjonsøking, søkemotorer, portaler, kataloger, etc..

9 Kildekritikk Hvorfor kildekritikk Hva er kildekritikk Når og hvordan må vi utøve kildekritikk –Kan ikke stole på alt som utgis –Alt som utgis har ikke god nok kvalitet –Utgiverne har forskjellige motiv Vurderinger Relevant Fullstendig (i henhold til formålet) Brukbarhet

10 Tradisjonell kildekritikk og kildekritikk på Internett Ekthet Uavhengig og upåvirket Tidssammenheng Tendensfri Kildekritikk på Internett Internettøkonomi Sammenheng hvem som står bak Skjult/åpen web

11 Juridiske kilder Juridisk metode - Relevante kilder Lover/forskrifter Forarbeider Avgjørelser Andre myndigheters praksis Litteratur, … Mye finnes elektronisk tilgjengelig –Lovdata, Odin, –Artikler og Bøker – noe elektronisk –Juridisk nettviser : Kvalitetssikrede lenker til gratis juridiske kilder på Internett

12 Litt om sosiale og kulturelle aspekter ved Internett, IKT og Internett : Teknologisk utviklet eller samfunnsmessig utformet ? –Teknologiutvikling i en sosial og kulturell kontekst Digital divide og relevans –Er tilgang, bruk og utnyttelse lik for alle Er kjønnsperspektivet fortsatt et interessant tema for diskusjon av IKT og Internet?

13 Pensum Bertnes: Faglig informasjon på Internett Pål A. Bertnes, Pål A. & Halvor Kongshavn. Praktisk rettskildelære. Bing, J. Meta-informasjon og Internett: Frem med stigen Fonnes I.: Arkivhåndboken for offentlig forvaltning. Kommuneforlaget, Oslo, 2000. Kap. 1-2, 6.4-6.5.2 Hannemyr, Gisle: Begynnelsen på en historie om Internett. Hannemyr, Gisle. Nettverksarkitektur. Lie, Merete : M-F-Neuter : Kjønnsparadokser (utdraget) Maartmann-Moe, E: Mediekonvergens. NOU 1999: 27 :Ytringsfrihed bør finde Sted. kap. 2 Staksrud, E: Ytringsfrihet og sensur på Internett.


Laste ned ppt "DRI 1002 Våren 2004 Oppsummering 10.5.2004 1.Overblikk over kurset : Mål og innhold Forelesningene Obligatoriske oppgaver 2.Litt om eksamen 3.Evaluering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google